intTypePromotion=3

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 - TS. Đào Trung Kiên

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
12
lượt xem
2
download

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 - TS. Đào Trung Kiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 do TS. Đào Trung Kiên biên soạn trình bày các nội dung sau: Chương trình C đơn giản nhất, phân tích chương trình ví dụ, hiển thị ra màn hình, nhập dữ liệu từ bàn phím,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 - TS. Đào Trung Kiên

Bài 2: Lập trình cấu trúc với C<br /> <br /> 1<br /> <br /> EE3490: Kỹ thuật lập trình – HK1 2017/2018<br /> TS. Đào Trung Kiên – ĐH Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> Chương trình C đơn giản nhất<br /> /* hello.c */<br /> #include <br /> int main() {<br /> printf("Xin chao!\n");<br /> return 0;<br /> }<br /> <br /> Chương trình in ra màn hình:<br /> <br /> <br /> <br /> Xin chao!<br /> <br /> 2<br /> <br /> EE3490: Kỹ thuật lập trình – HK1 2017/2018<br /> TS. Đào Trung Kiên – ĐH Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> Phân tích chương trình ví dụ<br /> Chương trình trên có:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Định nghĩa hàm main()<br /> Một dòng chú thích<br /> Một dẫn hướng biên dịch (dùng thư viện)<br /> Một câu lệnh xuất ra màn hình (đầu ra chuẩn)<br /> Một câu lệnh trả kết quả<br /> <br /> Chương trình thực hiện:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3<br /> <br /> Yêu cầu máy tính in ra một dòng chữ ra màn hình<br /> Trả kết quả về là 0 cho chương trình gọi nó<br /> <br /> EE3490: Kỹ thuật lập trình – HK1 2017/2018<br /> TS. Đào Trung Kiên – ĐH Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> Hàm main()<br /> Là hàm dùng để bắt đầu chạy một chương trình C,<br /> và bắt buộc phải có<br /> Khai báo bằng một trong hai cú pháp:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> int main() { … }<br /> int main(int argc, char* argv[]) { … }<br /> Trong C++ có thể khai báo hàm main() với kiểu trả về là<br /> void<br /> <br /> Khi bắt đầu chạy, một số tham số sẽ được truyền<br /> cho chương trình; và khi kết thúc, chương trình sẽ<br /> trả về một giá trị. VD:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> C:\>copy /B a.dat b.dat<br /> EE3490: Kỹ thuật lập trình – HK1 2017/2018<br /> TS. Đào Trung Kiên – ĐH Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> Ví dụ 2: Tính diện tích hình tròn<br /> #include <br /> <br /> int main() {<br /> float R;<br /> printf("Ban kinh = ");<br /> scanf("%f", &R);<br /> printf("Dien tich hinh tron: %.3f\n", 3.14 * R*R);<br /> return 0;<br /> }<br /> <br /> Kết quả chạy:<br /> <br /> <br /> <br /> Ban kinh = 1<br /> Dien tich hinh tron: 3.140<br /> <br /> 5<br /> <br /> EE3490: Kỹ thuật lập trình – HK1 2017/2018<br /> TS. Đào Trung Kiên – ĐH Bách khoa Hà Nội<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản