intTypePromotion=1

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Lập trình giao diện với Java - TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Chia sẻ: Huy Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
140
lượt xem
38
download

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Lập trình giao diện với Java - TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung cần nắm trong "Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Lập trình giao diện với Java" gồm: tạo giao diện với các đối tượng cơ bản, xử lí sự kiện giao diện, các đối tượng multimedia, java swing, table và cách bố trí giao diện, bài tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Lập trình giao diện với Java - TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Lập trình hướng đối tượng<br /> <br /> Lập trình giao diện với Java<br /> Giảng viên: TS. Nguyễn Mạnh Hùng<br /> Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)<br /> <br /> Nội dung<br />      <br /> <br /> Tạo giao diện với các đối tượng cơ bản Xử lí sự kiện giao diện Các đối tượng multimedia Java swing Table và cách bố trí giao diện Bài tập<br /> <br /> 2<br /> <br /> Giao diện cơ bản<br /> <br /> Các loại khung chứa<br />   <br /> <br /> Frame: khung cửa sổ Panel: khung chứa các vùng trong cửa sổ Dialog: cửa sổ con của một cửa sổ chính<br /> <br /> 4<br /> <br /> Frame<br /> import java.awt.*; public class FrameDemo{ public static void main(String[] args) { // Khai báo và khởi tạo frame có tiêu đề Frame myFrame = new Frame(“This is my Frame!”); myFrame.setSize(300,150); // Định kích cỡ frame myFrame.setVisible(true); // Hiển thị frame } }<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2