intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thực hành lập trình

Xem 1-20 trên 5568 kết quả Thực hành lập trình
 • Bài giảng Quản lý tài chính cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp: Chương 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được nội dung quản lý tài chính trong CQHC và ĐVSN; phân biệt được tài chính trong ĐVSN với tài chính trong CQHC; Giải thích được quy trình quản lý tài chính gồm 3 giai đoạn: lập dự toán, thực hiện dự toán và quyết toán tài chính;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt107p khanhchi2550 10-05-2024 2 0   Download

 • Quyết định số 2842/QĐ-BCT về việc thành lập hội đồng và ban hành tiêu chí thẩm định, xét duyệt, tuyển chọn các dự án, đề án, nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Công thương thực hiện chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc3p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Sử dụng AutoCAD 2000 lập bản vẽ thiết kế" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các phép biến hình; Điều khiển màn hình quan sát bản vẽ; Hướng dẫn vẽ hình chiếu thẳng góc và hình chiếu trục đo; Gạch mặt cắt; Ghi văn bản vào bản vẽ; Tạo lớp để quản lý bản vẽ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf66p viellison 06-05-2024 0 0   Download

 • Nghị quyết số 38/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

  doc13p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Lập trình C cơ bản: Tuần 1 cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: lập trình C trên môi trường Linux; thực hành cấu trúc dữ liệu & giải thuật; trình biên dịch gcc;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf44p codabach1016 03-05-2024 0 0   Download

 • Cuốn "Sách giao bài tập Tin học đại cương" cung cấp cho sinh viên các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thực hành xoay quanh những nội dung gồm: các kiến thức cơ bản về máy tính; sử dụng máy tính cơ bản; sử dụng internet cơ bản; soạn thảo văn bản trên Microsoft Word; xây dựng bài thuyết trình cơ bản trên Powerpoint 2010; tạo lập cơ sở dữ liệu trên Excel;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p codabach1016 03-05-2024 0 0   Download

 • Văn thơ của Người không chỉ mang ý nghĩa giải trí, mà còn mang theo rất nhiều ý thức khác nhau, động viên con người đang trong khó khăn, vạch trần sự xuyên tạc và dối trá, khơi sâu vào cội rễ những nỗi đau của nhân loại, nhận rõ nguồn gốc sự đối lập đến cùng cực của thế giới bị phân đôi. Mời các bạn cùng tìm hiểu hành trình thơ văn của chủ tịch Hồ Chí Minh qua phần 2 cuốn sách.

  pdf112p dianmotminh01 11-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Khởi nghiệp: Quy trình thực hành, cung cấp cho người học những kiến thức như nhận diện vấn đề/cơ hội; đánh giá cơ hội khởi nghiệp và thị trường; lập đội khởi nghiệp; mô tả khách hàng; thiết kế lời giải/sản phẩm; phân tích cạnh tranh; xây dựng quá trình bán hàng; đánh giá khả thi tài chính;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf51p khanhchi2520 03-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng Thực hành cơ sở lập trình: Giới thiệu về IDE được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn học nắm được Compiler là gì và cách compiler hoạt động; IDE là gì; cài đặt Visual Studio; tạo project trong Visual Studio; chương trình Hello World. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt18p khanhchi2530 04-05-2024 3 3   Download

 • Bài giảng Thực hành cơ sở lập trình: Pseudocode và flowchart, được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn học nắm được khái niệm về Pseudocode và Flowchart; Cách viết pseudocode; Cách vẽ flowchart; Một số ví dụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt23p khanhchi2530 04-05-2024 5 3   Download

 • Bài giảng Thực hành cơ sở lập trình: Xử lý với biến và cấu trúc, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được Biến là gì; quy tắc làm việc với biến; cách khởi tạo biến; ví dụ về cách khai báo hợp lệ; quy tắc đặt tên biến và một số lưu ý; các cấu trúc cơ bản của flowchart; kết hợp kết cấu trong flowchart. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p khanhchi2530 04-05-2024 4 3   Download

 • Bài giảng Thực hành cơ sở lập trình: C Programming, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày các bước trong viết chương trình; Các cú pháp căn bản (bao gồm nhập xuất); Các cấu trúc quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p khanhchi2530 04-05-2024 4 3   Download

 • Bài giảng Thực hành cơ sở lập trình: C Programming (Phần 2), được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày cấu trúc lặp; Hàm; Biến toàn cục, biến cục bộ và tham số chính thức. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf48p khanhchi2530 04-05-2024 3 3   Download

 • Bài giảng Thực hành cơ sở lập trình: C Programming (Phần 3), được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhắc lại về các cấu trúc điều kiện; nhắc lại về các cấu trúc lặp; con trỏ (POINTERS); mảng 1 chiều (ARRAYS); chuỗi (STRING). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf71p khanhchi2530 04-05-2024 4 3   Download

 • Bài giảng Thực hành cơ sở lập trình: C Programming (Phần 4), được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên mảng 2 chiều (2D ARRAYS); hàm (part 2); đệ quy; truyền tham chiếu; Debug. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p khanhchi2530 04-05-2024 3 3   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Quản trị hệ thống Linux" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Bắt đầu với hệ thống Linux, trong đó giới thiệu một số vấn đề cơ bản trong quản trị hệ thống Linux như quá trình khởi động và kết thúc hệ thống, vẫn để phân quyền trong Unix, quản lý người sử dụng. Chương II - Quản lý tài nguyên, đề cập đến các vấn đề quản lý việc sử dụng tài nguyên của hệ thống như máy in, các thiết bị lưu trữ, các tiến trình. Đồng thời cũng giới thiệu các chương trình lập lịch để thực hiện tự động hóa việc quản trị hệ thống.

  pdf107p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 5 2   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Turbo Assembler và ứng dụng" trình bày về ngôn ngữ Assembler và cách lập trình. Trong phần này đề cập đến các kiến thức cũng như các thành phần cơ bản và các bước cần thiết để tiến hành việc lập trình bằng ngôn ngữ Assembler cùng các ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf121p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 1 1   Download

 • Giáo trình Thực hành dự toán trên phần mềm (Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được trình tự, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp lập dự toán trên phần mềm, các qui định chung khi lập dự toán. Hồ sơ dự toán; Đọc bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công (KTTC) khi lập dự toán công trình. Lập được dự toán công trình trên phần mềm G8.

  pdf58p khanhchi0912 17-04-2024 8 4   Download

 • Giáo trình "Lắp ráp cài đặt máy tính (Nghề: Tin học ứng dụng - Cao đẳng)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên phát biểu được khái niệm, các thông số và đặc tính kỹ thuật của các thiết bị phần cứng máy tính; trình bày được chức năng, cấu trúc, cách thức hoạt động và công nghệ tích hợp trên các thiết bị phần cứng máy tính; nêu được kế hoạch lắp đặt cấu hình máy theo yêu cầu người sử dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf150p gaupanda026 16-04-2024 4 3   Download

 • Giáo trình "Nghiệp vụ văn phòng (Nghề: Tin học ứng dụng - Cao đẳng/Trung cấp)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên nắm được khái niệm, phân loại văn bản hành chính; thực hiện được công tác giải quyết và quản lý văn bản; trình bày được các bước lập kế hoạch; sử dụng được các thiết bị văn phòng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf49p gaupanda026 16-04-2024 6 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2