intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình trên môi trường Window: Chương 1 - ThS. Dương Thành Phết

Chia sẻ: Minh Nguyệt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

60
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Lập trình trên môi trường Window - Chương 1: Tổng quan về lập trình Window" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan lập trình Windows form, tạo ứng dụng Windows Form. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình trên môi trường Window: Chương 1 - ThS. Dương Thành Phết

 1. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LẬP TRÌNH TRÊN MÔI TRƯỜNG WINDOWS Chương 1: TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH WINDOWS  Giảng Viên: ThS. Dương Thành Phết  Email: phetcm@gmail.com  Facebook: DuongThanhPhet  Website: http://www.thayphet.net 1  Tel: 0918158670
 2. http://www.thayphet.net NỘI DUNG 1. Tổng quan lập trình Windows Form 2. Tạo ứng dụng Windows Form  Tạo project  Thiết kế control  Xử lý sự kiện  Kiểm tra dữ liệu nhập (ErrorProviders) 2
 3. http://www.thayphet.net 1.TỔNG QUAN LẬP TRÌNH WINDOWS FORM 1.1. Các hình thức lập trình Command line interface: CLI Text user interface: TUI Tương tác qua keyboard GUI dựa trên text Thực thi tuần tự Mức độ tương tác cao hơn 3
 4. http://www.thayphet.net 1.TỔNG QUAN LẬP TRÌNH WINDOWS FORM Graphical User Interface: GUI Tương tác qua giao diện đồ họa độ phân giải cao Đa số các hệ OS hiện đại đều dùng GUI Cho phép user dễ dàng thao tác 4
 5. http://www.thayphet.net 1.TỔNG QUAN LẬP TRÌNH WINDOWS FORM 1.2. Graphical User Interface: GUI  Chương trình hiện đại đều dùng GUI  Graphical: Text, Window, Menu, Button…  User: Người sử dụng chương trình  Interface: Cách tương tác chương trình  Thành phần đồ họa điển hình  Window: Một vùng bên trong màn hình chính  Menu: Liệt kê những chức năng  Button: Nút lệnh cho phép click vào  TextBox: Cho phép user nhập dữ liệu text  ... 5
 6. http://www.thayphet.net 1.TỔNG QUAN LẬP TRÌNH GUI (Graphical User Interface) 1.3. Ứng dụng Windows Form - WF  WF là nền tảng GUI cho ứng dụng desktop (Ngược với Web Form ứng dụng cho Web)  Single Document Interface (SDI)  Multiple Document Interface (MDI)  Các namespace chứa các lớp hỗ trợ GUI trong .NET  System.Windows.Forms: Chứa GUI components/controls và Form  System.Drawing: Chức năng liên quan đến tô vẽ cho thành phần GUI. 6
 7. http://www.thayphet.net 1.TỔNG QUAN LẬP TRÌNH GUI (Graphical User Interface)  WF sử dụng GUI làm nền tảng  Event-driven programming (lập trình hướng sự kiện) cho các đối tượng trên form  WINDOWS FORM chứa các control  Menu  Toolbar  StatusBar  TextBox, Label, Button…  Mỗi control bao gồm:  Thuộc tính  Phương thức  Sự kiện 7
 8. http://www.thayphet.net 2. TẠO ỨNG DỤNG WINDOWS FORM Cơ chế xử lý sự kiện Hỗ trợ WYSISYG cho code behind GUI design Nhanh chóng & dễ dàng tạo ứng dụng Windows Form 8
 9. http://www.thayphet.net 2. TẠO ỨNG DỤNG WINDOWS FORM 2.1. Tạo project Khởi động VS Menu File/New/Project Windows Form Applicaton Đặt tên Project Chọn thư mục lưu 9
 10. http://www.thayphet.net 2. TẠO ỨNG DỤNG WINDOWS FORM Windows Application do VS.Net khởi tạo 1: Form ứng dụng 2: Control toolbox 2 1 3 3: Solution Explorer 4: Form properties 4 10
 11. http://www.thayphet.net 2. TẠO ỨNG DỤNG WINDOWS FORM Màn hình thiết kế Form, cho phép người lập trình kéo thả những control vào trong form  Tất cả những code được tạo tự động dựa trên sự thao tác thiết kế form của user  Rút ngắn nhiều thời gian cho việc thao tác giao diện form  Tính năng trực quan WYSIWYG 11
 12. http://www.thayphet.net 3. TẠO ỨNG DỤNG WINDOWS FORM 2.2. Thiết kế control  Toolbox -Kéo thả control lên form Code được phát sinh tự động 12
 13. http://www.thayphet.net 2. TẠO ỨNG DỤNG WINDOWS FORM  Cửa sổ properties Dễ dàng hiệu chỉnh thuộc tính thông qua cửa sổ Properties 13
 14. http://www.thayphet.net 2. TẠO ỨNG DỤNG WINDOWS FORM  Thêm control vào form Kéo thả control vào Form 14
 15. http://www.thayphet.net 2. TẠO ỨNG DỤNG WINDOWS FORM  Phần code thiết kế Form được tạo tự động Form1.Designer.cs Chứa code khởi tạo control Khai báo các đối tượng control trên Form1 15
 16. http://www.thayphet.net 2. TẠO ỨNG DỤNG WINDOWS FORM InitializeComponent Tạo đối tượng Lần lượt khai báo các thuộc tính cho các control 16
 17. http://www.thayphet.net 2. TẠO ỨNG DỤNG WINDOWS FORM Đưa các control vào danh sách control của Form1 17
 18. http://www.thayphet.net 2. TẠO ỨNG DỤNG WINDOWS FORM  Điều chỉnh thuộc tính của control Đổi tên thành txtNum1 Thay đổi các giá trị qua cửa sổ properties -> VS tự cập nhật code 18
 19. http://www.thayphet.net 2. TẠO ỨNG DỤNG WINDOWS FORM 2.3. Xử lý sự kiện - Khi click vào Add -> cộng 2 giá trị và xuất kết quả - Thực hiện:Double click vào button Add trên màn hình thiết kế event DClick Cửa sổ quản lý event của BtnAdd 19
 20. http://www.thayphet.net 2. TẠO ỨNG DỤNG WINDOWS FORM Lấy giá trị của 2 textbox, cộng kết quả và xuất ra MeesageBox 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2