intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Lập trình Web ASP.NET: Chương 6 - ĐH Lạc Hồng

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
57
lượt xem
10
download

Bài giảng Lập trình Web ASP.NET: Chương 6 - ĐH Lạc Hồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Lập trình Web ASP.NET - Chương 6: Building and Managing Website" cung cấp cho người học các kiến thức: ASP.NET OBJECTS thông dụng, tập tin quản lý và cấu hình ứng dụng, tạo các mẫu trang có khả năng dùng lại - Pagelets. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình Web ASP.NET: Chương 6 - ĐH Lạc Hồng

 1. Trường Đạ i Họ c Lạ c Hồ ng 2009 - 2010 LẬ P TRÌ NH WEB ASP.NET Ts. Vũ Đức Lung Ks. Huỳ nh Cao Tuấ n Ks. Phan Hữu Tiế p Chương 6: Building and Managing Website 1 http://lhu.edu.vn LHU
 2. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Huỳ nh Cao Tuấ n - Ks. Phan Hữu Tiế p Xây dựng và quản lý Website  ASP.NET OBJECTS thông dụng  Response Object  Request Object  Page Object  Session Object  HttpCookie Object  HttpApplication  Tập tin quản lý và cấu hình ứng dụng  Tạo các mẫu trang có khả năng dùng lại - Pagelets 2 http:// lhu.edu.vn
 3. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Huỳ nh Cao Tuấ n - Ks. Phan Hữu Tiế p ASP.NET OBJECTS thông dụng  Response Object  Request Object  Page Object  Session Object  HttpCookie Object  HttpApplication 3 http:// lhu.edu.vn
 4. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Huỳ nh Cao Tuấ n - Ks. Phan Hữu Tiế p Response Object 4 http:// lhu.edu.vn
 5. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Huỳ nh Cao Tuấ n - Ks. Phan Hữu Tiế p Response Object  Ðể vận dụng hay xử dụng buffer, ta dùng phương pháp (method):  Clear  lush  End  Method Redirect  Response.Redirect("http://www.ASP.net") 5 http:// lhu.edu.vn
 6. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Huỳ nh Cao Tuấ n - Ks. Phan Hữu Tiế p Dùng Response Object cho phép download File 6 http:// lhu.edu.vn
 7. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Huỳ nh Cao Tuấ n - Ks. Phan Hữu Tiế p Request Object 7 http:// lhu.edu.vn
 8. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Huỳ nh Cao Tuấ n - Ks. Phan Hữu Tiế p Page Object  Page object có xuất sứ từ Page class trong .NET Framework  Load: khởi động trang web  IsPostBack: kiểm tra load lần đầu?  Databind: Kết nối với CSDL 8 http:// lhu.edu.vn
 9. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Huỳ nh Cao Tuấ n - Ks. Phan Hữu Tiế p Đối tượng Session, Application  Giúp các trang aspx liên kết và trao đổi dữ liệu cho nhau 9 http:// lhu.edu.vn
 10. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Huỳ nh Cao Tuấ n - Ks. Phan Hữu Tiế p Đối tượng Application  Quản lý tất cả các thông tin của một ứng dụng web  Thông tin trong Application có thể đư ợc xử lý trong bất kỳ trang aspx nào trong suốt chu kỳ sống của ứng dụng  Tạo biến Application:  Application(“tên biến”) =  Lấy giá trị từ biến:  = Application(“tên biến”)  VD:Dùng đối tượng này để tính số lượng người truy cập vào website  Application(“SoLanTruyCap”) = 1000  Application(“SoNguoiOnline”) = 5 10 http:// lhu.edu.vn
 11. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Huỳ nh Cao Tuấ n - Ks. Phan Hữu Tiế p Khai báo và khởi tạo cho biến Application 11 http:// lhu.edu.vn
 12. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Huỳ nh Cao Tuấ n - Ks. Phan Hữu Tiế p Khai báo biến cố Session_Start, Session_End 12 http:// lhu.edu.vn
 13. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Huỳ nh Cao Tuấ n - Ks. Phan Hữu Tiế p Khai báo lấy giá trị của đối tượng Application 13 http:// lhu.edu.vn
 14. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Huỳ nh Cao Tuấ n - Ks. Phan Hữu Tiế p Các thuộc tính quan trọng của Application 14 http:// lhu.edu.vn
 15. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Huỳ nh Cao Tuấ n - Ks. Phan Hữu Tiế p Các thuộc tính quan trọng của Application 15 http:// lhu.edu.vn
 16. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Huỳ nh Cao Tuấ n - Ks. Phan Hữu Tiế p Các thuộc tính quan trọng của Application 16 http:// lhu.edu.vn
 17. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Huỳ nh Cao Tuấ n - Ks. Phan Hữu Tiế p Các phương thức quan trọng của Application  Get(“SitHitCounter”)  Lock  Unlock  Remove(“CurrentUsers”)  RemoveAt(1)  RemoveAll() 17 http:// lhu.edu.vn
 18. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Huỳ nh Cao Tuấ n - Ks. Phan Hữu Tiế p Đối tượng session  Lưu trữ thông tin của người dùng trong một phiên làm việc  Thông tin trong Session có thể đư ợc xử lý trong bất kỳ trang aspx nào trong suốt phiên làm việc hiện hành  Tạo biến Session:  Session(“tên biến”) =  Lấy giá trị từ biến:  = Session(“tên biến”) 18 http:// lhu.edu.vn
 19. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Huỳ nh Cao Tuấ n - Ks. Phan Hữu Tiế p Session Object 19 http:// lhu.edu.vn
 20. Ts. Vũ Đức Lung – Ks. Huỳ nh Cao Tuấ n - Ks. Phan Hữu Tiế p Session Object  Thường dùng session để nắm giữ các thông tin như UserName, email hoặc UserID  Dựa vào các thông tin này mà phân quyền truy cập cho user 20 http:// lhu.edu.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản