intTypePromotion=1

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 1 - PGS.TS. Trần Lộc Hùng

Chia sẻ: Nguyễn Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:154

0
201
lượt xem
54
download

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 1 - PGS.TS. Trần Lộc Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Chương 1: Các khái niệm cơ bản về xác suất để tìm hiểu rõ hơn về lịch sử lý thuyết xác suất (1713-2013); biến cố ngẫu nhiên; xác suất của biến cố ngẫu nhiên. Chúc các bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 1 - PGS.TS. Trần Lộc Hùng

 1. Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c PGS.TS. Tr n L c Hùng UFM, HCMC Ngày 17 tháng 2 năm 2014 PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 1 / 30
 2. TRƯ NG Đ I H C TÀI CHÍNH-MARKETING KHOA CƠ B N, B MÔN TOÁN-TH NG KÊ PGS. TS. TR N L C HÙNG LÝ THUY T XÁC SU T VÀ TH NG KÊ TOÁN H C Tp. H Chí Minh - 2/2014 PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 2 / 30
 3. Chương 1. Các khái ni m cơ b n v xác su t 1. L ch s Lý thuy t xác su t (1713-2013) PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 3 / 30
 4. Chương 1. Các khái ni m cơ b n v xác su t 1. L ch s Lý thuy t xác su t (1713-2013) 2. Bi n c ng u nhiên PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 3 / 30
 5. Chương 1. Các khái ni m cơ b n v xác su t 1. L ch s Lý thuy t xác su t (1713-2013) 2. Bi n c ng u nhiên 3. Xác su t c a bi n c ng u nhiên PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 3 / 30
 6. Chương 1. Các khái ni m cơ b n v xác su t 1. L ch s Lý thuy t xác su t (1713-2013) 2. Bi n c ng u nhiên 3. Xác su t c a bi n c ng u nhiên 1 Đ nh nghĩa theo quan đi m t n su t PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 3 / 30
 7. Chương 1. Các khái ni m cơ b n v xác su t 1. L ch s Lý thuy t xác su t (1713-2013) 2. Bi n c ng u nhiên 3. Xác su t c a bi n c ng u nhiên 1 Đ nh nghĩa theo quan đi m t n su t 2 Đ nh nghĩa theo quan đi m đ ng kh năng PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 3 / 30
 8. Chương 1. Các khái ni m cơ b n v xác su t 1. L ch s Lý thuy t xác su t (1713-2013) 2. Bi n c ng u nhiên 3. Xác su t c a bi n c ng u nhiên 1 Đ nh nghĩa theo quan đi m t n su t 2 Đ nh nghĩa theo quan đi m đ ng kh năng 3 Đ nh nghĩa theo quan đi m hình h c PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 3 / 30
 9. Chương 1. Các khái ni m cơ b n v xác su t 1. L ch s Lý thuy t xác su t (1713-2013) 2. Bi n c ng u nhiên 3. Xác su t c a bi n c ng u nhiên 1 Đ nh nghĩa theo quan đi m t n su t 2 Đ nh nghĩa theo quan đi m đ ng kh năng 3 Đ nh nghĩa theo quan đi m hình h c 4 Đ nh nghĩa theo quan đi m h tiên đ (đ c thêm) PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 3 / 30
 10. Chương 1. Các khái ni m cơ b n v xác su t 1. L ch s Lý thuy t xác su t (1713-2013) 2. Bi n c ng u nhiên 3. Xác su t c a bi n c ng u nhiên 1 Đ nh nghĩa theo quan đi m t n su t 2 Đ nh nghĩa theo quan đi m đ ng kh năng 3 Đ nh nghĩa theo quan đi m hình h c 4 Đ nh nghĩa theo quan đi m h tiên đ (đ c thêm) 4. Các tính ch t c a xác su t PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 3 / 30
 11. Chương 1. Các khái ni m cơ b n v xác su t 1. L ch s Lý thuy t xác su t (1713-2013) 2. Bi n c ng u nhiên 3. Xác su t c a bi n c ng u nhiên 1 Đ nh nghĩa theo quan đi m t n su t 2 Đ nh nghĩa theo quan đi m đ ng kh năng 3 Đ nh nghĩa theo quan đi m hình h c 4 Đ nh nghĩa theo quan đi m h tiên đ (đ c thêm) 4. Các tính ch t c a xác su t 5. Bài t p chương 1. PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 3 / 30
 12. Các khái ni m m i Ng u nhiên-không xác đ nh đư c quy lu t. PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 4 / 30
 13. Các khái ni m m i Ng u nhiên-không xác đ nh đư c quy lu t. H n lo n. PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 4 / 30
 14. Các khái ni m m i Ng u nhiên-không xác đ nh đư c quy lu t. H n lo n. Chuy n đ ng Brown (Robert Brown-nhà th c v t h c Scotland ) mô ph ng chuy n đ ng các h t trong môi trư ng ch t l ng, ho c chuy n đ ng h n lo n, theo m i phương c a các phân t khí. PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 4 / 30
 15. Các khái ni m m i Ng u nhiên-không xác đ nh đư c quy lu t. H n lo n. Chuy n đ ng Brown (Robert Brown-nhà th c v t h c Scotland ) mô ph ng chuy n đ ng các h t trong môi trư ng ch t l ng, ho c chuy n đ ng h n lo n, theo m i phương c a các phân t khí. Phép th ng u nhiên, bi n c ng u nhiên, xác su t c a m t bi n c ng u nhiên. PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 4 / 30
 16. 1.1 L ch s Lý thuy t xác su t Pháp, Italy, Hà Lan: th k 17, 18. PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 5 / 30
 17. 1.1 L ch s Lý thuy t xác su t Pháp, Italy, Hà Lan: th k 17, 18. Nga: th k 19, 20 PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 5 / 30
 18. 1.1 L ch s Lý thuy t xác su t Pháp, Italy, Hà Lan: th k 17, 18. Nga: th k 19, 20 M : th k 20, 21 PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 5 / 30
 19. 1.1 L ch s Lý thuy t xác su t Pháp, Italy, Hà Lan: th k 17, 18. Nga: th k 19, 20 M : th k 20, 21 Vi t nam th i vua Lê chúa Tr nh, th k 16 (Tr ng Quỳnh). PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 5 / 30
 20. Jacob Bernoulli (1654-1705) Cu n sách Ars Conjectandi, 1713 PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, HCMC) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 17 tháng 2 năm 2014 6 / 30
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2