intTypePromotion=1

Bài giảng Mạng cơ bản: Tổng quan về địa chỉ IP - Trung tâm Athena

Chia sẻ: Tùy Duyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
196
lượt xem
28
download

Bài giảng Mạng cơ bản: Tổng quan về địa chỉ IP - Trung tâm Athena

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương này giới thiệu tổng quan về địa chỉ IP. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm địa chỉ IP, khái niệm và thuật ngữ liên quan, giới thiệu các lớp địa chỉ IP, chia mạng con (subnetting). Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mạng cơ bản: Tổng quan về địa chỉ IP - Trung tâm Athena

WWW.ATHENA.EDU.VN<br /> <br /> ATHENA<br /> <br /> T ng quan v ñ a ch IP<br /> <br /> ATHENA<br /> <br /> N i Dung<br /> Khái ni m đ a ch IP<br /> Khái ni m và thu t ng liên quan<br /> Gi i thi u các l p đ a ch IP<br /> Chia m ng con (subnetting)<br /> <br /> ATHENA<br /> <br /> Đ a Ch IP<br /> Khái ni m:<br /> • Là đ a ch có c u trúc, đư c chia thành 3 ph n:<br /> Class_bit, Network_ID và Host_ID<br /> • Là 1 con s có kích thư c 32bit, chia thành 4<br /> ph n (Octec), m i octec có kích thư c 8bit<br /> <br /> Cách trình bày:<br /> • Ký pháp th p phân: (Vd: 172.16.1.100…)<br /> • Ký pháp nh phân: (Vd: 10101100<br /> 00010000…)<br /> • Ký pháp th p l c phân: (Vd: 82 39 1E 38…)<br /> <br /> ATHENA<br /> <br /> Đ a Ch IP<br /> <br /> ATHENA<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2