intTypePromotion=3

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 10bis: Mạng lan ảo (Virtual LAN)

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
44
lượt xem
3
download

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 10bis: Mạng lan ảo (Virtual LAN)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 10bis: Mạng lan ảo (Virtual LAN) bao gồm những nội dung về Local VLAN, Broadcast domain với VLAN và router, hoạt động của VLAN. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mạng máy tính - Chương 10bis: Mạng lan ảo (Virtual LAN)

Chương 10bis<br /> <br /> M NG LAN O<br /> (VIRTUAL LAN)<br /> <br /> T ng quan (1/2)<br /> Cho phép chia switch thành các<br /> switch o --> chia (physical) LAN<br /> thành nhi u LAN (virtual)<br /> Ch nh ng máy tr m thu c m t VLAN<br /> m i th y lưu lư ng ch y trên VLAN<br /> ó.<br /> Mu n lưu lư ng chuy n<br /> ph i thông qua router<br /> <br /> n VLAN khác<br /> <br /> T ng quan (2/2)<br /> <br /> Phân chia VLAN trên m ng d a trên ch c năng và<br /> c thù chuyên môn... c a các ơn v trong t<br /> ch c/doanh nghi p.<br /> Chia VLAN không ph thu c v trí v t lý<br /> .<br /> <br /> Local VLAN (1/2)<br /> Là 2 hay nhi u VLAN n m trên cùng m t switch<br /> VLAN h tr scalability, security, và network management.<br /> Các Router trong các m ng doanh nghi p dùng VLAN th c<br /> hi n i u khi n broadcast, security, và traffic flow<br /> management.<br /> Edge port: các máy tr m n i vào, xem như thành viên c a<br /> VLAN<br /> Switch làm vi c như nhi u virtual switch, ch truy n lưu lư ng<br /> gi a các thành viên trong VLAN.<br /> Switch có th không b t c u cho b t kỳ lưu lư ng nào gi a<br /> các VLAN, vì các VLAN là các broadcast domain khác bi t .<br /> Lưu lư ng ch có th ư c nh tuy n gi a các VLAN.<br /> <br /> Local VLAN (2/2)<br /> Switch<br /> <br /> VLAN X VLAN Y<br /> Edge port<br /> <br /> Các máy tr m<br /> thu c VLAN X<br /> <br /> Các máy tr m<br /> thu c VLAN Y<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản