intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Mạng máy tính

Xem 1-20 trên 1602 kết quả Bài giảng Mạng máy tính
 • Giáo trình Quản trị mạng gồm các nội dung chính sau: Bài 1 Dịch vụ Windows Terminal Service; Bài 2 Tinh chỉnh và giám sát mạng Windows server; Bài 3 Khôi phục server khi bị hỏng; Bài 4 Cài đặt và quản lý remote access services (RAS) trong Windows server; Bài 5 Mạng VPN. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf92p viastonmartin 15-08-2022 12 0   Download

 • Giáo trình Lập trình window 1 gồm các nội dung chính sau: Cơ bản về C#; Bài 2: Xây dựng lớp – Đối tượng; Bài 3: Kế thừa – Đa hình; Bài 4: Nạp chồng toán tử Bài 5: Cấu trúc; Bài 6: Thực thi giao diện; Bài 7: Mảng; Bài 8: Xử lý chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf87p viastonmartin 15-08-2022 6 1   Download

 • Giáo trình Cấu hình và quản trị thiết bị mạng (Nghề: Quản trị mạng - Cao đẳng) sử dụng giảng dạy trong mô đun đào tạo chuyên môn nghề Quản trị mạng được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Giáo trình kết cấu gồm 8 bài và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: WAN và Router; giới thiệu Router; cấu hình Router; cập nhật thông tin từ các thiết bị khác; quản lý phần mềm IOS;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf92p hayatogokudera 18-07-2022 6 3   Download

 • Giáo trình Cấu hình và quản trị thiết bị mạng (Nghề: Quản trị mạng - Cao đẳng) sử dụng giảng dạy trong mô đun đào tạo chuyên môn nghề Quản trị mạng được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Giáo trình kết cấu gồm 8 bài và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: định tuyến và các giao thức định tuyến; giao thức định tuyến theo vectơ khoảng cách; thông điệp điều khiển và báo lỗi của TCP/IP;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p hayatogokudera 18-07-2022 10 2   Download

 • Bài giảng Lý thuyết mạng máy tính Trình bày được lịch sử, định nghĩa và phân loại mạng máy tính; Giải thích được sự hình thành mô hình OSI và trình bày được chức năng của mỗi tầng; Mô tả được đặc trưng của từng tô pô mạng; Trình bày được đặc điểm các loại cáp mạng;...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

  pdf22p dongcoxanh25 12-07-2022 24 0   Download

 • Bài giảng Lý thuyết mạng máy tính cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về công nghệ mạng máy tính; Mô hình OSI; Kiến trúc mạng (topology); Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng; Giới thiệu giao thức TCP/IP; Hệ điều hành mạng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

  pdf30p dongcoxanh25 12-07-2022 23 0   Download

 • "Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 4: Mạng máy tính và internet" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về mạng máy tính, internet, một số dịch vụ cơ bản của Internet. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p runordie4 27-06-2022 13 2   Download

 • Bài giảng Tin học quản lý có nội dung gồm 5 chương cung cấp cho học viên những kiến thức về: những khái niệm cơ bản của tin học; hệ điều hành cho máy tính điện tử; soạn thảo và trình chiếu văn bản; bảng tính điện tử; mạng máy tính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf121p hidetoshidekisugi 16-06-2022 19 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 11: Mảng (GV. Nguyễn Nhật Nam). Bài giảng có nội dung trình bày về khái niệm; khai báo mảng; khởi động trị của mảng; mảng là đối số của hàm mảng là biến toàn cục; các ứng dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p haoasakura 30-05-2022 13 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 12: Pointer (GV. Nguyễn Nhật Nam). Bài giảng có nội dung trình bày về khái niệm; thao tác trên pointer; pointer và mảng; đối số của hàm là pointer - truyền đối số theo số dạng tham số biến; hàm trả về pointer và mảng; chuỗi ký tự; pointer và việc định vị bộ nhớ động; mảng các pointer; pointer của pointer;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf109p haoasakura 30-05-2022 10 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ lập trình - Chương 11: Mảng. Bài giảng cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm; khai báo mảng; khởi động trị của mảng; mảng là đối số của hàm, mảng là biến toàn cục; các ứng dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p haoasakura 30-05-2022 18 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ lập trình - Chương 12: Pointer. Bài giảng cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm; thao tác trên pointer; pointer và mảng; đối số của hàm là pointer - truyền đối số theo số dạng tham số biến; hàm trả về pointer và mảng; chuỗi ký tự; pointer và việc định vị bộ nhớ động; mảng các pointer;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf83p haoasakura 30-05-2022 24 1   Download

 • Advanced Computer Networks: Lecture 1. This lecture will cover the following: network principles and concepts; general purpose computer networks; internet perspective; major components of the internet protocol suite; network software; designing and building a system;...

  ppt37p haoasakura 30-05-2022 5 1   Download

 • Advanced Computer Networks: Lecture 2. This lecture will cover the following: multiplexing and statistical multiplexing; inter-process communication; IPC abstractions; abstract channel functionality; performance metrics; bandwidth versus latency; bandwidth requirements; protocol interfaces;...

  ppt26p haoasakura 30-05-2022 6 1   Download

 • Advanced Computer Networks: Lecture 3. This lecture will cover the following: protocol machinery; message transmission using layers; open system interconnect (OSI) architecture; TCP/IP architecture; protocol acronyms; elements of a protocol implementation; network application programming interface (API);...

  ppt37p haoasakura 30-05-2022 8 1   Download

 • Advanced Computer Networks: Lecture 4. This lecture will cover the following: TCP connections; transmission control protocol, at osi transport layer; recall: each protocol provides service interface; per-process table of I/O channels; client-server connection; sending and receiving data;...

  ppt43p haoasakura 30-05-2022 9 1   Download

 • Advanced Computer Networks: Lecture 5. This lecture will cover the following: Point-to-Point links; direct link issues in the OSI and hardware/software contexts; hardware building blocks; electromagnetic spectrum; asymmetric digital subscriber line (ADSL);...

  ppt49p haoasakura 30-05-2022 6 1   Download

 • Advanced Computer Networks: Lecture 6. This lecture will cover the following: Quadrature Amplitude Modulation (QAM); constellation pattern for V.32 QAM; 2-dimensional representation; bit rate and baud rate; synchronization recovery; sentinel based approach; byte-oriented, variable-length, data-dependent;...

  ppt46p haoasakura 30-05-2022 7 1   Download

 • Advanced Computer Networks: Lecture 7. This lecture will cover the following: error detection and correction; digital error detection techniques; cyclic redundancy check (CRC); two-dimensional parity; internet checksum algorithm; topics already covered; detecting transmission errors;...

  ppt29p haoasakura 30-05-2022 5 1   Download

 • Advanced Computer Networks: Lecture 8. This lecture will cover the following: reliable transmission; automatic repeat request (ARQ) algorithms; stop-and-wait state diagram; concurrent logical channels; sliding window concepts; sequence number space; sliding window assumptions;...

  ppt34p haoasakura 30-05-2022 7 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Mạng máy tính
p_strCode=baigiangmangmaytinh

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2