intTypePromotion=1

Bài giảng Marketing Quốc tế: Bài 5 - Ths. Đinh Tiên Minh

Chia sẻ: Thúy Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
70
lượt xem
10
download

Bài giảng Marketing Quốc tế: Bài 5 - Ths. Đinh Tiên Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 5 Chiến lược Sản phẩm Quốc tế trình bày những vấn đề cốt lõi liên quan đến việc triển khai chiến lược sản phẩm tại thị trường nước ngoài. Trong đó, có những vấn đề quan trọng như việc thiết kế bao bì cho sản phẩm, đặt tên cho sản phẩm và hơn thế nữa việc triển khai một sản phẩm mới ở thị trường nước ngoài có những gì khác biệt so với thị trường nội địa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing Quốc tế: Bài 5 - Ths. Đinh Tiên Minh

 1. Bài 5 Chiến lược Sản phẩm Quốc tế www.dinhtienminh.net Th.S Đinh Tiên Minh Trường ĐHKT TPHCM Khoa Thương Mại – Du Lịch – Marketing
 2. Mục tiêu chương 5 Giúp sinh viên hiểu rõ khái niệm sản phẩm/ dịch vụ và các chiến lƣợc định vị nhằm tạo sự khác biệt trên thị trƣờng thế giới. Làm rõ nhiều khái niệm liên quan mật thiết đến sản phẩm/ dịch vụ mà doanh nghiệp cần biết khi phát triển sản phẩm. Hiểu các chiến lƣợc triển khai sản phẩm trên thị trƣờng thế giới và những điều chỉnh Marketing theo chu kỳ sống của sản phẩm. Th.S Đinh Tiên Minh 2
 3. Muc lục 1 Khái niệm sản phẩm/ dịch vụ 2 Định vị sản phẩm quốc tế 3 Nhãn hiệu sản phẩm quốc tế 4 Dòng sản phẩm quốc tế 5 3 Sản phẩm giả mạo 6 4 Giấy chứng nhận xuất xứ - C/O 7 3 Chiến lƣợc sản phẩm quốc tế Th.S Đinh Tiên Minh 3
 4. 5.1 Khái niệm sản phẩm “Sản phẩm là bất cứ thứ gì có thể đưa vào thị trường để đạt được sự chú ý, mua bán, sử dụng hoặc tiêu thụ, có khả năng thỏa mãn được một ước muốn hay một nhu cầu” Philip Kotler “Sản phẩm là toàn bộ những thỏa mãn vật chất và tinh thần mà người mua (hoặc người sử dụng) nhận được từ việc mua hay sử dụng sản phẩm đó.” Gerald Albaum, Jesper Strandskov, Edwin Duerr Th.S Đinh Tiên Minh 4
 5. 5.1 Khái niệm sản phẩm (tt) Doanh nghiệp bán sản phẩm hay cung cấp dịch vụ trên thị trƣờng có thể cạnh tranh thông qua các yếu tố nào? Th.S Đinh Tiên Minh 5
 6. 5.1 Khái niệm sản phẩm (tt) Hình 1: Các yếu tố cấu thành sản phẩm Th.S Đinh Tiên Minh 7
 7. 5.1 Khái niệm sản phẩm (tt) Intangibility Inseparability Cannot be seen From the tasted, felt or provider smelled before purchasing Services Variability Perishability Depends on who Cannot be stored provides and under for resale what conditions or later use Hình 2: Đặc điểm sản phẩm dịch vụ Th.S Đinh Tiên Minh 8
 8. 5.2 Định vị sản phẩm quốc tế Th.S Đinh Tiên Minh 9
 9. 5.2 Định vị sản phẩm quốc tế (tt) ĐỊNH VỊ LÀ GÌ? Th.S Đinh Tiên Minh 10
 10. Minh họa Bản đồ định vị Dầu gội, Sữa tắm High moisturizing Tone 7 Zest 4 Dove Lever 2000 5 2 Safeguard Coast Lux 8 3 Nondeodorant Deodorant 1 Dial Lifebuoy Lava 6 low moisturizing Th.S Đinh Tiên Minh 11
 11. 5.2 Định vị sản phẩm quốc tế (tt) Le renouvellement de l’offre Avantage concurrentiel potentiel Forte (+) Faible (-) Forte (+) Différentitation Fragmentation Possibilité de différentitation Impasse/ Faible (-) Volume Bloque Th.S Đinh Tiên Minh 14
 12. 5.2 Định vị sản phẩm quốc tế (tt) Positioning strategies according to Ries and Trout The first strategy is to strenthen its own current position in the mind of customers. “We’re number 2. We’re trying harder” 15 Th.S Đinh Tiên Minh
 13. 5.2 Định vị sản phẩm quốc tế (tt) Positioning strategies according to Ries and Trout The second strategy is to search for a new unoccupied position that is valued by enough consumers and to grab it. 16 Th.S Đinh Tiên Minh
 14. Minh họa 1.Lỗ hổng kích cở (Yaris và Morning) 2.Lỗ hổng giá cao (đẳng cấp cao). 3.Lỗ hổng giá thấp (đẳng cấp thấp). 4.Các lỗ hổng hiệu quả khác (Sunsilk tóc nhuộm, Anlene và Ensure). 17 Th.S Đinh Tiên Minh
 15. 5.2 Định vị sản phẩm quốc tế (tt) Positioning strategies according to Ries and Trout The third strategy is to deposition or reposition the competition. 18 Th.S Đinh Tiên Minh
 16. 5.2 Định vị sản phẩm quốc tế (tt) Positioning strategies according to Ries and Trout The fourth strategy can be called the exclusive- club strategy. It can be developed by a company when a number-one position along some meaningful attribute cannot be archieved. Hội chợ HVNCLC 19 Th.S Đinh Tiên Minh
 17. 5.3 Nhãn hiệu sản phẩm quốc tế Khái niệm: Nhãn hiệu là một thuộc tính quan trọng của sản phẩm. Nó có thể là tên gọi, kiểu dáng, biểu tƣợng, hoặc bất cứ đặc điểm nào cho phép phân biệt sản phẩm của nhà cung cấp này với nhà cung cấp khác. Th.S Đinh Tiên Minh 20
 18. 5.3 Nhãn hiệu sản phẩm quốc tế (tt) Vai trò: Xây dựng lòng trung thành của khách hàng. Xử lý các vấn đề liên quan tới sản phẩm giả. Giúp thông tin, giới thiệu, bán sản phẩm. Xác định nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh hƣởng đến việc đề ra chiến lƣợc giá trong việc tạo mối quan hệ giữa giá cả với giá trị. Th.S Đinh Tiên Minh 21
 19. 5.3 Nhãn hiệu sản phẩm quốc tế (tt) Nguyên tắc: Không đƣợc có hình dáng, kiểu mẫu quốc huy hay quốc kỳ của bất kỳ một nƣớc nào. Không đƣợc dùng chân dung của một ngƣời mà không nhận đƣợc sự đồng ý của ngƣời đó. Không đƣợc trùng hoặc giống hệt một nhãn hiệu đã đƣợc đăng ký hoặc đã đƣợc sử dụng. Đặt tên nhãn hiệu dễ đọc, dễ nhớ, gây ấn tƣợng tốt. Th.S Đinh Tiên Minh 22
 20. 5.3 Nhãn hiệu sản phẩm quốc tế (tt) Bảo vệ nhãn hiệu: Việc bảo vệ nhãn hiệu của một nƣớc phụ thuộc vào hệ thống luật pháp của mỗi nƣớc. Th.S Đinh Tiên Minh 23
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2