intTypePromotion=1

Bài giảng Nâng cao quản trị Nhà nước trong quản lý đất đai

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:50

0
76
lượt xem
13
download

Bài giảng Nâng cao quản trị Nhà nước trong quản lý đất đai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nâng cao quản trị Nhà nước trong quản lý đất đai giới thiệu tới các bạn về các ưu tiên cải cách của Nhà nước trong uản lý đất đai; nguyên nhân đất lại đặc biệt; sự minh bạch; rủi ro tham nhũng trong quá trình quản lý đất đai; quyết định thu hồi đất, giao đất, và cho thuê đất; kế hoạch đền bù, hỗ trợ và tái định cư;... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nâng cao quản trị Nhà nước trong quản lý đất đai

 1. Nâng cao quản trị nhà nước trong quản lý đất đai Bài trình bày của Ngân hàng thế giới 22/09/2011 1
 2. Các ưu tiên cải cách 1. Minh bạch một cách thực chất 2. Đơn giản hóa quy trình thủ tục 3. Tăng cường giám sát 4. Thực hiện “Quyền sở hữu đất đai” 2
 3. Một câu đố: Hãy đoán xem tỉnh nào? 1. Một thương gia trong lĩnh vực dầu lửa được cử làm trưởng Ban Tài Nguyên và ông đã tham gia quyết định cho công ty cũ của ông ta thuê đất của nhà nước. Mặc dù ông ta đã bán hết cổ phần của mình ở công ty này cho đối tác, nhưng ông vẫn tiếp tục nhận được tiền cổ tức và đã có thỏa thuận là ông có thể sẽ mua lại cổ phiếu sau này. Công ty cũng cấp cho ông xe Mercedes và vé máy bay đi lại. 3
 4. Một câu đố: Hãy đoán xem tỉnh nào? 2. Một cán bộ thành phố nhận 20,000 USD tiền lại quả từ các nhà đầu tư vì đã giúp cho dự án của họ được chấp thuận. 4
 5. Đáp án 2. Illinois ($20,000) 1. Louisiana (Mercedes) 5
 6. Tại sao Đất lại đặc biệt • Nguồn lực chính với nguồn cung cố định • Các thể chế về quyền sở hữu là thiết yếu để phát triển lâu dài • Vai trò không thể tránh được đối với nhà nước và cán bộ 6
 7. Khuôn khổ 7
 8. Sự minh bạch Hiệu quả Sự minh bạch Công bằng (Ít) Tham nhũng 8
 9. Nghiên cứu về sự minh bạch • Căn cứ vào việc thực hiện các qui định về minh bạch trong Luật Việt Nam • Căn cứ vào việc tiếp cận với trang điện tử của 63 tỉnh và 3 bộ • Căn cứ vào khảo sát thực địa ở 12 tỉnh, 24 huyện và 117 xã • Được cơ quan nghiên cứu Việt Nam - DEPOCEN tiến hành, với hỗ trợ của NHTG và UK-DFID 9
 10. Rủi ro tham nhũng Trách nhiệm giải Tại sao tham nhũng lại dễ trình (TNGT) dàng thế? Minh bạch (MB) TN = ĐQ+ CQ – MB - TNGT Độc quyền (ĐQ) (ít) Tham nhũng Cửa quyền (CQ) Tại sao tham nhũng Lợi ích kinh tế lại hấp dẫn đến vậy? 10
 11. Mức độ tham nhũng: Hộ gia đình Nhận thức của hộ gia đình sử dụng dịch vụ cấp GCN Nguồn: Tự ước tính dựa trên số liệu của modun Quản trị trong Điều tra MSHGĐ 2008 nêu trong Báo cáo Phát triển VN 2010—Các thể chế hiện đại 11
 12. Mức độ tham nhũng: Doanh nghiệp Nhận thức của doanh nghiệp sử dụng dịch vụ cấp GCN Nguồn: Tự ước tính dựa trên Khảo sát Doanh nghiệp 2009 của NHTG 12
 13. Nghiên cứu về rủi ro tham nhũng • Các khảo sát/điều tra: – Điều tra 2008 về Mức sống hộ gia đình VN – Khảo sát Doanh nghiệp 2006-2009 của PCI – Khảo sát Doanh nghiệp của NHTG 2009 • Các nghiên cứu tình huống sâu cấp tỉnh năm 2010 ở tp. HCM, Tiền Giang, Bình Định, Bắc Ninh và Lạng Sơn với người dân, doanh nghiệp, tổ chức quần chúng và cán bộ chính quyền ở tất cả các cấp. • Tham vấn với các cơ quan trung ương, chuyên gia và báo chí • Phân tích khung pháp lý của Việt Nam 13
 14. “Chuỗi qui trình” Thu hồi và giao đất 5. KẾ HOẠCH  3. GiỚI THIỆU 4. QUYẾT ĐỊNH  6. GiẢI QUYẾT  1. QUI HOẠCH  2. QUI HOẠCH ĐỀN BÙ, HỖ TRƠ ĐỊA ĐiỂM THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT  KHIẾU NẠI VÀ  SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ  ĐẦU TƯ CHO THUÊ ĐẤT TỐ CÁO Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) 4.  TRAO GiẤY  1.  PHỔ BiẾN THÔNG TIN  2.  NỘP ĐƠN VÀ CÁC     3.  ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ  CHỨNG NHẬN  5. GiẢI QUYẾT  VỀ QUI TRÌNH GiẤY TỜ LIÊN QUAN VÀ PHÊ DUYỆT CHO NGƯỜI SỬ  KHIẾU NẠI VÀ TỐ  DỤNG ĐẤT  CÁO 14
 15. Các yếu tố rủi ro dẫn đến tham nhũng 15
 16. Kết quả 16
 17. Công khai thông tin và các rủi ro tham nhũng trong thu hồi và cấp đất 17
 18. GIAI ĐỌAN LẬP QUI HOẠCH (Bắt buộc thông tin trên mạng) 5. PLAN FOR  1. QUI 1. QUI 3. INVESTMENT  4. LAND RECOVERY,  6. COMPLAINTS AND  1. LAND USE   2. URBAN  COMPENSATION,  HoẠCH SỬ HoẠCH LOCATION  ALLOCATION/LEASE  DENUNCIATIONS  PLANNING DỤNG ĐẤT PLANNING  SUPPORT AND  ĐÔ THỊ INTRODUCTION DECISION SETTLEMENT RESETTLEMENT  Sẵn có Sẵn Sẵncócó Sẵn có trên mạng trên trên mạng mạng trên mạng Không có Không Không có có Không có trên mạng trên mạng trên trên mạng mạng Nguồn: Báo cáo khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai. 18 DEPOCEN theo đơn đặt hàng của Ngân hàng Thế giới, 2010.
 19. Giai đoạn lập Qui hoạch (không bắt buộc thông tin trên mạng) 5. PLAN FOR  1. QUI 1. 1. QUI QUI 3. INVESTMENT  4. LAND RECOVERY,  6. COMPLAINTS AND  1. LAND USE   2. URBAN  HoẠCH HoẠCH COMPENSATION,  HoẠCH SỬ LOCATION  ALLOCATION/LEASE  DENUNCIATIONS  PLANNING DỤNG ĐẤT PLANNING  ĐÔ ĐÔ THỊ THỊ SUPPORT AND  INTRODUCTION DECISION SETTLEMENT RESETTLEMENT  Sẵn có trên mạng Sẵn có trên mạng Không có trên mạng Không có trên mạng Nguồn: Báo cáo khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai. 19 DEPOCEN theo đặt hàng của Ngân hàng Thế giới, 2010.
 20. TP-HCM: trưng bày kế hoạch, bản đồ và mô hình sử dụng đất chi tiết 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2