intTypePromotion=3

Bài giảng Phân tích yêu cầu phần mềm: Quy trình công nghệ yêu cầu - Trần Văn Hoàng

Chia sẻ: Thanh Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
34
lượt xem
1
download

Bài giảng Phân tích yêu cầu phần mềm: Quy trình công nghệ yêu cầu - Trần Văn Hoàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phân tích yêu cầu phần mềm: Quy trình công nghệ yêu cầu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm, các đặc tính chung, qui trình, nghiên cứu khả thi, phân tích làm rõ yêu cầu, đặc tả yêu cầu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích yêu cầu phần mềm: Quy trình công nghệ yêu cầu - Trần Văn Hoàng

 1. Quy trình công nghệ yêu cầu Bộ môn CNPM - CNTT&TT Ngày 22 tháng 1 năm 2014 Bộ môn CNPM - CNTT&TT Quy trình công nghệ yêu cầu 1 / 12
 2. Khái niệm I Quy trình dùng để khảo sát, phân tích và kiểm chứng tính hợp lệ của các yêu cầu hệ thống I Quy trình là một tập các hoạt động nhằm dẫn đến việc phát sinh định nghĩa và đặc tả yêu cầu. Bộ môn CNPM - CNTT&TT Quy trình công nghệ yêu cầu 2 / 12
 3. Các đặc tính chung I Quy trình RE có nhiều dạng khác nhau, phụ thuộc vào lĩnh vực ứng dụng, các nhân tố liên quan và tổ chức phát triển yêu cầu I Các đặc tính chung: • Thu thập yêu cầu (Requirements elicitation) • Phân tích yêu cầu (Requirements analysis) • Kiểm chứng yêu cầu (Requirements validation) • Quản tri yêu cầu (Requirements management) Bộ môn CNPM - CNTT&TT Quy trình công nghệ yêu cầu 3 / 12
 4. Qui trình Bộ môn CNPM - CNTT&TT Quy trình công nghệ yêu cầu 4 / 12
 5. Nghiên cứu khả thi I Thực hiện ước lượng nhằm đánh giá sự đáp ứng cho yêu cầu • Kỹ thuật phần cứng • Kỹ thuật phần mềm I Nghiên cứu khả thi quyết định hệ thống • Có giá trị hiệu quả về kinh doanh • Có thể phát triển với những ràng buộc ngân sách hiện có I Phải rẻ và nhanh I Kết quả: Báo cáo khả thi (Feasibility Report) • Quyết định điều gì là quan trọng với các lý giải chi tiết • Báo cáo về tính khả thi của dự án • Tài liệu đặc tả yêu cầu của người dùng Bộ môn CNPM - CNTT&TT Quy trình công nghệ yêu cầu 5 / 12
 6. Phân tích làm rõ yêu cầu I Quá trình đưa ra các yêu cầu hệ thống • Khảo sát hệ thống hiện tại • Thảo luận với người dùng và các nhà trung gian tiềm năng • Phân tích công việc I Có thể phát triển một hoặc nhiều mô hình hệ thống khác nhau • Giúp nhà phát triển hiểu rõ hệ thống để đặc tả I Bản mẫu có thể lập để hiểu rõ các yêu cầu Bộ môn CNPM - CNTT&TT Quy trình công nghệ yêu cầu 6 / 12
 7. Tiến trình phần tích làm rõ yêu cầu Bộ môn CNPM - CNTT&TT Quy trình công nghệ yêu cầu 7 / 12
 8. Các hoạt động trong tiến trình I Hiểu phạm vi vấn đề (Domain understanding) I Thu thập yêu cầu (Requirements collection) I Phân loại (Classification) I Giải quyết mâu thuẩn (Conflict resolution) I Sắp xếp ưu tiên (Prioritisation) I Kiểm tra yêu cầu (Requirements checking) Bộ môn CNPM - CNTT&TT Quy trình công nghệ yêu cầu 8 / 12
 9. Xác định yêu cầu I Là hoạt động chuyển thông tin trong suốt tiến trình phân tích thành tập hợp các được cầu trong tài liệu I Phản ánh chính xác điều mà người dùng muốn I Tài liệu được viết sao cho hệ thống được hiểu bởi • Người dùng cuối • Những khách hàng của hệ thống Bộ môn CNPM - CNTT&TT Quy trình công nghệ yêu cầu 9 / 12
 10. Đặc tả yêu cầu I Bản đặc tả yêu cầu như là cơ sở của hợp đồng giữa khách hàng và nhà phát triển • Mô tả thật chi tiết về yêu cầu người dùng và yêu cầu hệ thống - Hữu ích cho thiết kế • Mô tả chính xác để nắm bắt đúng vấn đề I Việc lập tài liệu này được thực hiện song song với các thiết kế cấp cao khác I Lỗi trong định nghĩa yêu cầu cần được xem xét kỹ lưỡng Bộ môn CNPM - CNTT&TT Quy trình công nghệ yêu cầu 10 / 12
 11. Quản lý yêu cầu I Là tiến trình quản lý sự thay đổi của yêu cầu trong suốt qui trình công nghệ yêu cầu và phát triển hệ thống I Yêu cầu chắc chắn sẽ không hoàn thiện và không nhất quán • Các yêu cầu mới thì liên tục phát sinh trong suốt tiến trình khi - Nhu cầu công việc thay đổi - Hiểu rõ hơn về hệ thống • Các quan điểm khác nhau có các yêu cầu khác nhau và điều này thường làm phát sinh mâu thuẩn Bộ môn CNPM - CNTT&TT Quy trình công nghệ yêu cầu 11 / 12
 12. Bộ môn CNPM - CNTT&TT Quy trình công nghệ yêu cầu 12 / 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản