intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 8: Báo cáo kết quả nghiên cứu

Chia sẻ: Hgfch Hgfch | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

0
317
lượt xem
106
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 8: Báo cáo kết quả nghiên cứu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung cơ bản trong chương 8 Báo cáo kết quả nghiên cứu nằm trong bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học nhằm trình bày về tổng quan về báo cáo, các thành phần của một báo cáo, các nguyên tắc khi viết báo cáo và trình bày bài thuyết trình kết quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 8: Báo cáo kết quả nghiên cứu

 1. BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 2. Báo cáo kết quả nghiên cứu là giai đoạn cuối của quá trình nghiên cứu. Đây là giai đoạn quan trọng giúp cho người đọc hiểu đúng giá trị và sử dụng đúng kết quả nghiên cứu.
 3. 2 LOẠI BÁO CÁO
 4. Tài liệu Các t khận sở Kế lu ảl và thamphCơục ụo kiến tnghảết ế Klý qu ị Phươthuynhập ng pháp Dẫn Giới thiệu và (Prefatory mô hình BÁO CÁO nghiên cứu items)
 5. Gồm:  Trang bìa (Front pages)  Authorization  Tóm tắt  Mục lục
 6. Gồm:  Trang bìa (Front pages)  Tựa đề thường gồm 3 thành tố: các biến/yếu tố nghiên cứu, loại quan hệ giữa chúng và tổng thể nghiên cứu.  Tên người/tổ chức thực hiện  Tên người/tổ chức được báo cáo  Ngày (tháng, năm)
 7. Gồm:  Trang bìa (Front pages)  Authorization Trình bày việc giao nhiệm vụ nghiên cứu, tài trợ nghiên cứu, v.v.
 8. Gồm:  Trang bìa (Front pages)  Authorization  Tóm tắt (Executive summary)  Bao gồm tất cả nội dung của báo cáo nhưng thật ngắn gọn, hoặc  Chỉ tóm tắt kết quả, kết luận và kiến nghị.
 9. Gồm:  Trang bìa (Front pages)  Authorization  Tóm tắt  Mục lục  Nếu báo cáo dài trên 10 trang nên có mục lục  Trường hợp có nhiều hình, bảng, v.v. nên có mục lục hình/bảng riêng
 10.  Chủ yếu dành cho báo cáo khoa học hoặc nghiên cứu cơ bản.  Trong nghiên cứu ứng dụng đơn giản có thể bỏ qua.
 11.  Đối với báo cáo quản lý: nên viết thành một m ục trong phần giới thiệu, sau “phạm vi nghiên cứu”. Chi tiết h ơn nên đưa vào phụ lục.  Đối với báo cáo kỹ thuật: quan trọng, cần nêu rõ:  Mô tả bản chất của thiết kế nghiên cứu.  Cách lấy mẫu và cở mẫu.  Cách đo và thu thập dữ liệu  Cách xử lý và phân tích dữ liệu.
 12.  Đây là phần dài nhất của báo cáo.  Nên sắp xếp kết quả theo mục tiêu n/c và nhu cầu thông tin.  Các thông tin phải tổ chức, trình bày theo trình tự (flow) chặt chẽ & logic.  Phân biệt giữa các sự kiện và diễn dịch, cần có các minh hoạ cho diễn dịch nhưng không lạm dụng.
 13.  Tóm tắt kết quả (sự kiện) và Kết luận (diễn dịch)  Liên hệ những kết quả tìm được với những nhu cầu thông tin, mục tiêu nghiên cứu.  Có hai quan điểm về kiến nghị :  Dựa theo kết quả thông tin, kinh nghiệm để đưa ra kiến nghị.  Không nên đưa ra những kiến nghị chủ quan dễ làm lệch lạc cho người nhận thông tin.
 14.  Các hạn chế: nêu rõ các hạn chế có thể gây ảnh hưởng đến giá trị của kết quả. Thường các hạn chế như:  Cỡ mẫu & cách thu thập dữ liệu.  Cách phân tích dữ liệu.  Nhược điểm của mô hình/ nguyên tắc lý thuyết.
 15.  Dùng để trình bày chi tiết hơn các thông số thống kê, bảng biểu nhưng báo cáo chính không thật sự cần.  Dùng cung cấp thêm thông tin khi người đọc cần tìm hiểu sâu vấn đề.
 16. Liệt kê các tài liệu tham khảo theo các tiêu chuẩn đã quy định trước, theo các hình thức được sử dụng rộng rãi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2