intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy trình nghiên cứu khoa học

Xem 1-20 trên 3236 kết quả Quy trình nghiên cứu khoa học
 • Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề liên quan đến phương pháp dạy học và quy trình nghiên cứu khoa học để thiết kế tiến trình dạy học dựa trên quy trình nghiên cứu khoa học, trong đó có chú ý đưa giai đoạn nghiên cứu tổng quan vào tiến trình dạy học. Đồng thời, vận dụng tiến trình DH theo quy trình nghiên cứu khoa học để tổ chức DH một số kiến thức ở chương “Điện từ học” cấp THCS nhằm giúp HS phát triển NLKH.

  pdf24p phongtitriet000 08-08-2019 25 0   Download

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học do TS. Vũ Công Thương biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm có Khái quát về nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa học, quy trình nghiên cứu khoa học,...

  ppt34p maikieutrinh 31-12-2017 98 31   Download

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 1&2 có nội dung giới thiệu về phương pháp nghiên cứu khoa học & quy trình nghiên cứu khoa học, mô tả quy trình nghiên cứu khoa học.

  pdf64p votinhdon91 08-09-2014 99 24   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu Phương pháp Nghiên cứu Khoa học & Quy trình nghiên cứu khoa học; mô tả quy trình nghiên cứu khoa học; xây dựng tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học (IT)".

  pdf177p codon_08 21-03-2016 143 17   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu khoa học ở trường trung học của Quách Tất Kiên trình bày về quy trình nghiên cứu khoa học của học sinh trung học. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về nội dung này, với các bạn chuyên ngành Giáo dục thì đây là tài liệu hữu ích.

  ppt36p cocacola_09 23-11-2015 103 16   Download

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học của 2 tác giả Phạm Thị Anh Lê và Trần Đăng Hưng sẽ giới thiệu tới các bạn một số vấn đề cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học; quy trình nghiên cứu khoa học; xây dựng đề cương nghiên cứu; thực hiện nghiên cứu;...

  pdf28p codon_08 21-03-2016 130 15   Download

 • "Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học (IT) - Bài 1: Giới thiệu về Phương pháp Nghiên cứu Khoa học và Quy trình nghiên cứu khoa học" trình bày khái niệm về nghiên cứu khoa học; yêu cầu đối với người nghiên cứu khoa học; các hình thức tổ chức nghiên cứu; các hình thức tổ chức nghiên cứu; dự án khoa học; chương trình khoa học, đề án khoa học...

  pdf34p cothumenhmong7 05-09-2020 31 3   Download

 • "Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học (IT) - Bài 2: Quy trình nghiên cứu khoa học" với các nội dung quy trình nghiên cứu khoa học ngành IT; xác định vấn đề, tìm hiểu các khái niệm, lý thuyết và các nghiên cứu liên quan, xây dựng giả thiết nghiên cứu, xây dựng đề cương nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, giải thích kết quả và viết báo cáo cuối cùng.

  pdf35p cothumenhmong7 05-09-2020 19 2   Download

 • Đề cương chi tiết học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học Môi trường với mục tiêu giúp sinh viên hiểu một qui trình nghiên cứu khoa học bao gồm: Hình thành ý tưởng, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp luận và phương pháp tiếp cận-thực hiện, thu thập và xử lý số liệu, diễn giải kết quả và thảo luận, trình bày kết quả;...

  pdf6p vtu123 18-03-2016 244 25   Download

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 4: Dữ liệu cho nghiên cứu nhằm trình bày về cá nội dung chính như sau: dữ liệu thứ cấp, dữ liệu sơ cấp và thực nghiệm, quá trình tìm nguồn dữ liệu bao gồm mục tiêu nghiên cứu, lý thuyết mô hình, những dữ liệu cần thu thập, kế hoạch nghiên cứu...

  ppt47p yellow_12 31-05-2014 377 113   Download

 • Nội dung cơ bản trong chương 8 Báo cáo kết quả nghiên cứu nằm trong bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học nhằm trình bày về tổng quan về báo cáo, các thành phần của một báo cáo, các nguyên tắc khi viết báo cáo và trình bày bài thuyết trình kết quả.

  ppt31p yellow_12 31-05-2014 313 106   Download

 • Trong chương 3 Thiết kế nghiên cứu nằm trong bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học nhằm trình bày về thiết kế vấn đề nghiên cứu, cấu trúc (hoạch định) vấn đề và thiết kế nghiên cứu, vấn đề của “nguyên nhân” , thử nghiệm cổ điển, các nghiên cứu thiết kế khác, các yêu cầu trong thiết kế nghiên cứu.

  pdf29p orange_12 03-06-2014 441 94   Download

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 1 - Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu bao gồm khái niệm, các loại hình nghiên cứu, phương pháp tư duy khoa học, các hình thức tổ chức nghiên cứu, quy trình nghiên cứu.

  pdf50p votinhdon91 11-09-2014 299 64   Download

 • Chương 2 Thiết kế nghiên cứu thuộc bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học, cùng đi vào tìm hiểu chương này thông qua các nội dung sau: vấn đề nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, xây dựng mô hình nghiên cứu, tổng quan lý thuyết.

  pdf6p kevinle124 04-06-2014 394 39   Download

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 2 - Xác định và mô tả vấn đề nghiên cứu trình bày nội dung xác định vấn đề nghiên cứu, xác định mục tiêu nghiên cứu, xác định câu hỏi nghiên cứu, xác định giả thuyết nghiên cứu, đặt tên đề tài.

  pdf55p votinhdon91 11-09-2014 139 39   Download

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 3 - Tổng quan tài liệu trình bày vai trò tài liệu, tổng quan tài liệu tốt, chiến lược khai thác dữ liệu, đánh giá nguồn thông tin dữ liệu, cách viết trích dẫn & tài liệu tham khảo.

  pdf42p votinhdon91 11-09-2014 169 37   Download

 • Chương 9: Viết báo cáo cuối cùng và các gợi ý chọn vấn đề nghiên cứu theo lĩnh vực thuộc các chuyên ngành kinh tế thuộc bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học trình bày về viết báo cáo cuối cùng, các yêu cầu đối với một báo cáo nghiên cứu/luận văn, cấu trúc các phần nội dung của một báo cáo nghiên cứu/luận văn, các gợi ý viết tiểu luận môn học và chọn vấn đề nghiên cứu.

  pdf26p orange_12 03-06-2014 198 34   Download

 • Phương pháp Nghiên cứu khoa học trình bày về hệ nhận thức trong nghiên cứu. Câu hỏi về bản thể học. Câu hỏi về nhận thức luận. Câu hỏi về phương pháp luận.

  pdf61p four_12 21-03-2014 148 32   Download

 • Đề cương chi tiết môn học: Phương pháp Nghiên cứu khoa học trong Quan hệ quốc tế với mục tiêu nhằm giới thiệu cho sinh viên một số phương pháp nghiên cứu cơ bản trong nghiên cứu quan hệ quốc tế. Ngoài ra môn học cũng sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để có thể tiến hành một dự án nghiên cứu (tiểu luận khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn tốt nghiệp…).

  pdf5p vtu123 23-03-2016 284 28   Download

 • (NB) Nội dung tài liệu giới thiệu khái quát những vấn đề cơ bản về khoa học, nghiên cứu khoa học, cách thức lựa chọn và triển khai một số phương pháp nghiên cứu trong khoa học; quy trình tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học và cách thức trình bày. Môn học này hình thành và rèn luyện cho người nghiên cứu thói quen tƣ duy một cách chặt chẽ, chính xác, khoa học, khả năng phê phán, suy luận, tính tự tin,...

  pdf103p convitdola 11-12-2017 138 27   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy trình nghiên cứu khoa học
p_strCode=quytrinhnghiencuukhoahoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2