intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - Tổng quan Quản trị chiến lược

Chia sẻ: Kiều Vi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
30
lượt xem
6
download

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - Tổng quan Quản trị chiến lược

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 giúp người học hiểu về "Tổng quan Quản trị chiến lược". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Xác định mục tiêu, phân tích môi trường bên ngoài, phân tích tình hình bên trong, hình hành chiến lược, triển khai chiến lược, kiểm soát chiến lược

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - Tổng quan Quản trị chiến lược

2. TÀI LIỆU:<br /> 2.1. Tài liệu chính :<br /> Chiến lược và chính sách kinh doanh - Ts. Nguyễn Thị Liên Diệp,<br /> Ths Phạm Văn Nam - NXB Thống kê<br /> 2.2. Tài liệu tham khảo:<br /> Quản trị chiến lược – Ts. Bùi Văn Danh, MBA. Nguyễn Văn Dung,<br /> Ths. Lê Quang Khôi - NXB Phương Đông.<br /> Quản trị chiến lược phát triển vị thế cạnh tranh - Nguyễn Hữu Lam,<br /> Đinh Thái Hoàng, Phạm Xuân Lan - NXB Giáo Dục, Hà Nội.<br /> Khái luận về quản trị chiến lược - Fed R. David - NXB Thống Kê,<br /> Hà Nội.<br /> Chiến lược và sách lược kinh doanh - Garry D. Smith, Danny<br /> R.Anold, BobbyG.Bizzell, NXB Thống Kê.<br /> <br /> 1. MỤC TIÊU MÔN HỌC<br /> <br /> Hiểu các khái niệm quản trị chiến lược;<br /> Nắm được quy trình xây dựng<br /> chiến lược kinh doanh<br /> Nhận dạng các loại chiến lược kinh doanh<br /> Áp dụng quy trình xây dựng chiến lược<br /> trong thực tế.<br /> 1<br /> <br /> 3. KẾT CẤU CÁC CHƯƠNG MÔN HỌC<br /> • Chương 1: Tổng quan về Quản trị chiến lược<br /> • Chương 2: Chiến lược công ty<br /> • Chương 3: Phân tích mơi trường bn ngồi<br /> • Chương 4: Phân tích môi trường bên trong<br /> • Chương 5: Xây dựng chiến lược<br /> • Chương 6: Thực thi chiến lược<br /> • Chương 7: Kiểm soát – đánh giá chiến lược<br /> 3<br /> <br /> 5. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA<br /> <br /> 2<br /> <br /> 4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY<br /> <br /> Sinh viên là trung tâm, sinh viên tự học là chủ yếu<br /> Chia lớp thành các nhóm để làm bài thuyết trình<br /> Đọc tài liệu và chuẩn bị bài thuyết trình tại nhà<br /> Đến lớp thảo luận với giảng viên và các sinh viên<br /> khác<br /> Giảng viên tóm tắt lại những nội dung chính.<br /> 4<br /> <br /> 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC:<br /> 1.1. Đinh nghĩa:<br /> Theo Alfred Chandler, đại học Havard thì quản<br /> trị chiến lược là tiến trình:<br /> ü Xác định các mục tiêu cơ bản dài hạn<br /> ü Lựa chọn cách thức hoặc phương hướng hành<br /> động<br /> ü Phân bổ tài nguyên thiết yếu để thực hiện mục<br /> tiêu<br /> <br /> 01 bài thi cuối khóa 60 đến 75 phút<br /> (chiếm 60% điểm)<br /> 02 bài kiểm tra (chiếm 40% điểm)<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC:<br /> 1.1. Đinh nghĩa:<br /> Theo Fred R. David, Quản trị chiến lược là khoa<br /> học và nghệ thuật:<br /> Soạn thảo, thực hiện và đánh giá các quyết định<br /> của các phòng ban chức năng, giúp doanh<br /> nghiệp đạt mục tiêu đề ra.<br /> <br /> ü<br /> ü<br /> ü<br /> ü<br /> ü<br /> ü<br /> <br /> Quá trình quản trị chiến lược gồm 6 bước:<br /> Xác định mục tiêu<br /> Phân tích môi trường bên ngoài<br /> Phân tích tình hình bên trong<br /> Hình thành chiến lược<br /> Triển khai chiến lược<br /> Kiểm soát chiến lược<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2.2. Vai trò của quản trị chiến lược kinh doanh.<br /> <br /> 2. Yêu cầu và vai trò của quản trị chiến lược<br /> 2.1. Yêu cầu của quản trị chiến lược<br /> Phải giúp doanh nghiệp tăng vị thế cạnh tranh<br /> Phải đảm bảo an toàn kinh doanh<br /> Phải xác định phạm vi kinh doanh<br /> Phải dự báo môi trường kinh doanh tương đối chính<br /> xác<br /> Phải có chiến lược dự phòng<br /> Phải xác định đúng thời cơ<br /> <br /> Xác định mục đích và hướng đi ở tương lai<br /> Nắm bắt cơ hội và né tránh nguy cơ từ bên ngoài<br /> Phát huy điểm mạnh và giảm điểm yếu của công ty<br /> Quyết định kinh doanh phù hợp với môi trường<br /> Duy trì và gia tăng vị thế cạnh tranh của công ty.<br /> 9<br /> <br /> 3. Các nhân tố gắn với các chiến lược thành công:<br /> <br /> 10<br /> <br /> Nắm rõ môi trường cạnh tranh của tổ chức<br /> <br /> Các kế hoạch để đưa chiến lược vào thực tiễn được<br /> thiết kế chuyên biệt trước khi thực thi<br /> <br /> Hiểu được các nguồn lực của tổ chức, biết cách<br /> <br /> Cần đánh giá các thay đổi tương lai trong chiến lược<br /> <br /> chuyển chúng thành điểm mạnh, điểm yếu<br /> <br /> đề xuất trước khi áp dụng chiến lược<br /> <br /> Chiến lược nhất quán với sứ mệnh, mục tiêu của tổ<br /> <br /> Chiến lược dự định: là chiến lược mà giới quản trị<br /> hoạch định lúc ban đầu<br /> <br /> chức<br /> <br /> Chiến lược thực hiện: là chiến lược mà giới quản trị<br /> cao cấp thực sự tiến hành.<br /> 11<br /> <br /> 12<br /> <br /> 4. Các lý thuyết ảnh hưởng quản trị chiến lược:<br /> 4.1. Lý thuyết tổ chức ngành:<br /> Suất thu lợi của doanh nghiệp có liên kết chặt chẽ với<br /> cấu trúc nghành<br /> <br /> Doanh nghiệp cần hiểu được đặc trưng của ngành và<br /> hình thành các chiến lược để tận dụng các đặc trưng<br /> đó<br /> <br /> Thành quả tài chính chủ yếu được xác định bởi sự<br /> thành công của ngành mà nó cạnh tranh<br /> Điều quan trọng là doanh nghiệp chọn đúng ngành<br /> thay vì xác định cách thức cạnh tranh<br /> 13<br /> <br /> 4.2. Lý thuyết cơ sở nguồn lực:<br /> <br /> 14<br /> <br /> 4.3. Lý thuyết tình huống:<br /> <br /> Thành quả của doanh nghiệp chủ yếu là một hàm số<br /> của khả năng huy động các nguồn lực<br /> <br /> Doanh nghiệp thành công là doanh nghiệp phát triển<br /> phù hợp với môi trường<br /> <br /> Các nguồn lực nổi bật của doanh nghiệp cho phép<br /> tạo ra các lợi thế cạnh tranh lâu dài<br /> <br /> Thành quả doanh nghiệp là kết quả phối hợp các lực<br /> môi trường và các hoạt động chiến lược<br /> <br /> Lý thuyết cơ sở nguồn lực chủ yếu tập trung vào bản<br /> thân doanh nghiệp thay vì môi trường cạnh tranh.<br /> <br /> 15<br /> <br /> 4.4. Ứng dụng:<br /> <br /> 16<br /> <br /> 5. Quy trình quản trị chiến lược:<br /> <br /> Quan điểm tổ chức nhành được xem xét trong giai<br /> đoạn phân tích ngành<br /> <br /> Xác định cơ<br /> hội, đe dọa<br /> từ môi<br /> trường<br /> <br /> Lý thuyết cơ sở nguồn lực được áp dụng vào giai<br /> đoạn phân tích nội bộ tổ chức<br /> <br /> Xác định<br /> nhiệm vụ,<br /> mục tiêu,<br /> chiến<br /> lược hiện<br /> tại<br /> <br /> Lý thuyết tình huống được xem xét trong giai đoạn<br /> phát sinh các phương án chiến lược<br /> <br /> Thiết lập<br /> mục tiêu<br /> hàng năm<br /> Phân phối<br /> các nguồn<br /> tài<br /> nguyên<br /> <br /> Xét lại mục<br /> tiêu kinh<br /> doanh<br /> <br /> Xác định<br /> điểm mạnh,<br /> điểm yếu<br /> của DN<br /> <br /> 17<br /> <br /> Thiết lập<br /> mục tiêu<br /> dài hạn<br /> <br /> Lựa chọn<br /> chiến<br /> lược để<br /> theo đuổi<br /> <br /> Đo lường<br /> và đánh<br /> giá thành<br /> tích<br /> <br /> Đề ra các<br /> chính<br /> sách<br /> <br /> 18<br /> <br /> 5.1. Giai đoạn hình thành chiến lược<br /> Phân tích môi trường bên ngoài<br /> Phân tích môi trường nội bộ công ty<br /> Thiết lập sứ mạng (nhiệm vụ kinh doanh)<br /> Đề ra các mục tiêu dài hạn<br /> Đưa ra các chiến lược và lựa chọn chiến lược<br /> <br /> 5.2. Giai đoạn thực hiện chiến lược<br /> Thiết lập các mục tiêu ngắn hạn<br /> Điều chỉnh cơ cấu tổ chức<br /> Xây dựng các chính sách<br /> Xây dựng ngân quỹ<br /> Phát triển văn hóa doanh nghiệp<br /> <br /> 19<br /> <br /> 5.3. Đánh giá chiến lược<br /> Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá;<br /> Đo lường kết quả thực hiện<br /> Thực hiện các hoạt động điều chỉnh<br /> <br /> 20<br /> <br /> 6. Các cấp quản trị chiến lược<br /> Chiến lược cấp<br /> công ty<br /> <br /> Công ty<br /> <br /> SBU 1<br /> <br /> Sản xuất<br /> <br /> Tài chính<br /> <br /> SBU 2<br /> <br /> Kinh<br /> doanh<br /> <br /> Chiến lược<br /> cấp đơn vị<br /> kinh doanh<br /> <br /> SBU 3<br /> <br /> Nhân sự<br /> <br /> Chiến lược cấp<br /> chức năng<br /> <br /> 21<br /> <br /> 6.1 Chiến lược cấp công ty:<br /> Xác định mục tiêu<br /> Xác định các lĩnh vực kinh doanh mà công ty<br /> theo đuổi<br /> Xác định lĩnh vực kinh doanh mà công ty cần<br /> tập trung<br /> Phân phối nguồn lực giữa các lĩnh vực kinh<br /> doanh<br /> 23<br /> <br /> 22<br /> <br /> 6.2. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh<br /> Lựa chọn sản phẩm và thị trường mục tiêu cho SBU<br /> Xác định SBU cạnh tranh bằng cách nào với đối thủ<br /> <br /> Chiến lược SBU hỗ trợ cho chiến lược công ty<br /> Công ty có 1 SBU, chiến lược công ty là chiến lược SBU<br /> <br /> 24<br /> <br /> 7. Các loại chiến lược<br /> <br /> 6.3. Chiến lược cấp chức năng<br /> <br /> 7.1. Căn cứ vào phạm vi của chiến lược<br /> <br /> Là chiến lược của phòng ban chức năng<br /> <br /> Chiến lược chung hay chiến lược tổng quát<br /> <br /> Hỗ trợ cho chiến lược cấp công ty và chiến<br /> lược cấp đơn vị kinh doanh<br /> <br /> Chiến lược của các phòng ban trong công ty.<br /> <br /> 25<br /> <br /> 26<br /> <br /> 5.3. Căn cứ vào tầm quan trọng của chiến<br /> lược<br /> Các chiến lược hội nhập<br /> Các chiến lược chuyên sâu<br /> Các chiến lược đa dạng<br /> Các chiến lược khác<br /> <br /> 7.2. Căn cứ vào hướng tiếp cận thị trường:<br /> Chiến lược tập trung vào những yếu tố then chốt<br /> Chiến lược dựa trên ưu thế tương đối so với đối thủ<br /> Chiến lược sáng tạo, khám phá các sản phẩm mới<br /> Chiến lược khai phá các cơ hội của môi trường<br /> <br /> 27<br /> <br /> 8. TẦM NHÌN<br /> <br /> 8.1. Khái niệm:<br /> Tầm nhìn chiến lược (viễn cảnh) thể hiện<br /> các mong muốn, khát vọng cao nhất, khái<br /> quát nhất mà một tổ chức muốn đạt được và<br /> con đường mà tổ chức đó sẽ đi để đến được<br /> <br /> điểm đích đã định.<br /> <br /> 28<br /> <br /> 8.2. Cấu trúc của một bản tuyên bố tầm nhìn:<br /> Tư tưởng cốt lõi<br /> <br /> Các giá trị cốt lõi<br /> Mục đích cốt lõi<br /> <br /> Hình dung về tương lai<br /> Mục tiêu thách thức<br /> <br /> Mô tả sinh động những gì mục tiêu cần đạt<br /> được.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản