intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị mạng Linux: Bài 3 - TC Việt Khoa

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

222
lượt xem
72
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị mạng Linux - Bài 3: Triển khai dịch vụ DNS và DHCP giúp người học trình bày được ưu điểm và yêu cầu để triển khai dịch vụ DHCP, triển khai được DHCP server cấp thông tin TCP/IP cho các máy tính trong một hoặc nhiều subnet, trình bày được vai trò và cơ chế phân giải tên của dịch vụ DNS, giải thích được ý nghĩa và ứng dụng của các loại Resource Record, trình bày được thông tin trong tập tin cấu hình named.conf, triển khai và cấu hình được hệ thống DNS server, quản trị và khắc phục được sự cố của dịch vụ DNS.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị mạng Linux: Bài 3 - TC Việt Khoa

 1. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn MH/MĐ: QUẢN TRỊ MẠNG LINUX Bài 1: TRIỂN KHAI VÀ QUẢN TRỊ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX Bài 2: QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ LẬP TRÌNH SHELL Bài 3: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ DNS VÀ DHCP Bài 4: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SAMBA VÀ NFS Bài 5: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ WEB VÀ FTP Bài 6: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ MAIL Bài 7: BẢO MẬT HỆ THỐNG LINUX ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN THI
 2. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Bài 3: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ DHCP & DNS Tổng quan dịch vụ DHCP Cài đặt và khởi động DHCP Cấu hình DHCP Cấu hình DHCP Relay Agent Triển khai DHCP trên server nhiều card mạng Cấu hình DHCP Client Tổng quan về dịch vụ DNS Cài đặt và cấu hình DNS Server Kiểm tra hoạt động của DNS Câu hỏi ôn tập
 3. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn MỤC TIÊU BÀI HỌC Trình bày được ưu điểm và yêu cầu để triển khai dịch vụ DHCP. Triển khai được DHCP server cấp thông tin TCP/IP cho các máy tính trong một hoặc nhiều subnet. Trình bày được vai trò và cơ chế phân giải tên của dịch vụ DNS. Giải thích được ý nghĩa và ứng dụng của các loại Resource Record. Trình bày được thông tin trong tập tin cấu hình named.conf. Triển khai và cấu hình được hệ thống DNS server. Quản trị và khắc phục được sự cố của dịch vụ DNS.
 4. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Tổng quan dịch vụ DHCP Giới thiệu dịch vụ DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol ): Giao thức Cấu hình Host Động DHCP được thiết kế làm giảm thời gian chỉnh cấu hình cho mạng TCP/IP bằng cách tự động gán các địa chỉ IP cho các máy client khi họ vào mạng. Yêu cầu triển khai DHCP Tập trung việc quản lý địa chỉ IP ở các máy tính trung tâm chạy chương trình DHCP. Cấp phát IP tự động Ưu điểm của DHCP Máy chủ DHCP tự động cho người dùng thuê địa chỉ IP khi họ vào mạng. DHCP tự động quản lý các địa chỉ IP và loại bỏ được các lỗi có thể làm mất liên lạc.
 5. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Cài đặt và khởi động DHCP Cài đặt DHCP Package Cài đặt từ các gói rpm #rpm –ivh packagename.rpm Hoặc cài từ lệnh yum #yum install dhcp Khởi động DHCP #/etc/init.d/dhcpd start|stop|restart
 6. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Cấu hình DHCP Tập tin cấu hình /etc/dhcpd.conf Cấu hình scope (Subnet) address range Cấu hình DHCP Options:Domain Name/Domain Name Server/Netbios Name Server/NTP Server/Router Cấu hình Lease-Time Cấu hình địa chỉ IP dành riêng
 7. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Cấu hình DHCP Tập tin cấu hình /etc/dhcpd.conf ddns-update-style interim # Redhat Version 8.0+ subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 { # Khoản IP sẽ được DHCP cấp phát range 192.168.1.10 192.168.1.100; range 192.168.1.201 192.168.1.220; # Địa chỉ IP dành riêng. range dynamic-bootp 192.168.1.2 192.168.1.9 # Thời gian mà mỗi client sẽ chiếm giữ IP default-lease-time 86400; max-lease-time 86400; # Set default gateway cho client option routers 192.168.1.1; # Tắt chức năng forward IP trên các NIC option ip-forwarding off;
 8. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Cấu hình DHCP Tập tin cấu hình /etc/dhcpd.conf # Địa chỉ broadcast và subnet option broadcast-address 192.168.1.255; option subnet-mask 255.255.255.0; # DNS server được dùng cho client option domain-name "your-domain.org"; option domain-name-servers 192.168.1.100; # Chỉ định WINS server cho các client windows option netbios-name-servers 192.168.1.100;} # Gán địa chỉ IP cố định cho các host dựa vào MAC address host smallfry { hardware ethernet 08:00:2b:4c:59:23; fixed-address 192.168.1.222; }
 9. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Cấu hình DHCP Relay Agent DHCP Relay Agent như là một trung gian dùng để chuyển các gói tin của DHCP đi theo kiểu broadcast thành unicast Cấu hình DHCP cấp TCP/IP cho nhiều subnet
 10. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Cấu hình DHCP Relay Agent Giải pháp cấp TCP/IP cho các subnet khác: Cấu hình DHCP Relay Agent: dhcrelay #/etc/sysconfig/dhcrelay DHCRELAY_INTERFACES=“tên card mạng nối với dhcp server” DHCRELAY_SERVERS=“địa chỉ ip của dhcp server” DHCRELAY_OPTIONS=“-a” Khởi động dhcrelay:  #/etc/init.d/dhcrelay start|stop|restart Cấu hình Router forward DHCP request tới DHCP Server. Ví dụ cấu hình trên Router Cisco Router(Config-if)#ip helper-address
 11. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Triển khai DHCP trên server nhiều card mạng Triển khai DHCP trên Server nhiều card mạng Cần xác định interface nào trên server sẽ trả lời các gói DHCP Reply Giải pháp tạp thời Sử dụng lệnh route add #route add -host 255.255.255.255 dev eth0 Giải pháp lâu dài Chỉnh sửa nội dung /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0 Ví dụ: 255.255.255.255/32 via 192.168.1.254
 12. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Cấu hình DHCP Client Windows
 13. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Cấu hình DHCP Client Linux: Edit file: #vi /etc/sysconfig/network-scipt/ifcfg-eth0
 14. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Tổng quan về dịch vụ DNS Giới thiệu về DNS(Domain Name System) DNS là dịch vụ quản lý tên miền. Hoạt động theo mô hình Client-Server. Cơ sở dữ liệu DNS được phân tán trên nhiều Name Server.
 15. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Cách phân bổ dữ liệu quản lý domain name . com edu gov vn fr uk vnn com edu gov
 16. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Các thành phần trong dịch vụ DNS Resource Root “.” Record .com .edu Resource Record DNS Clients DNS Servers DNS Servers trên Internet
 17. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Cơ chế phân giải tên miền Recursive query được gởi tới DNS server, trong đó DNS client yêu cầu DNS server cung cấp đầy đủ thông tin cho truy vấn. DNS server kiểm tra forward lookup zone và cache để trả lời truy vấn Recursive query for mail.ispace.edu.vn 222.255.237.86 Database Computer1 Local DNS Server
 18. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Cơ chế phân giải tên miền Iterative query là truy vấn được gởi tới DNS server trong đó DNS client yêu cầu DNS server cung cấp thông tin tốt nhất mà nó có chứ không tìm sự trợ giúp từ Name server khác. ACK của iterative query thường tham chiếu đến DNS server con trong DNS tree. Iterative Query Local Root Hint (.) Ask .com 1 DNS Server .com 2 3 Computer1 Yahoo.com
 19. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Cơ chế phân giải tên miền forwarder cung cấp cơ chế chuyển yêu cầu truy vấn cho internal DNS servers ra ngoài external DNS server Iterative Query Forwarder Root Hint (.) Ask .com .com yahoo.com Local Computer1 DNS Server
 20. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Tạo ZONE cho việc phân giải tên miền Phân giải từ Tên sang IP zone “ispace.edu.vn" { type master; file “ispace.edu.vn.zone"; }; Phân giải IP sang Tên zone "1.0.10.in-addr.arpa" IN { type master; file " 1.0.10.in-addr.arpa.zone"; };
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2