intTypePromotion=1

Bài giảng Hệ điều hành mạng Windows NT VÀ 2000: Chủ đề 5 - ThS. Trần Bá Nhiệm

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
52
lượt xem
3
download

Bài giảng Hệ điều hành mạng Windows NT VÀ 2000: Chủ đề 5 - ThS. Trần Bá Nhiệm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chủ đề 5 hướng dẫn cài đặt và quản trị dịch vụ DHCP và WINS trên Windows Server 2000. Mục đích của phần này nhằm giới thiệu và hướng dẫn bạn cài đặt và sử dụng dịch vụ DHCP (Dynamic Host Configuataion Protocol) nhằm cung cấp địa chỉ IP động cho các máy tham gia vào mạng,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ điều hành mạng Windows NT VÀ 2000: Chủ đề 5 - ThS. Trần Bá Nhiệm

 1. HỆ ĐIỀU HÀNH MẠNG WINDOWS NT VÀ 2000 Chủ đề 5 Cài đặt và quản trị dịch vụ DHCP và WINS trên Windows Server 2000 QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 1
 2. Objectives • Mục đích của phần này nhằm giới thiệu và hướng dẫn bạn cài đặt và sử dụng dịch vụ DHCP (Dynamic Host Configuataion Protocol) nhằm cung cấp địa chỉ IP động cho các máy tham gia vào mạng. Tiếp theo là những hướng dẫn chi tiết về dịch vụ WINS (Microsoft Windows Internet Nameing Sevice) phục vụ việc phân giải tên máy tính thành địa chỉ IP nhằm cho phép các máy tính trên mạng thấy nhau và trao đổi thông tin. QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 2
 3. Cài đặt và quản trị dịch vụ DHCP và WINS trên Windows Server 2000 • Dịch vụ cấp phát địa chỉ IP động • Dịch vụ WINS QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 3
 4. Dịch vụ cấp phát địa chỉ IP động • Giới thiệu dịch vụ DHCP (Dynamic Host Configutation Protocol) • Các bước cài đặt DHCP • Cấu hình dịch vụ DHCP • Cấu hình IP động cho máy Client • Cách kiểm tra địa chỉ IP được cấp phát cho máy tính QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 4
 5. Giới thiệu dịch vụ DHCP (Dynamic Host Configutation Protocol) • Ngày nay hầu hết các mạng TCP/IP đều sử dụng DHCP để tự động cấp các địa chỉ IP và các tham số cho hệ khách. • Khi đã cài đặt DHCP, bạn sẽ dựa vào máy phục vụ DHCP để cung cấp thông tin cơ bản cần thiết cho hoạt động nối mạng TCP/IP: địa chỉ IP, mặt nạ mạng con, bộ định tuyến mặt định, máy phục vụ DNS chính và phụ, máy phục vụ WINS chính và phụ, tên vùng DNS. QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 5
 6. Các bước cài đặt DHCP Vào StartSettingsControl Panel bạn nhấn chuột vào Add/Remove Programs QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 6
 7. Các bước cài đặt DHCP (tt) Trong hộp thoại Add/Remove Programs bạn nhấn chuột vào Add/Remove Windows Components QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 7
 8. Các bước cài đặt DHCP (tt) Trong hộp thoại ta di chuyển con trỏ tới Networking Services và sau dó bạn nhấn chuột vào nút Details QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 8
 9. Các bước cài đặt DHCP (tt) Bạn nhấn chuột vào ô Dynamis Host Configutation Protocol (DHCP) rồi Ok cuối cùng là bạn chọn Next 2 lần. QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 9
 10. Các bước cài đặt DHCP (tt) Bây giờ bạn đã cài đặt xong dịch vụ DHCP QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 10
 11. Cấu hình dịch vụ DHCP (tt) Vào StartSettings ProgramsAdministrative ToolsDHCP. Hộp thoại xuất hiện bạn nhấn chuột vào Action chọn New Scope…. QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 11
 12. Cấu hình dịch vụ DHCP (tt) Hộp thoại New Scope Wizard xuất hiện, bạn nhấn Next. QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 12
 13. Cấu hình dịch vụ DHCP (tt) Nhập địa chỉ số IP, Start Address, End Address và Subnet Mask cho khoảng IP tương ứng. Nhấn Next để tiếp quá trình cấu hình. dịch vụ này QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 13
 14. Cấu hình dịch vụ DHCP (tt) Nhấn Next để tiếp tục QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 14
 15. Cấu hình dịch vụ DHCP (tt) Hộp thoại xuất hiện bạn nhập chỉ ra thời gian mà địa chỉ IP động sử dụng Nếu bạn muốn không giới hạn thì chọn tất cả là 0. Chọn rồi nhấn Next. QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 15
 16. Cấu hình dịch vụ DHCP (tt) Nhấn Next để tiếp tục cấu hình QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 16
 17. Cấu hình dịch vụ DHCP (tt) Hộp thoại xuất hiện bạn nhập chỉ vào IP Address của Router (Default Gateway) rồi nhấn Add, Next. QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 17
 18. Cấu hình dịch vụ DHCP (tt) Hộp thoại xuất hiện bạn nhập tên Domain và Server của DNS vào hai mục Parent Domain và Server name, địa chỉ IP của máy DNS vào IP Address, nhấn Add, Next QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 18
 19. Cấu hình dịch vụ DHCP (tt) Hộp thoại xuất hiện để bạn nhập tên server của WINS vào Server name, địa chỉ IP vào IP Address, nhấn Add, Next. QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 19
 20. Cấu hình dịch vụ DHCP (tt) Trong hộp thoại New Scope Wizard muốn khởi động DHCP ngay hãy chọn Yes, nhấn Next và Finish QTSC – CISCO Network Acadamy MS 2K-NT: Quản trị hệ điều hành Windows 2000-NT Hall 7, Quang Trung Software City page 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2