intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị mạng Linux: Bài 5 - TC Việt Khoa

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

215
lượt xem
52
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi học xong Bài giảng Quản trị mạng Linux - Bài 5: Triền khai dịch vụ Web và FTP người học có thể trình bày được các đặc điểm chính của Apache Server, giải thích được các thông số cấu hình Apache Server, triển khai và cấu hình được dịch vụ Web dựa trên Apache, giải thích được các thông số thông dụng cấu hình dịch vụ FTP dựa trên VsFTP, triển khai và cấu hình được dịch vụ FTP dựa trên VsFTP.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị mạng Linux: Bài 5 - TC Việt Khoa

 1. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn MH/MĐ: QUẢN TRỊ MẠNG LINUX Bài 1: TRIỂN KHAI VÀ QUẢN TRỊ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX Bài 2: QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ LẬP TRÌNH SHELL Bài 3: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ DNS VÀ DHCP Bài 4: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SAMBA VÀ NFS Bài 5: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ WEB VÀ FTP Bài 6: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ MAIL Bài 7: BẢO MẬT HỆ THỐNG LINUX ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN THI
 2. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Bài 5: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ WEB & FTP Cài đặt và cấu hình dịch vụ Web, FTP trên hệ điều hành linux Dịch vụ Web Dịch vụ FTP Câu hỏi ôn tập
 3. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn MỤC TIÊU BÀI HỌC Trình bày được các đặc điểm chính của Apache Server. Giải thích được các thông số cấu hình Apache Server. Triển khai và cấu hình được dịch vụ Web dựa trên Apache. Giải thích được các thông số thông dụng cấu hình dịch vụ FTP dựa trên VsFTP. Triển khai và cấu hình được dịch vụ FTP dựa trên VsFTP.
 4. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Dịch Vụ Web Cài đặt, cấu hình và giám sát Apache Web Server Giới thiệu Apache Cài đặt và khởi động Apache Cấu hình Apache Server Cấu hình WebRoot và các tùy chọn Cấu hình thông số mạng Cấu hình Alias Cấu hình UserDir Cấu hình VirtualHost Cấu hình chứng thực Khảo sát log file
 5. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Dịch Vụ Web Giới thiệu Apache Giới thiệu giao thức HTTP HTTP là một giao thức cho phép Web browsers và servers có thể giao tiếp với nhau. Nó chuẩn hoá các thao tác cơ bản mà một Web Server phải làm được. HTTP bắt đầu là 1 giao thức đơn giản giống như với các giao thức chuẩn khác trên Internet Cổng 80 là cổng mặc định dành cho Web server "lắng nghe" các kết nối được gửi đến. Thông tin trả về từ server theo cú pháp của ngôn ngữ HTML
 6. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Dịch Vụ Web Giới thiệu Apache Sơ đồ hoạt động của web động
 7. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Dịch Vụ Web Giới thiệu Apache Apache là một phần mềm có nhiều tính năng mạnh và linh hoạt dùng để làm Web Server. Hỗ trợ đầy đủ những giao thức HTTP. Cung cấp Source code đầy đủ với License không hạn chế. Chạy trên nhiều hệ điều hành, như Windows NT/9x, Netware 5.x, OS/2 và trên hết là các hệ điều hành Unix.
 8. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Dịch Vụ Web Cài đặt và khởi động Apache Cài đặt từ gói rpm #rpm –ivh tên_package_apache Cài đặt từ lệnh yum #yum install httpd Khởi động Apache #/etc/init.d/httpd start|stop|restart #service httpd start|stop|restart
 9. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Dịch Vụ Web Cài đặt và khởi động Apache File cấu hình mặc định của apache: /etc/httpd/conf/httpd.conf Các file cấu hình khác sẽ nằm trong thư mục /etc/httpd/conf.d/ Các thư mục khác được sử dụng trong Apache /var/www/html /var/www/html/manual /var/log/httpd
 10. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Dịch Vụ Web Cài đặt và khởi động Apache Tập tin cấu hình /etc/httpd/conf/httpd.conf Tập tin gồm 3 phần chính:  Global environment: những directive cho môi trường toàn cục.  Main server configuration: cấu hình chính của máy chủ.  Virtual hosts: cấu hình nhiều website chạy trên 1 server Directive có dạng: Directive option option … Directive option option … …
 11. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Dịch Vụ Web Cài đặt và khởi động Apache Tập tin cấu hình /etc/httpd/conf/httpd.conf Các option thường dùng của Directive:  All; Indexes; FollowSymLinks; ExecCGI Directive allow và deny được dùng để giới hạn truy cập của người dùng  All: chỉ định tất cả user  Host/domain name: chỉ định host và domain  Network address: địa chỉ mạng  Order deny, allow: thi hành deny trước, sau đó allow  Order allow, deny: ngược lại  Order mutual-failure
 12. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Dịch Vụ Web Cấu hình Apache Server Chỉ định tên máy tính của Server ServerName Ví dụ: ServerName www.ispace.edu.vn Địa chỉ Email của người quản trị ServerAdmin Ví dụ: ServerAdmin root@ispace.edu.vn Qui định cách nạp chương trình ServerType Ví dụ: ServerType standalone
 13. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Dịch Vụ Web Cấu hình WebRoot và các tùy chọn Chỉ định DocumentRoot DocumenRoot Ví dụ: DocumentRoot /var/www/ Vị trí cài đặt WebServer ServerRoot
 14. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Dịch Vụ Web Cấu hình thông số mạng: Số yêu cầu tối đa từ các Client có thể xử lý đồng thời MaxClients Qui định địa chỉ IP hoặc cổng mà Apache nhận kết nối từ Client Listen Qui định thời gian “sống” của một kết nối Timeout
 15. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Dịch Vụ Web Cấu hình thông số mạng: Cho phép hoặc không cho phép Client gởi nhiều yêu cầu dựa trên một kết nối với WebServer KeepAlive Qui định số Request tối đa trên một kết nối MaxKeepAliveRequest Qui định thời gian để chờ một Request kế tiếp từ cùng một Client trên cùng một kết nối (tính bằng giây) KeepAliveTimeout
 16. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Dịch Vụ Web Cấu hình Alias Alias cho phép ánh xạ đường dẫn cục bộ (không nằm trong DocumentRoot) thành đường dẫn http. Alias Ví dụ: Alias /doc /usr/share/doc Khi người dùng truy cập http://www.ispace.edu.vn/doc nó sẽ vào thư mục /usr/share/doc
 17. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Dịch Vụ Web Cấu hình UserDir UserDir cho phép các user trong hệ thống được phép tạo homepage của mình trên server UserDir subdirectory Ví dụ: UserDir public_html Khi server nhận request theo http://www.ispace.edu.vn/~hvtin/foo.html khi đó server sẽ nhìn vào thư mục /home/username/public_html/foo.html Gán quyền 0711 cho thư mục của User Home Directory và 0755 đối với user sở hữu thư mục này Những files trong thư mục public_html sẽ được set 0644
 18. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Dịch Vụ Web Cấu hình VirtualHost VirtualHost cho phép cấu hình nhiều website trên 1 Web Server Virtual host có 2 dạng: IP-based Virtual Host: dựa trên địa chỉ IP, nghĩa là có một địa chỉ IP riêng biệt cho một web site  Một máy tính phải có nhiều Interface, hoặc sử dụng cơ chế virtual Interface. Named-based Virtual Host: dựa theo tên, nghĩa là có nhiều tên trên một địa chỉ.  Cấu hình DNS sao cho phân giải mỗi tên máy đúng với một địa chỉ IP và sau đó cấu hình Apache để tổ chức Web Server cho những miền khác nhau.
 19. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Dịch Vụ Web Cấu hình VirtualHost IP-based Virtual Host: NameVirtualHost 172.29.14.150 … DocumentRoot /home/www/site1 … … DocumentRoot /home/www/site2 …
 20. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Dịch Vụ Web Cấu hình VirtualHost Named-based Virtual Host NameVirtualHost 172.29.14.150 … DocumentRoot /website/ispace ServerName www.ispace.edu.vn … … DocumentRoot /website/fit ServerName www.fit.ispace.edu.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=215

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2