intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị mạng Linux: Bài 7 - TC Việt Khoa

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

193
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị mạng Linux - Bài 7: Bảo mật hệ thống Linux giúp người học trình bày được khái niệm và các đặc điểm của hệ thống proxy, giải thích được các thông số cấu hình của squid, cấu hình được squid hoạt động ở chế độ cache và transparent, nhận biết hệ thống firewall dùng iptables, giải thích các thông số của iptables, cấu trúc lệnh của iptables và triển khai firewall dùng iptables.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị mạng Linux: Bài 7 - TC Việt Khoa

 1. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn MH/MĐ: QUẢN TRỊ MẠNG LINUX Bài 1: TRIỂN KHAI VÀ QUẢN TRỊ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX Bài 2: QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ LẬP TRÌNH SHELL Bài 3: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ DNS VÀ DHCP Bài 4: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ SAMBA VÀ NFS Bài 5: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ WEB VÀ FTP Bài 6: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ MAIL Bài 7: BẢO MẬT HỆ THỐNG LINUX ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN THI
 2. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Bài 7: BẢO MẬT HỆ THỐNG LINUX Bảo mật hệ thống bằng squid proxy và iptables Bảo mật hệ thống mạng bằng Squid Proxy Bảo mật cho hệ thống Linux bằng Iptables
 3. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn MỤC TIÊU BÀI HỌC Trình bày được khái niệm và các đặc điểm của hệ thống proxy. Giải thích được các thông số cấu hình của squid. Cấu hình được squid hoạt động ở chế độ cache và transparent. Nhận biết hệ thống firewall dùng iptables. Giải thích các thông số của iptables. Cấu trúc lệnh của iptables. Triển khai firewall dùng iptables.
 4. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Tầm quan trọng của cache Proxy Cài đặt, cấu hình squid proxy Chia sẻ và cân bằng tải. Sử dụng lại các object đã được lưu trữ trong cache. Giảm tải truy xuất trên đường truyền.
 5. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Yêu cầu hệ thống cho cache proxy Server Tốc độ truy xuất đĩa nhanh Yêu cầu dung lượng RAM lớn
 6. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Giới thiệu Squid proxy Squid là chương trình Internet proxy-caching có vai trò tiếp nhận các yêu cầu từ client và truy vấn đến các Internet Server thích hợp.
 7. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Giao thức được hỗ trợ trên Squid Squid hỗ trợ những giao thức sau: HTTP FTP Secure Socket Layer …
 8. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Cơ chế cache của Squid
 9. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Cài đặt Squid Proxy Cài đặt squid từ package rpm Cài đặt từ package squid-version.i386.rpm trong CDROM. Cài đặt từ lệnh yum: #yum install squid Cấu trúc thư mục mặc định của Squid /usr/sbin: Lưu những thư viện của Squid . /etc/squid: Lưu các tập tin cấu hình squid (/etc/squid/squid.conf). /var/log/squid: Lưu các tập tin log của squid /var/spool/squid: lưu trữ squid cache.
 10. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Cấu hình squid proxy visible_hostname: Nếu không gán hostname khi đó việc khởi động squid sẽ thất bại. visible_hostname bigboy http_port: cấu hình cổng mà Squid sẽ lắng nghe những yêu cầu được gởi đến. http_port 3128 cache_dir: chỉ định nơi cache data được lưu trữ cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256
 11. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Cấu hình squid proxy(tt) Tuỳ chọn Giải thích cache_dir Định nghĩa những giá trị của thư mục cache được dùng cho Squid. ufs Unix file system (ufs) Squid cho biết rằng hệ thống đang chạy trên Linux /var/spool/squid Thư mục lưu trữ cache /var/spool/squid. 100 Tổng dung lượng của thư mục cache 16 Số thư mục con được tạo trong thư mục cache 256 Số thư mục con cấp 2 được tạo trong thư mục cache
 12. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Access List Định nghĩa access list dùng acl Tag: acl aclname acltype string1 .. acl aclname acltype "file" ... Các acl phổ biến: acl aclname src ip-address/netmask acl aclname src addr1-addr2/netmask acl aclname dst ip-address/netmask acl aclname srcdomain .foo.com acl aclname dstdomain .foo.com acl aclname url_regex [-i] ^http:// acl aclname urlpath_regex [-i] \.gif$ acl aclname port 80 70 21 acl aclname port 0-1024 acl aclname proto HTTP FTP ...
 13. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Access List(tt) acl aclname method GET POST ... acl aclname time [day] [h1:m1-h2:m2] day: S - Sunday M - Monday T - Tuesday W - Wednesday H - Thursday F - Friday A - Saturday h1:m1 must be less than h2:m2 Ví dụ: acl home_network src 192.168.1.0/24 acl business_hours time M T W H F 9:00-17:00 http_access allow/deny home_network bussiness_hours
 14. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Access List(tt) http_access: điều khiển việc truy cập đến Squid Cú pháp: http_access allow|deny [!]aclname [aclname] ... icp_port: dùng queries các cache khác Mặc định: icp_port 8082 cache_peer: chỉ định cache khác theo sự phân cấp Cú pháp: cache_peer hostname type http_port icp_port cache_peer proxy2.ispace.edu.vn parent 8080 8082 cache_peer proxy.kcntt.ispace.edu.vn sibling 8080 8082 type : ‘parent’ : proxy cha ở cấp cao hơn ‘sibling’: proxy ngang hàng
 15. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Cấu hình tối thiểu cho squid server acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 acl manager proto cache_object acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255 acl to_localhost dst 127.0.0.0/8 acl SSL_ports port 443 563 acl Safe_ports port 80 # http acl Safe_ports port 21 # ftp acl Safe_ports port 443 563 # https, snews acl Safe_ports port 70 # gopher acl Safe_ports port 210 # wais acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports acl Safe_ports port 280 # http-mgmt acl Safe_ports port 488 # gss-http acl Safe_ports port 591 # filemaker acl Safe_ports port 777 # multiling http acl CONNECT method CONNECT
 16. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Cấu hình tối thiểu cho squid server(tt) http_access allow manager localhost http_access deny manager http_access deny !Safe_ports http_access deny CONNECT !SSL_ports # INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS For example: http_access allow home_network business_hours http_access allow localhost http_access deny all
 17. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Theo dõi truy xuất internet thông qua Squid tail –f /var/log/squid/access_log
 18. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Khởi động Squid Để khởi động Squid ta dùng lệnh sau: #/etc/init.d/squid start|stop|restart
 19. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Bảo mật Linux
 20. TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: http://www.vietkhoa.edu.vn Log file Triển khai bảo mật cơ bản trên Linux Log file: File log để ghi nhận lại các sự kiện, một số file log chính trong hệ thống /var/log/messages /var/log/secure /var/log/wtmp /var/log/utmp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2