intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - TS. Đặng Ngọc Đức

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
68
lượt xem
4
download

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - TS. Đặng Ngọc Đức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 1: giới thiệu chung về môn học" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quan điểm khác nhau về tài chính quốc tế, tác động của hoạt động tài chính quốc tế, nội dung thuộc quan hệ tài chính quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - TS. Đặng Ngọc Đức

 1. TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TS. ĐẶNG NGỌC ĐỨC Trưởng Bộ môn Tài chính Quốc tế    
 2. Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔN HỌC Các quan điểm khác nhau về Tài chính Quốc tế ­ Tài chính Quốc tế là khâu tài chính đối ngoại ­ một khâu  trong hệ thống tài chính quốc gia ­ Là các hoạt động thanh toán và tín dụng quốc tế  ­ Là quan hệ tài chính của chính phủ các nước với các tổ chức  quốc tế ­ Là hoạt động tài chính của các công ty xuyên quốc gia hay  công ty đa quốc gia ­ Tài chính Quốc tế là tập hợp của những quan hệ tài chính  của các chủ thể có phạm vi hoạt động vượt ra khỏi biên giới  của một quốc gia
 3. Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔN HỌC Nội dung thuộc quan hệ tài chính quốc tế ­ Quan hệ tài chính giữa các quốc gia với nhau và với  các tổ chức tài chính quốc tế ­ Quan hệ tài chính của các doanh nghiệp ­ các công ty  đa quốc gia ­ Hoạt động mang tính quốc tế của các định chế  trung gian tài chính  ­ Các quan hệ tài chính dưới hình thức di chuyển của  các khoản thu nhập và vốn của các cá nhân   ­ Các hoạt động của thị trường tài chính quốc tế 
 4. Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔN HỌC Cơ sở hình thành và phát triển ­ Xuất phát từ quan hệ thương mại quốc tế ­ Mối quan hệ hợp tác giữa các nước về các mặt  kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội ­ Sự di chuyển vốn giữa các nước: Sự khác nhau về  hiệu quả biên của vốn đầu tư (MEI) hay chỉ số  ICOR của các nước khác nhau ­ Xu thế mở cửa, hội nhập và toàn cầu hoá
 5. Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔN HỌC Tác động của hoạt động tài chính quốc tế  1. Tác động tích cực ­ Cho phép khai thác tiềm năng thế mạnh của mỗi nước để tạo ra  sự phát triển chung của các nước: ISI, EOI và cú huých từ bên  ngoài ­ Củng cố thúc đẩy hợp tác, hội nhập quốc tế cũng như tình đoàn  kết, hoà bình và hữu nghị giữa các quốc gia, các dân tộc ­ Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tự nhiên và xã hôi,  đặc biệt là nguồn lực tài chính ­ Nâng cao mức sống và cải thiện môi trường cộng đồng quốc tế 2. Tác động tiêu cực ­ Sự phân hoá và lệ thuộc vào các nước lớn ­ Sự biến động tình hình tài chính quốc tế có thể gây ra những  hậu quả nghiêm trọng đối với các nước ­ Khủng hoảng tài chính và khủng hoảng kinh tế     
 6. Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔN HỌC Mục đích và đối tượng nghiên cứu Ở tầm vĩ mô: Hoạt động tài chính quốc tế, các chính  sách quản lý hoạt động tài chính quốc tế của các quốc  gia; chính sách và hoạt động của một số tổ chức tài  chính quốc tế Ở tầm vi mô: các hoạt động tài chính quốc tế của các  chủ thể kinh tế bao gồm các doanh nghiệp, các cá  nhân; các nghiệp vụ kinh doanh và phòng chống rủi ro  trên thị trường tài chính quốc tế.
 7. Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔN HỌC Nội dung môn học và phương pháp  Phần lý thuyết 8 chương thời lượng 45 tiết gồm cả việc  giảng viên trình bày bài giảng (55%) và học viên tự  nghiên cứu, thảo luận và trình bày theo các chuyên đề tự  chọn (45%)  Môn học được trình bày với sự kết hợp bài giảng, sách  giáo khoa, tài liệu tham khảo và các các điển hình nghiên  cứu, ví dụ và bài tập thực hành  Phương pháp giảng dạy và học tập nhằm phát huy tinh  chủ động của học viên, bài giảng của giảng viên được  trình bày song song với sự tham gia thảo luận của học  viên trên cơ sở sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham  khảo và các công cụ tiện ích khác. 
 8. Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔN HỌC Đánh giá kết quả học tập  Kết quả học tập của học viên được đánh giá trên cơ sở  quá trình học tập và tham gia của học viên vào chương  trình môn học  Sự tham gia của học viên vào chương trình môn học bao  gồm sự tham gia học lý thuyết trên lớp, tự nghiên cứu và  hoàn thành các bài tập tình huống, bài kiểm tra và thi hết  môn. Cụ thể: 1. Tham gia thảo luận và trình bày các chuyên đề nghiên cứu  thực tế: 30% 2. Bài kiểm tra: 15% 3. Thi hết môn: 55% 
 9. Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔN HỌC Yêu cầu đối với học viên về chuyên môn  Nhận thức được những lợi ích của tài chính quốc tế, tích  cực chủ động tham gia hoạt động tài chính quốc tế, đáp  ứng nhu cầu phát triển của các chủ thể, mỗi quốc gia và  sự phát triển chung của cộng đồng quốc tế Hiểu và vận hành tốt các nghiệp vụ tài chính quốc tế Hiểu và vận dụng tốt các chính sách tài chính quốc tế, có  thể tham gia soạn thảo, bổ xung sửa đổi các chính sách  liên quan đến tài chính quốc tế Hạn chế tác động tiêu cực của hoạt động tài chính quốc  tế: Ảnh hưởng tiêu cực từ những biến động và đặc biệt từ  khủng hoảng tài chính quốc tế
 10. Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔN HỌC Yêu cầu đối với học viên về chấp hành quy chế  Đọc sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trước khi  đến lớp nghe bài giảng Đi học đầy đủ, đúng giờ Chấp hành tốt nội quy lớp học Tích cực và chủ động tham gia bài học Tự giác trong việc tự nghiên cứu, thảo luận nhóm và  thảo luận trên lớp Hoàn thành các bài tập thu hoạch, bài kiểm tra và thi  kết thúc môn học  
 11. Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔN HỌC Tài liệu tham khảo Sách giáo khoa  C. Paul Hallwood va Ronald McDonald ­ Tài chính và Tiền tệ Quốc tế (International Money and  Finance).  David K. Eiterman, Archur I. Stonehill và Micheal H. Moffelt ­ Tài chính Công ty Đa quốc gia  (Multinational Business Finance).  Jeff Madura ­ Quản trị Tài chính Quốc tế (International Financial Management).    Bruno Solnik và Dennis McLeavey ­ Đầu tư Quốc tế (International Investment).  E. Hughes và Scott B. MacDonald ­ Nghiệp vụ Ngân hàng Quốc tế (International Banking). Tài liệu tham khảo  Nguyễn Văn Tiến – Tài chính Quốc tế hiện đại  Nguyễn Văn Tiến ­ Thị trường Ngoại hối và các giao dịch kinh doanh ngoại hối  Nguyễn Văn Tiến – Thanh toán Quốc tế  Nguyễn Thị Thu Thảo và Hoàng Lan Hương ­ Hướng dẫn nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và thanh  toán quốc tế  Peter S. Rose ­ Quản trị Ngân hàng thương mại   Các tạp chí chuyên ngành  Các websites
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2