intTypePromotion=1
ADSENSE

Quan điểm tài chính quốc tế

Xem 1-20 trên 556 kết quả Quan điểm tài chính quốc tế
 • Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 1: giới thiệu chung về môn học" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quan điểm khác nhau về tài chính quốc tế, tác động của hoạt động tài chính quốc tế, nội dung thuộc quan hệ tài chính quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt11p doinhugiobay_05 02-12-2015 69 5   Download

 • Hiểu và giải thích được sự biến động của tỷ giá trong thực tế; Hiểu và phân tích được đặc điểm và nguyên nhân của các cuộc khủng hoảng tài chính; Hiểu và phân tích được các chính sách kinh tế mà các chính phủ có thể áp dụng để tác động đến các dòng lưu chuyển tài chính quốc tế..

  pdf100p bookstore_1 10-01-2013 255 38   Download

 • Môn học Tài chính quốc tế nhằm trang bị kiến thức chung và nâng cao về tài chính quốc tế, sau khi học viên đã hoàn thành học phần tài chính quốc tế cơ bản ở chương trình cử nhân kinh tế. Trang bị phương pháp luận và cơ sở khoa học cần thiết để học viên nghiên cứu, phân tích, đánh giá và có quan điểm riêng về các vấn đề thuộc tài chính quốc tế, đặc biệt chính sách quản TS.

  pdf18p navy_12 22-05-2014 109 15   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 trình bày tổng quan về tài chính quốc tế nhằm giúp sinh viên hiểu được đặc điểm của hệ thống tiền tệ quốc tế, các nhân tố tác động vào hoạt động tài chính quốc tế nói chung và hoạt động tài chính của từng doanh nghiệp nói riêng, thực tiễn các giao dịch tài chính tiền tệ trên thị trường tài chính quốc tế.

  ppt17p hoa_cuc91 26-06-2014 97 13   Download

 • Chương 1 - Tổng quan về tài chính quốc tế. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Đặc trưng của nền kinh tế thị trường hiện đại và tài chính quốc tế; khái niệm, đặc điểm và vai trò của tài chính quốc tế; các chủ thể tham gia và các giao dịch tài chính quốc tế; các định chế tài chính quốc tế.

  pdf24p tieu_vu02 02-06-2018 100 11   Download

 • Nội dung của chương 1 Tổng quan về tài chính quốc tế nằm trong bài giảng tài chính quốc tế nhằm trình bày về phương pháp tiếp cận và nghiên cứu các vấn đề về hoạt động TCQT và chính sách quản lý hoạt động TCQT Học viên có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào phân tích, lý giải, dự đoán và nêu quan điểm cá nhân, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện hoạt động TCQT và chính sách quản lý TCQT.

  pdf36p big_12 09-06-2014 146 9   Download

 • Chương 1 của bài giảng Tài chính quốc tế trình bày những nội dung tổng quan về tài chính quốc tế và quản trị tài chính đa quốc gia. Chương này giúp người học hiểu được khái niệm, đặc điểm và mục tiêu của tài chính quốc tế; hiểu được quản trị tài chính công ty đa quốc gia; biết được các thị trường tài chính quốc tế và thị trường phái sinh tiền tệ.

  pdf35p namthangtinhlang_02 04-11-2015 77 7   Download

 • Các quan điểm khác nhau về Tài chính quốc tế: tài chính quốc tế là khâu tài chính đối ngoại - một khâu trong hệ thống tài chính quốc gia. Là các hoạt động thanh toán và tín dụng quốc tế.

  ppt11p vuhienhp91 13-12-2011 615 196   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Tài chính quốc tế Chương 6 Thị trường vốn quốc tế nhằm giúp sinh viên hiểu về thị trường vốn quốc tế: vai trò, đặc điểm, cấu trúc và hoạt động, các công cụ và nguyên tắc hoạt động trên thị trường trái phiếu quốc tế, nguyên tắc hoạt động của thị trường cổ phiếu quốc tế.

  pdf50p wave_12 07-04-2014 217 51   Download

 • Các dòng vốn quốc tế Đầu tư trực tiếp Đầu tư gián tiếp Tín dụng ngân hàng Đặc điểm thị trường tài chính toàn cầu Chức năng Quy mô Đồng tiền định giá Cấu trúc thị trường tài chính quốc tế Tính chất quốc tế của thị trường tài chính Cấu

  pdf6p tulip_12 14-01-2013 297 46   Download

 • Tiểu luận tài chính quốc tế: Diễn biến khủng hoảng tài chính Argentina giai đoạn 1999-2002 và bài học cho Việt Nam nhằm khái quát chung về đặc điểm tự nhiên – xã hội của Argentina, nguyên nhân khủng hoảng tài chính Argentina, phạm vi ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính Argentina, nguy cơ nợ công tại Việt Nam, thực trạng nợ công tại Việt Nam.

  pdf34p yellow_12 02-06-2014 215 46   Download

 • Chương 1 Giới thiệu chung về môn học nằm trong bài giảng Tài chính quốc tế nêu các quan điểm khác nhau về Tài chính Quốc tế. Tài chính Quốc tế là khâu tài chính đối ngoại - một khâu trong hệ thống tài chính quốc gia, các hoạt động thanh toán và tín dụng quốc tế, quan hệ tài chính của chính phủ các nước với các tổ chức quốc tế, hoạt động tài chính của các công ty xuyên quốc gia hay công ty đa quốc gia.

  pdf11p wave_12 07-04-2014 185 33   Download

 • Nội dung trình bày trong chương 21 Cấu trúc quốc tế và chi phí sử dụng vốn nằm trong bài giảng tài chính quốc tế nhằm trình bày về các đặc điểm trong cấu trúc vốn của một MNC, các đặc điểm của một MNC ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn, các đặc điểm của một quốc gia ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn va so sánh chi phí sử dụng vốn dùng mô hình định giá tài sản vốn.

  ppt27p orange_12 05-06-2014 142 22   Download

 • Nội dung bài giảng Tài chính quốc tế Chương 2 Thị trường ngoại hối trình bày về khái niệm và đặc điểm, chức năng và vai trò, thành viên tham gia thị trường, tỷ giá và các vấn đề về tỷ giá, các giao dịch ngoại hối.

  pdf22p vespa_12 16-04-2014 140 14   Download

 • Công ty mẹ phân quyền quyết định cho công ty con, những bảng kê tài chính được chuẩn bị theo nguyên tắc kế toán chung cho cả công ty mẹ và công ty con. Ưu điểm: Các công ty con linh động hơn, năng động hơn, cạnh tranh hiệu quả hơn.

  ppt52p home_12 12-08-2013 112 13   Download

 • Công ty mẹ phân quyền quyết định cho công ty con, những bảng kê tài chính được chuẩn bị theo nguyên tắc kế toán chung cho cả công ty mẹ và công ty con. Ưu điểm: Các công ty con linh động hơn, năng động hơn, cạnh tranh hiệu quả hơn.

  ppt29p dahoaquan2509 31-07-2013 98 12   Download

 • Thuyết trình tài chính quốc tế: Nghiên cứu hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam nhằm trình bày tổng quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài, khái niệm, bản chất và đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài, tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài, vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

  pdf24p big_12 06-06-2014 90 12   Download

 • Chương 3 Cán cân thành toán trong Tài chính quốc tế trình bày về khái niệm và đặc điểm Cán cân thành toán, cấu trúc BOP, trạng thái BOP, các yếu tố tác động. Cán cân thanh toán (the balance of payments / BOP) là bảng tổng hợp có hệ thống các giao dịch kinh tế giữa người cư trú của một quốc gia với phần còn lại của thế giới trong một kỳ nhất định • Giao dịch kinh tế: giao dịch liên quan đến việc chuyển giao giá trị..

  pdf26p vespa_12 16-04-2014 59 6   Download

 •  Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 3: Cán cân thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về cán cân thanh toán quốc tế, nội dung của cán cân thanh toán quốc tế, một số phân tích cơ bản về cán cân thanh toán quốc tế, cân bằng cán cân thanh toán quốc tế theo các quan điểm khác nhau, cán cân thanh toán quốc tế của một số nước đang phát triển và Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt27p doinhugiobay_05 02-12-2015 70 6   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1, trình bày các nội dung sau: Tổng quan về thị trường ngoại hối, những vấn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại hối, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf41p dongdong321 07-06-2018 39 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quan điểm tài chính quốc tế
p_strCode=quandiemtaichinhquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2