intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - Giới thiệu bảng tính và MS Excel

Chia sẻ: Hoa La Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

74
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - Giới thiệu bảng tính và MS Excel nhằm giúp người học hiểu rõ các nội dung cơ bản về bảng tính và MS Excel, các kiểu dữ liệu trong Excel, cấu trúc dữ liệu trong bảng tính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - Giới thiệu bảng tính và MS Excel

Tin học đại cương<br /> (Giới thiệu bảng tính và MS Excel)<br /> <br /> Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel<br /> 1. 2. 3.<br /> <br /> Bảng tính và Microsoft Excel Các kiểu dữ liệu trong Excel Cấu trúc dữ liệu trong bảng tính<br /> <br /> 11/01/12<br /> <br /> Ch5. Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1. Giới thiệu Microsoft Excel<br /> <br /> <br /> Phần mềm cho phép người sử dụng:<br />  Tạo<br /> <br /> lập và thao tác trên các bảng tính (spreadsheet).  Quản lý cơ sở dữ liệu đơn giản (simple database).  Thống kê và tạo lập các biểu đồ (graph).<br />     <br /> <br /> Sản phẩm của Microsoft. Thành phần của Microsoft Office. Chạy trên môi trường Windows và Macintosh. Các phiên bản gần đây: Excel 97, 2000, 2002(XP), 2003. Tại phòng thực hành: Excel 2000 / Windows 2000.<br /> Ch5. Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel 3<br /> <br /> 11/01/12<br /> <br /> Ứng dụng của Excel<br /> <br /> <br /> Kinh tế, kế toán<br />  Giải<br /> <br /> toán kinh tế  Quản lý lương, thu chi …<br /> <br /> <br /> Thống kê<br />  Thống …<br /> <br /> kê sinh học<br /> <br />   <br /> <br /> Tổng kết điểm cho học sinh Quản lý cơ sở dữ liệu đơn giản …<br /> <br /> 11/01/12<br /> <br /> Ch5. Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bảng tính<br />    <br /> <br /> Bảng dữ liệu bao gồm các cột (column) và các hàng (row). Một ô dữ liệu (cell) là giao của một hàng và một cột. Trong ô chứa dữ liệu (số, chữ,…) hoặc công thức. Dữ liệu của các ô có thể có quan hệ với nhau qua công thức.<br /> <br /> 11/01/12<br /> <br /> Ch5. Giới thiệu bảng tính và Microsoft Excel<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2