Bài giảng Tổ chức và định mức lao động - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
36
lượt xem
5
download

Bài giảng Tổ chức và định mức lao động - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của Bài giảng Tổ chức và định mức lao động là: Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về tổ chức lao động trong doanh nghiệp, định mức LĐ và xác định định mức lao động và vấn đề định biên lao động trong DN nói chung và DNTM nói riêng, trang bị cho người học kỹ năng thực hành tổ chức lao động, xác định ĐMLĐ và định biên lao động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổ chức và định mức lao động - ĐH Thương Mại

D _T TM H TỔ CHỨC VÀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 3 TC (36,9) M Bộ môn: KINH TẾ NGUỒN NHÂN LỰC U Mở đầu D H - Học phần học trước: QTNL căn bản tạo ngành QTNL _T TM - Vị trí HP: thuộc khối kiến thức ngành trong chương trình đào - Mục tiêu: Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về TCLĐ trong DN, định mức LĐ và xác định định mức LĐ và vấn đề định M biên LĐ trong DN nói chung và DNTM nói riêng. Trang bị cho người U học kỹ năng thực hành TCLĐ, xác định ĐMLĐ và định biên LĐ. NỘI DUNG D Chương 1: Tổng quan về tổ chức và định mức lao động H Chương 2: Tổ chức lao động trong doanh nghiệp _T TM Chương 3: Định mức lao động trong doanh nghiệp Chương 4: Định mức lao động trong các loại hình tổ chức lao động M U Chương 5: Tổ chức và định mức lao động thương TÀI LIỆU THAM KHẢO D M _T TM H TLTK bắt buộc: [1] Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. [2] Nguyễn Tiệp (2008), Định mức lao động (Tập I và II), NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội. [3] Nguyễn Tiệp (2007), Tổ chức lao động, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội. [4] Lloyd L. Byars và Leslie W. Rue (2004), Human ressources management, tái bản lần 7, NXB Mc Graw Hill TLTK khuyến khích (Websites): [5] Luis R.Gómez – Mejía – David. Balkin – Robert L.Cardy (2007), Managing human ressource, NXB Vangonotes. [6] Trường Đại học KTQD (1994), Tổ chức lao động khoa học (Tập I và II), Hà Nội. [7] Trang web http://www.hrlink.vn U CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC VÀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG D 1.1 Tổ chức lao động 1.1.1. Khái niệm về tổ chức lao động _T TM H Đối tượng lao động Người lao động M U Công cụ lao động

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản