intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Toán ứng dụng: Bài 2 - Bài toán đếm và bài toán tồn tại

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

90
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Toán ứng dụng: Bài 2 - Bài toán đếm và bài toán tồn tại bao gồm những nội dung về tập hợp quan hệ, bài toán đệm, giải thích tổ hợp, bài toán tồn tại. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Toán ứng dụng: Bài 2 - Bài toán đếm và bài toán tồn tại

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE<br /> <br /> Website: http://www.ispace.edu.vn<br /> <br /> MÔN HỌC: TOÁN ỨNG DỤNG<br /> Bài 1: CƠ SỞ LOGIC<br /> <br /> Bài 2: BÀI TOÁN ĐẾM VÀ BÀI TOÁN TỒN TẠI<br /> Bài 3: LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ<br /> Bài 4: THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TRÊN ĐỒ THỊ<br /> Bài 5: CÂY VÀ CÁC ỨNG DỤNG<br /> <br /> BÀI TOÁN ĐẾM VÀ BÀI TOÁN TỒN TẠI<br /> <br /> TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE<br /> <br /> Website: http://www.ispace.edu.vn<br /> <br /> Bài 2: BÀI TOÁN ĐẾM VÀ BÀI TOÁN TỒN TẠI<br /> 1.<br /> <br /> TẬP HỢP<br /> <br /> 2.<br /> <br /> QUAN HỆ<br /> 2.1 Khái niệm quan hệ<br /> 2.2 Ma trận biểu diễn quan hệ<br /> <br /> 3.<br /> <br /> BÀI TOÁN ĐẾM<br /> 3.1 Nguyên lý cộng<br /> 3.2 Nguyên lý nhân<br /> 3.3 Nguyên lý bù trừ<br /> <br /> 4. GIẢI TÍCH TỔ HỢP<br /> 4.1 Hoán vị<br /> 4.2 Chỉnh hợp<br /> 4.3 Tổ hợp<br /> 4.4 Hoán vị lặp<br /> 4.5 Tổ hợp và chỉnh hợp lặp<br /> 5. BÀI TOÁN TỒN TẠI<br /> 5.1 Nguyên lý Dirichlet<br /> 5.2 Nguyên lý Dirichlet tổng quát<br /> BÀI TOÁN ĐẾM VÀ BÀI TOÁN TỒN TẠI<br /> <br /> TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE<br /> <br /> Website: http://www.ispace.edu.vn<br /> <br /> Cơ sở Logic<br /> <br /> 1. Tập hợp<br /> 1.1 Khái niệm<br /> Tập hợp là một khái niệm cơ bản của Toán<br /> học, không được định nghĩa.<br /> Có thể hiểu tập hợp là một nhóm đối tượng<br /> có chung một tính chất nào đó.<br /> Ví dụ:<br /> 1) Tập hợp sinh viên một trường đại học.<br /> 2) Tập hợp các số nguyên<br /> 3) Tập hợp các bài thơ của Nguyễn Bính.<br /> <br /> BÀI TOÁN ĐẾM VÀ BÀI TOÁN TỒN TẠI<br /> <br /> TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE<br /> <br /> Website: http://www.ispace.edu.vn<br /> <br /> Cơ sở Logic<br /> <br /> 1. Tập hợp<br /> 1.1 Khái niệm<br /> Những đối tượng tạo thành một tập hợp gọi<br /> là phần tử (hay điểm) của tập hợp.<br /> Nếu a là một phần tử của tập hợp A, ta viết<br /> aA (đọc "a thuộc A")<br /> Trường hợp ngược lại, ta viết a A (đọc "a<br /> không thuộc A")<br /> <br /> BÀI TOÁN ĐẾM VÀ BÀI TOÁN TỒN TẠI<br /> <br /> TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE<br /> <br /> Website: http://www.ispace.edu.vn<br /> <br /> Cơ sở Logic<br /> <br /> 1. Tập hợp<br /> 1.2 Diễn tả tập hợp<br /> Cách 1: Bằng lời<br /> "A là tập hợp bốn số nguyên dương đầu tiên"<br /> "B là tập hợp các màu trên quốc kỳ Pháp"<br /> Cách 2: Liệt kê các phần tử, đặt giữa cặp { }<br /> X = {4, 2, 1, 3}<br /> Y= {đỏ, trắng, xanh}<br /> Cách 3: Đưa ra tính chất đặc trưng<br /> A={ n N | n chia hết cho 3}<br /> <br /> BÀI TOÁN ĐẾM VÀ BÀI TOÁN TỒN TẠI<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2