intTypePromotion=1

Bài giảng Ứng dụng của siêu âm doppler mô cơ tim

Chia sẻ: Kloi Roong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
78
lượt xem
8
download

Bài giảng Ứng dụng của siêu âm doppler mô cơ tim

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của báo cáo trình bày về nguyên lý của siêu âm Doppler mô cơ tim, hình ảnh siêu âm Doppler mô cơ tim, đánh giá chức năng tâm thu của thất trái, đánh giá chức năng tâm trương thất trái, ước tính áp lực đổ đầy thất trái, chẩn đoán sớm bệnh cơ tim phì đại, đánh giá mất đồng bộ co bóp cơ tim, đánh giá chức năng thất phải và ứng dụng trong bệnh động mạch vành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ứng dụng của siêu âm doppler mô cơ tim

VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI<br /> <br /> ỨNG DỤNG CỦA SIÊU ÂM<br /> DOPPLER MÔ CƠ TIM<br /> <br /> PGS. TS. Trƣơng Thanh Hƣơng<br /> <br /> Nguyên lý của siêu âm Doppler mô cơ tim<br />  SAD tim phát hiện sự biến đổi tần số các tín hiệu<br /> siêu âm phát ra từ một vật thể đang chuyển động.<br /> <br />  SAD thông thƣờng đánh giá vận tốc dòng máu<br /> bằng cách đo đạc các tín hiệu có biên độ thấp và<br /> <br /> có tần số cao phát ra từ các tế bào máu nhỏ<br /> chuyển động trong dòng máu.<br /> <br />  SAD mô cơ tim định lƣợng các tín hiệu có vận tốc<br /> thấp hơn và có biên độ cao hơn phát ra từ sự vận<br /> động của cơ tim.<br /> <br /> 3 hình thái siêu âm Doppler mô cơ tim<br /> <br /> Nguyên lý của siêu âm Doppler mô cơ tim<br />  SAD mô cơ tim bao gồm SAD mô xung,SAD mô mầu<br /> và SAD TM màu.<br /> <br />  SAD mô xung dùng để đo vận tốc chuyển động tối<br /> đa của cơ tim và đặc biệt rất thích hợp để đo vận tốc<br /> chuyển động theo chiều dọc của cơ tâm thất bởi vì<br /> các sợi cơ tim hƣớng theo chiều dọc này song song<br /> với chùm tia siêu âm ở các mặt cắt từ mỏm tim.<br /> <br />  Vì mỏm tim tƣơng đối cố định suốt chu chuyển tim<br /> cho nên vận động của vòng van hai lá là số đo đại<br /> diện tốt cho sự co theo chiều dọc và sự giãn theo<br /> chiều dọc của toàn bộ thất trái.<br /> <br /> Nguyên lý của siêu âm Doppler mô cơ tim<br />  Để đo vận tốc vận động của cơ tim theo chiều dọc,<br /> cửa sổ Doppler đƣợc đặt tại cơ tâm thất ngay gần<br /> <br /> vòng van hai lá. Một chu chuyển tim đƣợc thể hiện<br /> bằng 3 sóng:<br /> – Sa, vận tốc cơ tim tâm thu ở trên đƣờng cơ sở vì<br /> vòng van đi xuống về phía mỏm tim;<br /> – Ea, vận tốc giãn cơ tim đầu tâm trƣơng ở dƣới<br /> đƣờng cơ sở vì vòng van đi lên rời xa mỏm tim;<br /> – Aa, vận tốc cơ tim do nhĩ bóp.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2