intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Văn hóa kinh doanh - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
21
lượt xem
4
download

Bài giảng Văn hóa kinh doanh - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Văn hóa kinh doanh gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về văn hóa kinh doanh, văn hoa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Văn hóa kinh doanh - ĐH Thương Mại

D<br /> <br /> VĂN HÓA KINH DOANH<br /> <br /> H<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> 2TC (24,6)<br /> <br /> U<br /> ----- Bộ môn Quản trị học, trường ĐHTM-----<br /> <br /> D<br /> <br /> Chương 1:<br /> Tổng quan về văn hóa kinh doanh<br /> Chương 2:<br /> Văn hóa Doanh nhân<br /> Chương 3:<br /> Văn hóa Doanh nghiệp<br /> Chương 4:<br /> Xây dựng và phát triển VHKD<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> D<br /> <br /> [1] Dương Thị Liễu (2009), Văn hóa kinh doanh, NXB Đại<br /> học Kinh tế quốc dân Hà Nội<br /> [2] Trần Hữu Quang & Nguyễn Công Thắng (2007), Văn hóa<br /> kinh doanh - Những góc nhìn, NXB Trẻ<br /> [3] Trần Nhoãn & Trần Dũng Hải (2009), Văn hóa doanh<br /> nghiệp và doanh nhân, NXB Thanh niên<br /> [4] Steve Harrison (2007), The Manager’s Book of Decencies,<br /> NXB McGraw-Hill<br /> [5] Edgar H. Schein (2004), Organizational Culture and<br /> Leadership - 3th Edition, NXB Jossey-Bass Business &<br /> Management<br /> [6] Vương Quân Hoàng (2007), Văn minh làm giàu – nguồn<br /> gốc của cải, NXB Chính trị Quốc gia<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> Chương 1: Tổng quan về VHKD<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1. Khái niệm và vai trò của VHKD<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> Văn hóa<br /> <br /> Văn hóa kinh doanh<br /> <br /> M<br /> <br /> Vai trò và các yếu tố cấu thành<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.2. Khái quát VHKD Việt Nam và một số nước trên<br /> thế giới<br /> <br /> Chương 1…..<br /> <br /> D<br /> <br /> Về mặt thuật ngữ: , văn hóa bắt nguồn từ chữ Latinh<br /> <br /> H<br /> <br /> “Cultus” -“gieo trồng”, theo nghĩa Cultus Animi là<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> gieo trồng tinh thần.<br /> <br /> Văn hóa là sản phẩm của con người<br /> <br /> M<br /> <br /> Văn hóa là để đáp ứng những nhu cầu nhất định của<br /> diện mạo, bản sắc riêng.<br /> <br /> U<br /> <br /> con người, đặc trưng cho một xã hội với những<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản