intTypePromotion=1

Bài tập cá nhân môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin

Chia sẻ: Mai Đức | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

0
238
lượt xem
30
download

Bài tập cá nhân môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập cá nhân môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin nhằm làm rõ về sự thay đổi của một xã hội này bằng sự ra đời của một xã hội khác ưu việt và tiến bộ hơn là do mâu thuẫn nội tại trong lòng xã hội đó quyết định. Tuy nhiên, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa lại được quy định bởi những điều kiện khách quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập cá nhân môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin

  1. Họ và tên: Bùi Thị Phương Mai    Lớp: 3701    Mã SV: 370154 Bài tập cá nhân/tuần 2 – k37 Môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê­nin        Trên cơ sở phân tích quy luật kinh tế của sự vận động trong xã hội tư  bản chủ  nghĩa,   Chủ  nghĩa Mác – lê­nin đã làm sáng tỏ  tính tất yếu diệt vong của phương thức sản   xuất tư  bản chủ nghĩa và sự  ra đời tất yếu của phương thức sản xuất cộng sản chủ  nghĩa mà lực lượng duy nhất có sứ  mệnh lãnh đạo cuộc cách mạng thực hiện bước  chuyển biến này chính là giai cấp công nhân.         Sự thay đổi của một xã hội này bằng sự ra đời của một xã hội khác ưu việt và   tiến bộ  hơn là do mâu thuẫn nội tại trong lòng xã hội đó quyết định. Tuy nhiên, sứ  mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa lại được  quy định bởi những điều kiện khách quan. Và điều này được chứng tỏ  qua những   điểm sau:        Điều kiện khách quan thứ nhất là điều kiện kinh tế ­ xã hội của giai cấp công   nhân trong xã hội tư bản chủ nghĩa.        Về  điều kiện kinh tế: giai cấp công nhân chính là một bộ  phận quan trọng nhất   trong phương thức sản xuất tư  bản chủ nghĩa với nền sản xuất ngày càng hiện đại;   họ đang gắn liền với lực lượng sản xuất ấy, nhưng họ lại bị quan hệ sản xuất tư bản   cản trở, kìm hãm sự phát triển. Lợi ích về kinh tế của giai cấp công nhân đối lập với   lợi ích của giai cấp tư sản. Vì thế, giai cấp công nhân đã đứng lên thực hiện sứ mệnh   lịch sử  của mình để  giành lại lợi ích kinh tế  cho giai cấp mình và xóa bỏ  chế  độ  tư  hữn tư bản về tư liệu sản xuất, đồng thời giải phóng lực lượng sản xuất để xây dựng  một nền kinh tế phát triển. 1
  2.        Về  điều kiện xã hội: trong xã hội tư bản, giai cấp công nhân không có tư liệu sản   xuất và về  cơ bản không có tư  liệu sản xuất, họ  phải bán sức lao động và làm thuê,   họ là giai cấp bị bóc lột, bị áp bức, là giai cấp vô sản. Nhưng chính giai cấp này là lực   lượng chính tạo ra của cải vật chất cho xã hội mà họ  lại chỉ  được hưởng một phần   nhỏ của cải họ làm ra. Chính vì vậy, họ phải đấu tranh để thay đổi không còn là giai   cấp bị áp bức và xây dựng một xã hội không có áp bức, bóc lột bất công.         Điều kiện khách quan thứ hai là những đặc điểm chính trị ­ xã hội của giai cấp   công nhân.       Thứ nhất,  giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong cách mạng . Do yêu cầu khách  quan của việc không ngừng đổi mới công nghệ, giai cấp công nhân ngày càng được bổ  sung thêm trình độ chuyên môn và học vấn; thêm đó họ còn được trang bị hệ tư tưởng  tiến bộ ­ hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lê­nin. Bởi vậy, họ là giai cấp tiên phong trong  hoạt động, luôn đi đầu trong các cuộc đấu tranh cách mạng.       Thứ hai,  giai cấp công nhân là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để. Nó là con  đẻ  của nền sản xuất tư  bản và đang gắn vào phương thức sản xuất này. Thế  nhưng   nó cũng là giai cấp bị  áp bức bóc lột nặng nề, đồng thời đời sống vật chất của giai   cấp này đối lập với đời sống giai cấp tư  sản. Do vậy, họ muốn giải phóng mình và  giải phóng toàn xã hội nên họ kiên quyết làm cách mạng.       Thứ ba, giai cấp công nhân là giai cấp có tinh thần ý thức kỷ  luật cao. Gắn liền  với một nền công nghiệp hiện đại với những máy móc tiên tiến, hiện đại, làm việc  trong một môi trường công nghiệp có kỷ  luật cao; cùng với đó là xu thế phát triển xã  hội gắn với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên công nhân có ý thức kỷ luật   cao không chỉ trong công việc mà cả trong cách mạng.       Cuối cùng là giai cấp công nhân có tinh thần quốc tế. Theo tinh thần của chủ nghĩa  Mác – Lê­nin: giai cấp công nhân ở các nước đều là những bộ phận của giai cấp công   nhân quốc tế. Bởi thế  họ có sự  đoàn kết, gắn bó chặt chẽ  với nhau để  thực hiện sự  nghiệp chung. Hơn nữa, trong xu thế  toàn cầu hóa, để  phát triển kinh tế  ­ xã hội thì  2
  3. công nhân các nước phải gắn kết với nhau. Hay như V.I.Lê­nin chỉ rõ: “… không có sự  ủng hộ  của cách mạng quốc tế  của thế  giới thì thắng lợi của cách mạng vô sản là  không thể được”. Chính địa vị kinh tế ­ xã hội và đặc điểm chính trị  ­ xã hội của giai cấp công nhân là   làm cho giai cấp công nhân gánh vác sứ mệnh lịch sử lật đổ ách thống trị của giai cấp   bóc lột và nhà nước của nó, giành chính quyền và biến tư  liệu sản xuất trước hết   thành sở hữu nhà nước; hướng tới xóa bỏ giai cấp đối kháng và thủ tiêu xã hội có giai   cấp đối kháng. Như  vậy, sứ  mệnh lịch sử  của giai cấp công nhân là do điều kiện   khách quan quy định. 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2