intTypePromotion=1
ADSENSE

Giai cấp công nhân

Xem 1-20 trên 4617 kết quả Giai cấp công nhân
 • Bài viết Ảnh hưởng của tổ chức cache đa cấp và mạng liên kết đến hiệu năng của chip đa lõi trình bày một trong những vấn đề được quan tâm trong công nghệ chip đa lõi là tổ chức cache, mạng liên kết các lõi xử lý trên chip, và đưa ra các tính toán đánh giá hiệu năng của tổ chức cache đa cấp thông qua xác định mức tăng tốc đạt được, và đề xuất giải pháp xác định trễ truyền thông của mạng liên kết các lõi xử lý – một nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ thực hiện tính toán song song của chip đa lõi.

  pdf5p vikoenigsegg 29-09-2022 3 1   Download

 • Luận văn "Tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Thép Thái Bình Dương" nghiên cứu nhằm tìm hiểu và nhận diện những bất cập trong công tác tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Thép Thái Bình Dương; đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Thép Thái Bình Dương.

  pdf132p unforgottennight05 19-09-2022 5 0   Download

 • Luận văn "Vận dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 "Hợp đồng xây dựng" vào công tác kế toán doanh thu, giá vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh" góp phần làm rõ hơn các nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu và chi phí liên quan đến HĐXD được đề cập trong Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15; đánh giá thực trạng công tác kế toán doanh thu và giá vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh để từ đó đưa ra giải pháp nhằm vận dụng hợp lý Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 vào việc hoàn thiện kế toán doanh thu và giá vốn tại công ty.

  pdf132p unforgottennight05 19-09-2022 3 1   Download

 • "Bài giảng GDQP-AN 10 bài 2: Lịch sử, truyền thống Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam" cung cấp cho các em học sinh khối 10 những hiểu biết về lịch sử, truyền thống Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam. Hiểu được bài học dựng nước và giữ nước, ý chí quật cường cùng tài thao lược cũng như nghệ thuật quân sự qua từng giai đoạn. Mời các em cùng tham khảo.

  ppt43p phuongth1234 08-09-2022 2 0   Download

 • Mẫu "Báo cáo khả năng tài chính tham gia góp vốn tổ chức tín dụng phi ngân hàng" là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về khả năng tài chính tham gia góp vốn tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, khả năng về tài chính để góp vốn thành lập Công ty, thông tin về tổ chức,… Hi vọng với biểu mẫu chúng tôi cung cấp, sẽ giúp các bạn giải quyết công việc nhanh chóng.

  doc1p phuongth1234 24-09-2022 6 1   Download

 • Mẫu "Đơn xin cấp bản sao kết quả học tập" được lập ra bởi học sinh cần xin kết quả học tập gửi cho ban giám hiệu trường để xin được cấp bản sao kết quả học tập với nội dung bao gồm: thông tin người viết đơn, lý do xin cấp bản sao kết quả học tập. Hi vọng mẫu đơn chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích cho các bạn giải quyết vấn đề đang gặp phải trong công việc và cuộc sống.

  doc1p phuongth1234 24-09-2022 3 1   Download

 • Mẫu "Quyết định tạm đình chỉ công tác viên chức, công chức, người lao động" là biên bản được biên soạn từ ban Giám đốc các công ty khi trong công ty có cá nhân vi phạm hợp đồng lao động giữa 2 bên. Hi vọng biểu mẫu chúng tôi cung cấp sẽ giúp các bạn giải quyết được công việc của mình. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

  doc2p phuongth1234 24-09-2022 3 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành phục vụ quản trị chi phí tại Công ty TNHH MTV cao su Ea H'Leo huyện Ea H'Leo, tỉnh Đăk Lăk" nghiên cứu nhằm nhận diện những tồn tại về thông tin cung cấp cho quản trị chi phí sản xuất từ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Cao su Ea H'leo qua đó đề xuất được những giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty nhằm phục vụ cho quản trị chi phí.

  pdf102p unforgottennight05 19-09-2022 4 1   Download

 • Đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Vang" tìm hiểu nhằm đánh giá thực trạng công tác kế toán tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Vang, từ đó nhận diện những ưu điểm, hạn chế trong công tác kế toán, qua đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện tuân theo quy định hiện hành và tăng cường cung cấp thông tin cho quản trị Bệnh viện.

  pdf134p unforgottennight04 14-09-2022 4 1   Download

 • Đề tài "Đánh giá việc vận dụng chuẩn mực Hợp đồng xây dựng tại Công ty Cổ phần Xây dựng 597" nghiên cứu nhằm làm rõ hơn các nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu và chi phí liên quan đến HĐXD được đề cập trong chuẩn mực Hợp đồng xây dựng. Đánh giá thực trạng công tác kế toán doanh thu và chi phí tại Công ty Cổ phần Xây dựng 597. Đề xuất một số giải pháp nhằm vận dụng phù hợp chuẩn mực Hợp đồng xây dựng vào việc hoàn thiện kế toán doanh thu và chi phí tại công ty.

  pdf132p unforgottennight04 14-09-2022 9 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng trong điều kiện áp dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới" nghiên cứu đánh giá công tác kế toán tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng, qua đó nhận diện thông tin kế toán cần phải cung cấp cho nhà quản lý nhằm phục vụ công tác quản lý điều hành tại Bệnh viện; đưa ra giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng trong điều kiện áp dụng Chế độ kế toán đơn vị hành chính, sự nghiệp theo Thông tư 107.

  pdf139p unforgottennight04 14-09-2022 9 1   Download

 • Bài viết Khái quát về tình hình thực hiện Luật Công chứng năm 2014 và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công chứng đánh giá bước đầu về một số kết quả, hạn chế, bất cập và nguyên nhân chủ yếu của hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện Luật Công chứng.

  pdf8p vibentley 08-09-2022 8 1   Download

 • Bài viết Quy định về xuất xứ hàng hoá tại Việt Nam - một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam về xuất xứ hàng hoá và đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý công tác này ở Việt Nam.

  pdf6p vibentley 08-09-2022 9 1   Download

 • Bài viết Quy định pháp luật về việc ban hành nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao và kiến nghị hoàn thiện trình bày về quy định pháp luật về ban hành nghị quyết của HĐTP TANDTC; một vài thành tựu đạt được và vướng mắc, bất cập trong việc ban hành nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trong thời gian qua và kiến nghị giải pháp hoàn thiện.

  pdf7p vibentley 08-09-2022 8 1   Download

 • Giáo trình gồm 04 chương, có bổ sung và cập nhận những thông tin mới nhất từ những văn bản của Nhà nước quy định về công tác văn thư nhưng chủ yếu đề cập đến thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản, việc tổ chức quản lý và giải quyết văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p dongcoxanh10 06-09-2022 12 2   Download

 • Bài viết Chứng nhận quyền sở hữu tài sản cho tổ chức kinh tế tại tỉnh Đồng Nai: Thực trạng và giải pháp đánh giá việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức kinh tế tại tỉnh Đồng Nai, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, bất cập, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả Nhà nước và các tổ chức kinh tế trên địa bàn nghiên cứu.

  pdf11p viaudi 04-08-2022 6 1   Download

 • Giáo trình Lý thuyết thống kê giúp người học củng cố thêm các kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề. Hiểu được các phương pháp thu thập, tổng hợp, trình bày các số liệu, phân tích các chỉ tiêu, các con số của những hiện tượng kinh tế, xã hội, tự nhiên và kỹ thuật, mục đích để tìm hiểu và phản ánh bản chất, tính quy luật của các hiện tượng đó. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf51p canhdongco25 02-08-2022 11 1   Download

 • Bài viết Hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh trong cơ chế giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nước của UBND cấp tỉnh hiện nay nghiên cứu lý luận, thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh trong cơ chế giám sát việc thực hiện QLNN của UBND cấp tỉnh ở nước ta hiện nay.

  pdf4p viaudi 04-08-2022 6 1   Download

 • Tập 15 của bộ "Toàn tập C. Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm các tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng Giêng 1860 đến tháng Chín 1864. Đó là thời kỳ phong trào dân chủ tư sản được phục hồi và cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc đã dâng lên làm thay đổi cục diện chính trị ở châu Âu từ sau khi cách mạng 1848-1849 thất bại. Đấy cũng là thời kỳ giai cấp công nhân các nước châu Âu và châu Mỹ hoạt động chính trị sôi nổi, quyết tâm đấu tranh để giải phóng mình khỏi ảnh hưởng của giai cấp tư sản tự do.

  pdf536p vuhuyennhi 02-08-2022 1 1   Download

 • Tập 21 của bộ "Toàn tập C. Mác và Ph. Ăng-ghen" gồm những tác phẩm của Ph. Ăng-ghen viết từ tháng Năm 1883 đến tháng Chạp 1889. Đây là thời kỳ phát triển tương đối “hòa bình” của chủ nghĩa tư bản, đồng thời cũng là thời kỳ giai cấp vô sản tập hợp lực lượng để chuẩn bị cho những cuộc cách mạng sắp tới, giữa lúc chủ nghĩa tư bản đang chuyển mạnh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf585p vuhuyennhi 02-08-2022 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giai cấp công nhân
p_strCode=giaicapcongnhan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2