intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập đồ thị Bode phần 3

Chia sẻ: Chao Hello | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

288
lượt xem
83
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập đồ thị bode phần 3', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập đồ thị Bode phần 3

 1. Bài 1:R1=R2=R3= 10(Ω), ω L= 5 (Ω);  1/(ω C) = 5 (Ω)    I1(R1+ω L) l+I3.R3 = U1 I2.(1/(ω C)+ R2) +I3.R3 = U2    I2  = 0 nên => I1 =I3     Z11 = U1/ I1 khi I2 = 0          I1(R1+ ω L ) +I3.R3  Z11 =  khi I2 =0                         I1 
 2.        =R1 + ω L + R3 = 10+10+5 =  25(Ω)Z12 = U1 / I2      (khi I1 =  0)          = (I3. R3) / I2  = R3 = 10  (Ω) Z21 = U2 / I1     (khi I2 = 0  )          =R3 = 10 (Ω) Z22 = U2 / I2      (khi I1  = 0)            (1/ (ω C) + R2).I2 +  I3.R3          =  (khi I1 =0)                              I2            =(1/ (ω C) + R2) +R3 =  25 (Ω)Vậy phương trình đặc tính  trở kháng hở mạch là:
 3.              U1 = 25.I1 +10.I2              U2 = 10.I1 + 25.I2 
 4. Bài 8: Với R1 = R2 = R3 = 10(Ω)           R4 = R5 = R6 = 20(Ω) Mạch điện được phân thành hai mạch  thành phần hình T và Π    sơ đồ hình T
 5. Ta có:  Z11 = R1 +R2 = 20(Ω)     Z12 = R2 =10  (Ω)      Z22 = R3 + R2 =20 (Ω)    Z21 = R2 = 10  (Ω) ∆Z= R 1.R 3+ R1.R2+ R2.R3 = 10²+10²+10² = 300 (Ω)          => Y12 = ((­1)1+2.Z12 ) / ∆Z = ­Z12  /  ∆Z  = ­10/ 300 = ­ 1/30 =Y21
 6. Y11 =((­1)1+1.Z22) / ∆Z = Z22 / ∆Z            =1/15         Y22=((­1)4.Z11) / ∆Z = 1/15  Ma trận          YT  =  1/15     ­1/30         ­1/30    1/15
 7. Sơ đồ hình Π Y11= (khi U2 =0) = + = 0,1 Y12= (khi U1 =0) Ta có Ma trận Y Π = = = -0,05 =Y21 Y22= (khi U1 =0) = + = 0,1 Y=YT +Y Π Y=
 8. Bài 4: R2  Gi¶i: Phương trình đặc tính   dẫn nạpngắn mạch : I1 = Y11U1 + Y12.U2  I2 = Y21U1 + Y22.U2 Suy ra:  5 20 + =  R2 Z AB =  + Y11=  I 1 I1 j  =  U 1 U 2=0 Z AB. I 1 R2 Z AB 100 + 50 j            −1 − I2          Y12  I 1   = ( + ) I 2 =  20 + j 5 U 2 U 1= 0 R2 Z AB           
 9. − I1 Z AB − I2 R2 + Z AB −1 −1         Y21 I 2     =   = = = U1 U 2 =0  R2 Z AB  I  RZ R 10   1 I 2 AB 2  R 2 + Z AB  R +Z2 AB 1 1         Y22 I 2   =  ( + I ) =  20 + 5 2 U 2 U 1= 0 R Z I2 ABj 2 +)phương trình đặc tuyến trở kháng hở mạch(biết  I 1 , I 2 tÝnhU 1U 2 )     Dựa vào bảng quan hệ ta có: Y 22 Z11=  ∆y − Y 12 Z12=  ∆y − Y 21 Z21=  ∆y Y 11 Z22 =  ∆y 5 20 + j − 1 50 5 100 + 20 + V ới ∆ = j j y −1 1 5 + 10 20 j
 10. Bài 6: Hãy xác định 2 dạng phương trình đặc tính  bất kỳ của mạch 4 cực sau:              Trong đó R1=R2=R3=R4=10Ώ  Bài làm:  PT đặc tính trở kháng hở mạch      U1=Z11.I1 + Z12.I2               U2 =Z21.I1 + Z22.I2  Z11=U1/I1 (I2=0)       =[R1 nt (R2//(R3 nt R4)).I1]/I1          =R1 + [(R2 . ( R3 + R4)) / (R2 + R3 +R4)]        =10+ [(10. (10 + 10)) / ( 10 + 10 + 10 )]       =50/3 (Ω) Z22 = U2/I2  ( I1=0 )      =[R4//(R2 nt  R3 )].I2/ I2 
 11.         =[R4.(R2 + R3)]/[R4 + R2 + R3]     =[10. (10 + 10)]/[10+10+10] = 20/3 (Ω)   Z12= U1 / I2  (I1 = 0)              = (R3 . I2’ ) / I2  =[R3(R4/(R4  + R3  +R2))/I2] / I2      =(R3 .R4) / (R2 +R3 + R4)     =(10.10) / (10 +10 +10) =10/3( Ω) Vì mạch điện tương hỗ nên Z11 =Z12 =10/3 (Ω) =>Phương trình đặc tính trở kháng hở mạch :                  U1 = 50/3 . I1 + 10/3 . I2                             U2=10/3 . I1 + 20/3 .  I2  Ta có : ∆Z= 50/3.20/3 – 10/3 . 10/3 = 100 Từ bảng quan hệ giữa các ma trận ta có: G11=1/Z11=3/50 G12=­Z12/Z11 = ­ 1/ 5
 12. G21=Z21/ Z11 = 1 G22 = ∆ Z / Z11= 6 =>Phương trình  đặc tính hỗn hợp  ngược :i1=3/50.U1 ­1/5.l2 :u2=u1+6.l2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=288

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2