intTypePromotion=1

Bài tập Excel - BẢNG KÊ TIỀN THUÊ KHO

Chia sẻ: Le Van Manh Giau | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:6

0
527
lượt xem
76
download

Bài tập Excel - BẢNG KÊ TIỀN THUÊ KHO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập excel - bảng kê tiền thuê kho', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Excel - BẢNG KÊ TIỀN THUÊ KHO

  1. BẢNG KÊ TIỀN THUÊ KHO Mã Số ngày Trọng Đơn giá Số tiền Phí vận Tiền TT Container thuê lượng thuê 1 thuê kho chuyển phạt 1 A20RF 10 ? ? ? ? ? 2 B20RT 3 3 K40RF 35 4 X20RF 32 5 T40RT 25 6 P40RF 15 Bảng giá cho thuê Bảng tổng hợp Loại Đơn giá thuê 1 ngày Container 20 tấn 40 tấn Container 1 đến 10 tổng tiền ? ? 20 100000 40 200000 Ô D3: Lấy kí tự 2 và 3 của ô B3 điền vào ô D3 Ô E3: Tính giá thuê 1 ngày dựa vào trọng lượng Container và số ngày lưu kho Ô F3: Tiền thuê kho=Số ngày thuê kho*Đơn giá thuê 1 ngày Ô G3: Phí vận chuyển = 200000 cho Container 20T và 300000 cho Container 40T Ô H3: Nếu thuê kho quá 30 ngày thì phạt1000000 cho Container 20T và 2000000 cho Container 40T Ô I3: Tiền thanh toán = Tiền thuê kho + Phí vận chuyển + Tiền phạt Ô C12,D12 Tính bảng tổng hợp
  2. Tiền thanh toán ? ảng giá cho thuê Đơn giá thuê 1 ngày trên 10 150000 300000 000 cho Container 40T
  3. BẢNG KÊ TIỀN THUÊ KHO Mã Số ngày Trọng Đơn giá Số tiền Phí vận Tiền TT Container thuê lượng thuê 1 thuê kho chuyển phạt 1 A20RF 10 20 100000 1000000 200000 0 2 B20RT 3 20 100000 300000 200000 0 3 K40RF 35 40 300000 10500000 300000 2000000 4 X20RF 32 20 150000 4800000 200000 1000000 5 T40RT 25 40 300000 7500000 300000 0 6 P40RF 15 40 300000 4500000 300000 0 Bảng giá cho thuê Bảng tổng hợp Loại Đơn giá thuê 1 ngày Container 20 tấn 40 tấn Container 1 đến 10 tổng tiền 7700000 25400000 20 100000 40 200000 Ô D3: Lấy kí tự 2 và 3 của ô B3 điền vào ô D3 Ô E3: Tính giá thuê 1 ngày dựa vào trọng lượng Container và số ngày lưu kho Ô F3: Tiền thuê kho=Số ngày thuê kho*Đơn giá thuê 1 ngày Ô G3: Phí vận chuyển = 200000 cho Container 20T và 300000 cho Container 40T Ô H3: Nếu thuê kho quá 30 ngày thì phạt1000000 cho Container 20T và 2000000 cho Container 40T Ô I3: Tiền thanh toán = Tiền thuê kho + Phí vận chuyển + Tiền phạt Ô C12,D12 Tính bảng tổng hợp
  4. Tiền thanh toán 1200000 500000 12800000 6000000 7800000 4800000 g giá cho thuê Đơn giá thuê 1 ngày trên 10 150000 300000 Container 40T
  5. BẢNG KÊ TIỀN THUÊ KHO Mã Số ngày Trọng Đơn giá Số tiền Phí vận Tiền TT Container thuê lượng thuê 1 thuê kho chuyển phạt 1 A20RF 10 20 100000 1000000 200000 0 2 B20RT 3 20 100000 300000 200000 0 3 K40RF 35 40 300000 10500000 300000 2000000 4 X20RF 32 20 150000 4800000 200000 1000000 5 T40RT 25 40 300000 7500000 300000 0 6 P40RF 15 40 300000 4500000 300000 0 Bảng giá cho thuê Bảng tổng hợp Loại Đơn giá thuê 1 ngày Container 20 tấn 40 tấn Container 1 đến 10 tổng tiền 7700000 25400000 20 100000 40 200000 Ô D3: Lấy kí tự 2 và 3 của ô B3 điền vào ô D3 Ô E3: Tính giá thuê 1 ngày dựa vào trọng lượng Container và số ngày lưu kho Ô F3: Tiền thuê kho=Số ngày thuê kho*Đơn giá thuê 1 ngày Ô G3: Phí vận chuyển = 200000 cho Container 20T và 300000 cho Container 40T Ô H3: Nếu thuê kho quá 30 ngày thì phạt1000000 cho Container 20T và 2000000 cho Container 40T Ô I3: Tiền thanh toán = Tiền thuê kho + Phí vận chuyển + Tiền phạt Ô C12,D12 Tính bảng tổng hợp
  6. Tiền thanh toán 1200000 500000 12800000 6000000 7800000 4800000 ảng giá cho thuê Đơn giá thuê 1 ngày trên 10 150000 300000 000 cho Container 40T
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2