intTypePromotion=1

Bài tập Excel - THUẾ XUẤT

Chia sẻ: Le Van Manh Giau | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:6

0
203
lượt xem
44
download

Bài tập Excel - THUẾ XUẤT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập excel - thuế xuất', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Excel - THUẾ XUẤT

  1. STT MÃ HÀNG TÊN HÀNG NHẬP XUẤT SỐ LƯỢNG 1 240MOX N 9 2 100CPX X 1 3 101KBN X 14 4 105CPN N 5 5 220MOX X 2 6 190CPN X 4 7 103KBN N 3 8 110MOX X 15 9 104KBX X 4 10 116CPN N 3 DANH MỤC HÀNG BẢNG ĐƠN GIÁ MÃ TÊN HÀNG MÃ KB CP CPU NHẬP 15 MO MONITOR XUẤT KB KEYBOARD BẢNG THỐNG KÊ MÃ HÀNG TỔNG TIỀN NHẬP CP MO KB Tên hàng: lấy 2 ký tự giữa của mã hàng và tra trong bảng danh muc Trong bảng đơn giá: đơn giá xuất cao hơn đơn giá nhập 20% Đơn giá: dựa vào 2 ký tự giữa của Mã Hàng và điều kiện nhập hay xuất tra trong bảng đơn giá Thành tiền: Số Lượng*Đơn Giá. Nếu Số Lượng > 10 thì giảm 2% trên trị giá thành tiền cho phiếu xuất, định dạng Định dạng phiếu xuất thì màu đỏ, phiếu nhập thì màu xanh Đến xem có bao nhiêu hóa đơn được giảm giá Tính bảng thống kê
  2. ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN BẢNG ĐƠN GIÁ MO CP 200 1165 BẢNG THỐNG KÊ TỔNG TIỀN XUẤT trong bảng đơn giá thành tiền cho phiếu xuất, định dạng có dấu phân cách hàng ngàn và chữ đồng phía sau
  3. STT MÃ HÀNG TÊN HÀNG NHẬP XUẤT SỐ LƯỢNG 1 240MOX MONITOR N 9 2 100CPX CPU X 1 3 101KBN KEYBOARD X 14 4 105CPN CPU N 5 5 220MOX MONITOR X 2 6 190CPN CPU X 4 7 103KBN KEYBOARD N 3 8 110MOX MONITOR X 15 9 104KBX KEYBOARD X 4 10 116CPN CPU N 3 DANH MỤC HÀNG BẢNG ĐƠN GIÁ MÃ TÊN HÀNG MÃ KB CP CPU NHẬP 15 MO MONITOR XUẤT 18 KB KEYBOARD BẢNG THỐNG KÊ MÃ HÀNG TỔNG TIỀN NHẬP CP 0 MO 0 KB 0 Số hóa đơn được giảm giá: 2 Tên hàng: lấy 2 ký tự giữa của mã hàng và tra trong bảng danh muc Trong bảng đơn giá: đơn giá xuất cao hơn đơn giá nhập 20% Đơn giá: dựa vào 2 ký tự giữa của Mã Hàng và điều kiện nhập hay xuất tra trong bảng đơn giá Thành tiền: Số Lượng*Đơn Giá. Nếu Số Lượng > 10 thì giảm 2% trên trị giá thành tiền cho phiếu xuất, định dạng Định dạng phiếu xuất thì màu đỏ, phiếu nhập thì màu xanh Đến xem có bao nhiêu hóa đơn được giảm giá Tính bảng thống kê
  4. ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN NHẬP XUẤT SỐ LƯỢNG 200 1,800 VN đồng X >10 1398 1,398 VN đồng 18 247 VN đồng MÃ HÀNG NHẬP XUẤT 1165 5,825 VN đồng *CP* N 240 480 VN đồng 1398 5,592 VN đồng MÃ HÀNG NHẬP XUẤT 15 45 VN đồng *CP* X 240 3,528 VN đồng 18 72 VN đồng MÃ HÀNG NHẬP XUẤT 1165 3,495 VN đồng *MO* N BẢNG ĐƠN GIÁ MO CP MÃ HÀNG NHẬP XUẤT 200 1165 *MO* X 240 1398 BẢNG THỐNG KÊ MÃ HÀNG NHẬP XUẤT TỔNG TIỀN XUẤT *KB* N 0 0 MÃ HÀNG NHẬP XUẤT 0 *KB* X trong bảng đơn giá thành tiền cho phiếu xuất, định dạng có dấu phân cách hàng ngàn và chữ đồng phía sau
  5. STT MÃ HÀNG TÊN HÀNG NHẬP XUẤT SỐ LƯỢNG 1 240MOX MONITOR N 9 2 100CPX CPU X 1 3 101KBN KEYBOARD X 14 4 105CPN CPU N 5 5 220MOX MONITOR X 2 6 190CPN CPU X 4 7 103KBN KEYBOARD N 3 8 110MOX MONITOR X 15 9 104KBX KEYBOARD X 4 10 116CPN CPU N 3 DANH MỤC HÀNG BẢNG ĐƠN GIÁ MÃ TÊN HÀNG MÃ KB CP CPU NHẬP 15 MO MONITOR XUẤT 18 KB KEYBOARD BẢNG THỐNG KÊ MÃ HÀNG TỔNG TIỀN NHẬP CP 0 MO 0 KB 0 Tên hàng: lấy 2 ký tự giữa của mã hàng và tra trong bảng danh muc Trong bảng đơn giá: đơn giá xuất cao hơn đơn giá nhập 20% Đơn giá: dựa vào 2 ký tự giữa của Mã Hàng và điều kiện nhập hay xuất tra trong bảng đơn giá Thành tiền: Số Lượng*Đơn Giá. Nếu Số Lượng > 10 thì giảm 2% trên trị giá thành tiền cho phiếu xuất, định dạng Định dạng phiếu xuất thì màu đỏ, phiếu nhập thì màu xanh Đến xem có bao nhiêu hóa đơn được giảm giá Tính bảng thống kê
  6. ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN NHẬP XUẤT SỐ LƯỢNG 200 1,800 VN đồng X >10 1398 1,398 VN đồng 18 247 VN đồng MÃ HÀNG NHẬP XUẤT 1165 5,825 VN đồng *CP* N 240 480 VN đồng 1398 5,592 VN đồng MÃ HÀNG NHẬP XUẤT 15 45 VN đồng *CP* X 240 3,528 VN đồng 18 72 VN đồng MÃ HÀNG NHẬP XUẤT 1165 3,495 VN đồng *MO* N BẢNG ĐƠN GIÁ MO CP MÃ HÀNG NHẬP XUẤT 200 1165 *MO* X 240 1398 BẢNG THỐNG KÊ MÃ HÀNG NHẬP XUẤT TỔNG TIỀN XUẤT So hoa don giam gia: 2 *KB* N 0 0 MÃ HÀNG NHẬP XUẤT 0 *KB* X trong bảng đơn giá thành tiền cho phiếu xuất, định dạng có dấu phân cách hàng ngàn và chữ đồng phía sau
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2