intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập môn nguyên lý máy - 4

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Thiện | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

651
lượt xem
274
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về bài tập nguyên lý máy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập môn nguyên lý máy - 4

  1. BÀI T P CHƯƠNG 6 Bài 1: Cho cơ c u Sin như hình v i lAB = 0,05m , khâu 2 có kh i lư ng m2 = 0,4 kg , kh i tâm t i B. Khâu 3 có kh i lư ng m3 = 0,5 kg . L c tác d ng lên khâu 3 là P = 20N theo phương ngang, có 3 chi u t ph i qua trái. Tính: r a. Moment t trên khâu AB thay th cho l c P . 3 b. Moment quán tính t trên khâu AB thay th cho kh i lư ng các khâu t i v trí ϕ1 = 450 . 2 B 1 3 r C 1 ϕ1 P3 A Bài 2: Cho cơ c u Sin như hình v i lAB = 0,1m , ϕ = 450 . v a. V h a v n t c xác nh t s D . ω1 b. Xác nh chi u và giá tr c a moment t trên khâu d n 1 thay th cho l c P3 = 1000 N r ( P t trên khâu 3 và n m d c theo phương trư t). 3 B r C ϕ D P3 A Bài 3: Xét cơ c u tay quay-con trư t có: lAB = 0,3m; m3 = 2 kg , ϕ = 600 , ABC = 900 . Xác nh moment t trên khâu d n 1 thay th cho kh i lư ng m3 . quán tính B ϕ A C 1
  2. Bài 4: Xét cơ c u tay quay-con trư t có: lAB = 0,3m; ϕ = 600 , ABC = 900 , P3 = 100 N tác d ng lên r khâu 3 và n m d c theo phương trư t. Tính moment t trên khâu d n 1 thay th cho l c P . 3 B ϕ A r P3 C Bài 5: v trí như hình: BAC= 900 , BCA = 300 . Moment M 3 = 200 Nm tác d ng Xét cơ c u Cu-lít t trên khâu d n 1 tương ương v i M 3 . lên khâu 3. Xác nh moment 2 1 A B 1 3 M3 300 C Bài 6: Moment thay th các l c c n có d ng như hình. Moment thay th l c phát ng không i. a. Tính moment phát ng máy chuy n ng bình n. b. Tính moment quán tính c a bánh à khi bi t v n t c góc trung bình c a máy ωtb = 10 (rad / s) , h s không u cho phép [δ ] = 0,2 và J tt = 0,18 kgm 2 = const . M ( Nm) 40 Mc Md 20 π 3π π ϕ (rad ) 2π 0 2 2 1 chu kỳ ng l c h c Bài 7: Trong m t chu kỳ bình n c a máy, moment c n thu g n v khâu d n bi u di n như th . Moment ng là h ng s . Moment quán tính thu g n v khâu d n luôn b ng 4,5 kgm 2 . V n t c góc trung bình c a máy ωtb = 25 (rad / s) và h s không u cho phép là [δ ] = 0,02. 2
  3. a. Xác nh giá tr Md . b. Tính moment quán tính c n thi t c a bánh à khi l p trên khâu d n. M ( Nm) Mc 400 Md π π π 0 3π ϕ (rad ) 2 2 4 4 Bài 8: Moment thay th các l c c n c a máy thu g n v khâu thay th có d ng như hình. Moment thay th cho l c phát ng không i. Moment quán tính thu g n v khâu d n luôn b ng 4,5 kgm 2 . V n t c góc trung bình c a máy ωtb = 25 (rad / s) và h s không u cho phép là [δ ] = 0,02. a. Tính moment phát ng máy chuy n ng bình n. b. Tính moment quán tính c a bánh à khi bi t: ωtb = 25 (rad / s) , [δ ] = 0,05 và J tt = 1,125 kgm 2 = const . M ( Nm) Mc 60 Md π π 5π ϕ (rad ) 2π 2 4 Bài 9: Moment c n thay th và moment ng tác d ng lên tr c chính c a máy trong m t chu kỳ ng l c h c Φ ω = 2π bi n i theo th như hình. Moment quán tính thay th là h ng s v i π  π J 0 = 0,1π ( kgm 2 ) . V n t c góc c a tr c chính o t i v trí ϕ = là ω   = 20 (rad/s). Xác 4 4 3π nh v n t c tr c chính t i v trí ϕ = . 2 3
  4. M ( Nm) 64 Mc Md 32 π π 3π π ϕ (rad ) 2π 2 4 2 Φω = 2π 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2