intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý máy

Xem 1-20 trên 1244 kết quả Bài giảng Nguyên lý máy
 • Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 6: Cơ cấu tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý kinh tế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm và đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh tế; yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh tế; các loại hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh tế; cán bộ quản lý kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p diepvunhi 17-01-2023 7 1   Download

 • Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 7: Thông tin và quyết định quản lý. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: thông tin quản lý kinh tế; quyết định quản lý kinh tế; vai trò của thông tin đối với quyết định quản lý kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p diepvunhi 17-01-2023 7 1   Download

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường - Chương 5: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo cơ chế phân cấp; tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo cơ chế tập trung;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p diepvunhi 17-01-2023 7 1   Download

 • Bài giảng "Cơ khí ứng dụng: Chương 4 - Nguyên lý máy" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm về máy và cơ cấu; Khái niệm về khâu và khớp; Bậc tự do của cơ cấu; Các cơ cấu cơ bản; Các cơ cấu đặc biệt;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf105p phuongthuy205 11-01-2023 3 1   Download

 • Bài giảng "Quản lý chất lượng ngành may: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Kim Thu" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Các phương pháp kiểm tra chất lượng; Phương pháp lấy mẫu trong kiểm tra theo mẫu; Xác định các đặc trưng thống kê của mẫu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

  pdf74p phuongthuy205 11-01-2023 11 1   Download

 • Bài giảng "Quản lý chất lượng ngành may: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Kim Thu" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản về quản lý chất lượng; Tầm quan trọng của quản lý chất lượng; Các định nghĩa về chất lượng; Đánh giá chất lượng sản phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

  pdf91p phuongthuy205 11-01-2023 7 1   Download

 • Bài giảng "Quản lý chất lượng ngành may: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Kim Thu" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Hệ thống kiểm tra chất lượng; Hệ thống kiểm soát chất lượng; Quản lý chất lượng hiện đại theo quan điểm của một số học giả;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

  pdf163p phuongthuy205 11-01-2023 4 1   Download

 • Bài giảng "Tìm hiểu về máy biến dòng, máy biến điện áp và thiết bị chống giật" được biên soạn nhằm giúp người học tìm hiểu về nguyên lý hoạt động, thông số máy biến dòng; Cấu tạo máy biến điện áp, nguyên lý hoạt động máy biến điện áp; Thiết bị chống giật Aptomat;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

  ppt28p phuongthuy205 11-01-2023 2 1   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong Tin học như: cấu trúc, các bộ phận của máy vi tính; soạn thảo văn bản với máy vi tính trên Microsoft Word; tính toán, xử lý số liệu sử dụng Microsoft Excel; thiết kế, trình bày và trình diễn bài thuyết trình với Microsoft PowerPoint. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây.

  pdf78p trangxanh0906 12-01-2023 13 1   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật đo lường điện - Trường CĐ nghề Việt - Đức Hà Tĩnh" cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kỹ thuật đo lường trong ngành điện. Trình bày các dụng cụ đo, nguyên lý đo và phương pháp đo các thông số. Cùng tham khảo bài giảng tại đây để nắm được nội dung chi tiết nhé các bạn!

  pdf74p phuongthu205 25-12-2022 7 3   Download

 • Bài giảng Kiểm tra, chạy thử và xử lý lỗi vòng điều khiển: Bài 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được tầm quan trọng và chức năng của việc hiệu chuẩn vòng điều khiển; nhận biết được tầm quan trọng của việc hiệu chỉnh vòng điều khiển trong các nhà máy sử dụng hệ thống điều khiển tự động hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt30p trangtrang0906 23-12-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Kiểm tra, chạy thử và xử lý lỗi vòng điều khiển: Bài 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được cách mô phỏng và hiệu chuẩn vòng điều khiển; mô phỏng được và hiệu chuẩn được các thiết bị trong vòng điều khiển; tuân thủ các qui định an toàn khi thực hiện mô phòng và hiệu chuẩn VĐK cũng như nhận biết được tầm quan trọng của công việc này trong các nhà máy sử dụng hệ thống điều khiển tự động hóa.

  ppt33p trangtrang0906 23-12-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Kiểm tra, chạy thử và xử lý lỗi vòng điều khiển: Bài 3 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được cách vận hành thử một vòng điều khiển mới; vận hành thử được một vòng điều khiển mới; tuân thủ các qui định an toàn khi thực hiện vận hành thử VĐK cũng như nhận biết được tầm quan trọng của công việc này trong các nhà máy sử dụng hệ thống điều khiển tự động hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt17p trangtrang0906 23-12-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Kiểm tra, chạy thử và xử lý lỗi vòng điều khiển: Bài 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên xác định được các bước cơ bản trong việc xử lý lỗi và mô tả được quá trình xử lý lỗi; xử lý được lỗi của một vòng điều khiển mới; Xử lý được lỗi quá trình dao động; Tuân thủ các qui định an toàn khi thực hiện xử lý lỗi VĐK cũng như nhận biết được tầm quan trọng của công việc này trong các nhà máy sử dụng hệ thống điều khiển tự động hóa.

  ppt14p trangtrang0906 23-12-2022 11 1   Download

 • Bài giảng "Khai thác dịch vụ điện toán đám mây" được biên soạn bởi tác giả Nguyễn Hồng Sơn với mục đích cung cấp kiến thức cơ bản về nguyên lý của điện toán đám mây và làm quen với khai thác các dịch vụ điện toán đám mây; Giúp người học phân biệt được các thành phần thiết yếu trong hệ thống điện toán đám mây;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf45p hoabingan205 12-12-2022 19 2   Download

 • Bài giảng "Quản lý mạng: Chương 5" được biên soạn bởi GV. Nguyễn Thị Phương Dung trình bày nội dung kiến thức về: Trung tâm khai thác& quản lý mạng; Cấu trúc của hệ thống quản lý mạng; Giao diện quản trị người - máy; Hỗ trợ nhân viên khai thác; An toàn trong khai thác và quản lý mạng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

  pdf34p hoabingan205 08-12-2022 9 1   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 Tổng quan tài chính doanh nghiệp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Cơ sở tài chính doanh nghiệp và các dòng tiền; Mục tiêu, vai trò và các nguyên tắc trong quản lý tài chính doanh nghiệp; Bộ máy quản lý tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt46p matroicon2510 30-11-2022 10 2   Download

 • Bài giảng Nhập môn Học máy và Khai phá dữ liệu: Chương 3, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: đánh giá hiệu năng của hệ thống; các phương pháp đánh giá; tập tối ưu (Validation set); các tiêu chí đánh giá hiệu năng của hệ thống; lựa chọn mô hình đánh giá hiệu năng của hệ thống;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf19p duonghoanglacnhi 07-11-2022 15 2   Download

 • Bài giảng Nhập môn Học máy và Khai phá dữ liệu: Chương 2, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tập dữ liệu; các kiểu tập dữ liệu; các kiểu giá trị thuộc tính; biểu đồ histogram; đồ thị rải rác (Scatter plot); các nhiệm vụ chính của tiền xử lý dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf31p duonghoanglacnhi 07-11-2022 9 1   Download

 • Bài giảng Nhập môn Học máy và Khai phá dữ liệu: Chương 9, chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: phân lớp; máy vectơ hỗ trợ (Support vector machine); mặt siêu phẳng phân tách; mặt siêu phẳng có lề cực đại; dữ liệu phân tách được tuyến tính (SVM); tính toán mức lề;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf48p duonghoanglacnhi 07-11-2022 7 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Nguyên lý máy
p_strCode=baigiangnguyenlymay

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2