intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài thực hành Lập trình Java 2 - Bài thực hành 3: Nhập - Xuất dữ liệu trong Java

Chia sẻ: Di Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

85
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thực hành số 3 sẽ giúp người học biết cách viết các chương trình nhập - xuất dữ liệu trong Java. Trong bài này người học sẽ thực hành về: Tạo class; viết các setter, getter, constructor, toString; viết phương thức main để nhập vào các thông tin; tạo file write_object.java;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thực hành Lập trình Java 2 - Bài thực hành 3: Nhập - Xuất dữ liệu trong Java

  1. 1 Bài thực hành số 3 Nhập-Xuất dữ liệu trong Java Để làm được bài thực hành số 3, sinh viên xem và chạy các bài tập mẫu trong thư mục pack1 đi kèm. Tạo Project có tên là lab03_tendangnhap và thực hiện các công việc sau đây: Bài 1: 2 điểm (thời gian thực hiện: 30 phút) Tạo file nhanvien.java và thực hiện các công việc: Tạo class nhanvien có các thuộc tính: manv String hoten String tuoi int luong float Viết các setter, getter, constructor, toString Viết phương thức main để nhập vào các thông tin cho 1 nhân viên từ bàn phím và in các thông tin của nhân viên này ra màn hình. Bài 2: 2 điểm (thời gian thực hiện: 30 phút) Tạo file write_to_file.java, viết phương thức main cho phép nhập các thông tin cho 3 nhân viên từ bàn phím, sử dụng FileWriter để ghi các thông tin vừa nhập vào file text ‘nhanvien.txt’. Mở file ‘nhanvien.txt’ để xem đã ghi được thông tin vào file hay chưa. Bài 3: 1 điểm (thời gian thực hiện: 30 phút) Tạo file read_from_file.java, viết phương thức main, sử dụng FileReader để đọc nội dung file ‘nhanvien.txt’ và in những gì đã đọc được từ file ra màn hình. Bài 4: 1 điểm (thời gian thực hiện: 30 phút) Tạo file write_object.java, tạo mảng 3 nhanvien, nhập thông tin các nhân viên, sử dụng ObjectOutputStream để ghi mảng nhân viên này vào file ‘nhanvien.bin’. MOB1022 – Lập trình Java 2 Lab3
  2. 2 Bài 5: 2 điểm (thời gian thực hiện: 30 phút) Tạo file read_object.java, tạo mảng 3 nhanvien, sử dụng ObjectInputStream để đọc dữ liệu từ file ‘nhanvien.bin’ và in mảng nhân viên ra màn hình. Bài 6: (2điểm) Giảng viên giao thêm bài cho sinh viên Yêu cầu nộp bài Cuối giờ thực hành, sinh viên nén Project lab03_tendangnhap thành file zip có tên tương ứng và upload lên phần nộp bài theo quy định trên LMS. MOB1022 – Lập trình Java 2 Lab3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2