intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bảo hiểm thất nghiệp nếu bạn phải bỏ việc

Chia sẻ: Hyekyo Hyekyo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

124
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo hiểm thất nghiệp nếu bạn phải bỏ việc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảo hiểm thất nghiệp nếu bạn phải bỏ việc

  1. Bạo Hành Trong Gia Đình & Việc Làm Bảo Hiểm Thất Nghiệp Nếu Bạn Phải Bỏ Việc C Á C Q U Y Ề N H Ạ N P H Á P L Ý C Ủ A B Ạ N Người thoát khỏi bạo hành trong gia đình thường e sợ bị người lạm dụng, người tấn công tình dục hoặc kẻ lén đi theo trong khi ở sở làm hoặc bị những người này làm hại ở sở làm. Trong một số trường hợp nhất định, người thoát khỏi bạo hành có thể bỏ việc để bảo vệ chính họ hoặc gia đình họ tránh bạo hành trong gia đình và vẫn được quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp. 1. Trợ Cấp Thất Nghiệp (Unemployment Insurance = UI) là gì? Trợ cấp UI cung cấp thay thế tiền lương một phần cho những nhân viên bị thất nghiệp tạm thời hoặc làm việc bán thời gian nhưng có lương rất thấp. Trợ cấp UI chỉ được trả cho những nhân viên đáp ứng được các tiêu chuẩn thích hợp và bị mất việc hoặc tiền lương mà “không có lỗi nào của chính họ.” 2. Ai quyết định người nào được trợ cấp UI? Một cơ quan của chính quyền tiểu bang gọi là Bộ Phát Triển Nhân Dụng (Employment Development Department = EDD) ra quyết định ban đầu về việc một nhân viên có hội đủ điều kiện đối với trợ cấp UI hay không. 3. Tôi nộp đơn xin trợ cấp UI như thế nào? Bạn phải nộp đơn xin với EDD. Đơn xin của bạn có thể được nộp qua điện thoại, (800) 300-5616, hoặc vào trang web của EDD, http://www.edd.cahwnet.gov/. Trong cuộc điện đàm đầu tiên bạn nên chuẩn bị để cho biết thông tin tổng quát về quá trình làm việc của mình và thời gian nghỉ làm việc của bạn với người chủ mới đây nhất. 4. Tôi có thể bỏ việc mà vẫn hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp không? Theo luật lệ California, một nhân viên chỉ hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp nếu EDD quyết định rằng cô ta bỏ công việc gần đây nhất của mình với "lý do chính đáng." Ủy Ban Kháng Cáo Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp California đã định nghĩa "lý do chính đáng" để nghỉ việc là: "một lý do thật sự, đáng kể và thuyết phục mà có thể làm cho một người biết lẽ phải thành thật ước mong giữ việc làm cũng chọn hành động tương tự như vậy." Định nghĩa này có nghĩa là nhân viên phải đưa ra một lý do thật đúng để bỏ việc và thuyết phục được EDD là bất cứ một người biết lẽ phải nào cũng bỏ việc trong các điều kiện đó. Tại California, người thoát khỏi bạo hành trong gia đình bỏ việc để bảo vệ chính cô ta hoặc gia đình cô ta khỏi bị bạo hành trong gia đình có "lý do chính đáng" để bỏ công việc đó. 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
  2. T À I L I Ệ U V Ề Đ Ủ Đ I Ề U K I Ệ N C H O U I S A U K H I B Ỏ V I Ệ C ( U I E L I G I B I L I T Y A F T E R Q U I T T I N G A J O B F A C T S H E E T ) 5. Tôi có thể hưởng trợ cấp thất nghiệp không nếu tôi không để cho người chủ của tôi có cơ hội sửa đổi vấn đề? Thông thường thì không. Để cho thấy bạn có "lý do chính đáng" để bỏ việc, thường thì trước hết bạn phải cố gắng giữ việc của mình đã. Do đó, nếu bạn bị người hành hạ mình lén đi theo, sách nhiễu, gây thương tích hoặc hăm dọa tại sở làm, hoặc nếu bạn lo lắng về sự an toàn của các con của bạn, trước hết bạn phải báo cho chủ của bạn biết về hoàn cảnh của mình và yêu cầu được thuyên chuyển, nghỉ phép, hoặc sắp xếp lại công việc tại sở làm. Nếu người chủ của bạn từ chối, hoặc nếu các thay đổi này không giải quyết được những lo âu về an toàn của bạn (thí dụ bạn phải bỏ trốn ngay lập tức), bạn có thể nghĩ rằng lựa chọn duy nhất của mình là phải bỏ việc. 6. Nếu tôi có nhiều hơn một lý do để bỏ việc thì sao? Nếu một nhân viên có một số lý do để bỏ việc của mình, nhân viên đó hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp chỉ khi một trong các lý do được xác định là "lý do chính đáng" và nếu "lý do chính đáng" đó là lý do chính để bỏ việc (thí dụ, không chỉ là một điều gì đó nhân viên nêu ra để cố gắng lấy trợ cấp). 7. Tôi đưa ra bằng chứng bỏ việc có "lý do chính đáng" như thế nào? Theo luật, nhân viên được cho là có "lý do chính đáng" để bỏ việc trừ phi, hoặc cho đến khi, người chủ chứng minh ngược lại. Tuy nhiên, rất có thể bạn cần phải đưa ra "lý do chính đáng" về quyết định bỏ việc của bạn và mô tả những cố gắng để giữ việc làm của bạn. Để trình bày tốt nhất các dữ kiện liên quan đến bỏ việc khi nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp, hãy bắt đầu bằng cách viết thật chi tiết về tất cả mọi hoàn cảnh đưa đến quyết định bỏ việc của bạn. Bạn nên mô tả tất cả những phương cách bạn cố gắng làm để giải quyết các vấn đề đưa đến quyết định bỏ việc của bạn, chẳng hạn những yêu cầu gặp ban giám đốc, nghỉ phép, thuyên chuyển, sử dụng thủ tục khiếu nại, v.v… Mô tả chi tiết mọi khiếu nại bạn đã làm với ban giám đốc. Nếu có thể , bao gồm cả số lần bạn khiếu nại, ngày tháng ước chừng các đơn khiếu nại của bạn, bạn khiếu nại với ai, và nếu có, kết quả có được sau đó. Bạn không phải cung cấp tài liệu này cho EDD hoặc chánh án, nhưng giấy này sẽ giúp bạn sắp xếp các suy nghĩ của mình. Nếu quyết định bỏ việc của bạn nảy sinh do lo sợ về sức khoẻ tâm thần hay thể xác hoặc sự an toàn của bạn, xác nhận của các chuyên gia điều trị , chẳng hạn bác sĩ hoặc nhà tâm lý học, không cần thiết, nhưng có thể rất hữu ích để chứng minh những lo ngại của bạn là thành thật và có căn cứ. 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
  3. T À I L I Ệ U V Ề Đ Ủ Đ I Ề U K I Ệ N C H O U I S A U K H I B Ỏ V I Ệ C ( U I E L I G I B I L I T Y A F T E R Q U I T T I N G A J O B F A C T S H E E T ) 8. Tôi sẽ làm gì nếu EDD nói tôi không đủ điều kiện nhận trợ cấp UI? Nếu EDD bác đơn xin UI của bạn, bạn có thể kháng cáo. Hãy chắc chắn không để quá hạn chót nộp đơn kháng cáo, thời hạn 20 ngày theo lịch sau khi thư bác đơn được gửi đến cho bạn. Để nộp đơn kháng cáo bạn chỉ cần viết vắn tắt một thư nói là: "Tôi không đồng ý với quyết định của quý vị. Tôi muốn kháng cáo. Xin cám ơn quý vị." Trong vòng 3 đến 6 tuần lễ bạn sẽ được định ngày đến phiên xét kháng cáo. 9. Tôi có thể nhận được thêm sự trợ giúp để hiểu thủ tục này hoặc để biết xem tôi có hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp hay không tại đâu? Hãy liên lạc với Dự Án Bạo Hành Trong Gia Đình và Việc Làm của Hội Trợ Giúp Pháp Luật – Trung Tâm Luật Lệ Về Việc Làm qua số điện thoại miễn phí (888) 864-8335. Những nhà biện hộ của chúng tôi có thể đại diện cho bạn tại phiên xét kháng cáo hoặc giúp hướng dẫn bạn tự hoàn thành thủ tục kháng cáo. Bản tài liệu này nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quát, chính xác về các quyền hạn pháp lý liên quan đến việc làm tại California. Tuy nhiên vì luật lệ và các thủ tục pháp lý thay đổi thường xuyên và được giải thích khác nhau, Hội Trợ Giúp Pháp Luật - Trung Tâm Luật Lệ Về Việc Làm không thể đảm bảo rằng thông tin trong bản tài liệu này là hiện hành cũng như không chịu trách nhiệm về bất cứ việc sử dụng nào được thực thi. Xin đừng tin cậy vào thông tin này mà không tham khảo với luật sư hoặc cơ quan thích hợp về các quyền trong trường hợp riêng của bạn. Dự án này được hỗ trợ bởi Trợ Cấp Số 2005-WL-AX-0013 do Văn Phòng Về Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ, Bộ Tư Pháp Liên Bang cấp. Các quan điểm, xác minh sự việc, kết luận, và đề nghị bày tỏ trong tài liệu xuất bản/chương trình/trình bày này là của (các) tác giả và không nhất thiết phản chiếu quan điểm của Bộ Tư Pháp, Văn Phòng Về Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ. Muốn biết thêm chi tiết về các quyền hạn làm việc của bạn, xin gọi: Dự Án Bạo Hành Trong Gia Đình & Việc Làm Số điện thoại miễn phí ở California: (888) 864-8335 Ngoài California: (415) 593- 0033 Dự Án Bạo Hành Trong Gia Đình và Việc Làm là một Dự Án của Hội Trợ Giúp Pháp Luật - Trung Tâm Luật Lệ Về Việc Làm (LAS-ELC). LAS-ELC là một cơ quan bất vụ lợi đặt trọng tâm vào các quyền hạn pháp lý liên quan đến việc làm của những nhân viên có mức thu nhập thấp và cung cấp thông tin pháp lý miễn phí về nhiều vấn đề liên quan đến việc làm. 6 0 0 H A R R I S O N S T R E E T S U I T E 1 2 0 S A N F R A N C I S C O , C A L I F O R N I A 9 4 1 0 7 T E L : 4 1 5 8 6 4 8 8 4 8 W W W . L A S - E L C . O R G
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2