Bệnh văn phòng và cách chữa trị hiệu quả

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
45
lượt xem
11
download

Bệnh văn phòng và cách chữa trị hiệu quả

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bệnh văn phòng thường tập trung ở những tổn thương đối với cơ xương khớp, thần kinh, mạch máu. Do đó, xoa bóp, bấm huyệt là phương pháp phòng và chữa trị hiệu quả kích thích cơ học trực tiếp tác động vào da thịt nâng cao năng lực hoạt động của cơ thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bệnh văn phòng và cách chữa trị hiệu quả

  1. B nh văn phòng và cách ch a tr hi u qu B nh văn phòng thư ng t p trung nh ng t n thương i v i cơ xương kh p, th n kinh, m ch máu. Do ó, xoa bóp, b m huy t là phương pháp phòng và ch a tr hi u qu kích thích cơ h c tr c ti p tác ng vào da th t nâng cao năng l c ho t ng c a cơ th . i v i cơ xương kh p, xoa bóp b m huy t có tác d ng làm giãn cơ, tăng tính linh ho t c a kh p, làm gi m kh năng b ch n thương. Nó còn tác ng lên các th c m th n kinh có tác d ng i u hòa quá trình hưng ph n, làm thư giãn th n kinh, gi m au, giãn cơ…
  2. au hai vai và au lưng là b nh thư ng niên c a dân văn phòng. nh minh h a: Inmagine Ch ng au th t lưng Dư ng như ch ng au th t lưng là i di n cho nh ng ngư i m c b nh văn phòng. M t s th ng kê c a chuyên khoa kh p các b nh vi n u cho th y, 80% b nh nhân n khám và i u tr ch ng này là nhân viên văn phòng. B nh này tuy không gây nguy hi m ch t ngư i song n u không i u tr t t s d n n vi c các t s ng b bi n d ng. Bi u hi n rõ nh t là au nh c âm d c c t s ng. Phương pháp xoa bóp, b m huy t ho c châm c u gi i quy t
  3. ch ng này mang n cho b nh nhân hi u qu cao, tác d ng lâu dài và c bi t là an toàn, không t n kém. Ngoài ra, b n có th t i u tr n u ch ng au lưng c p th nh b ng vi c n m ng a th l ng trên giư ng c ng. Sau kho ng 30 phút nh nhàng xoay nghiêng ngư i thay i tư th . Làm kho ng 5 l n. Ngoài ra, vi c s d ng túi chư m nóng p lên c t s ng làm giãn cơ, dây ch ng, m ch máu cũng mang n s d ch u. Tuy nhiên, ây ch là phương pháp i u tr trong trư ng h pb nb au nh . N u th c hi n vài ngày mà không kh i, b n nên n các bác sĩ ông y nh tr giúp b ng các phương pháp phù h p như châm c u, xoa bóp, b m huy t. M t s th y thu c khác cũng có phương pháp như hơ m các huy t b ng cây ng i c u ho c xoa, p thu c rư u… B nh trĩ và táo bón Ng i lâu nơi làm vi c gây nên tình tr ng máu trong h th ng tĩnh m ch h u môn. ó là nguyên nhân c a b nh trĩ. Ch ng au th t lưng là i di n cho nh ng ngư i m c b nh văn phòng. M t s huy t quan tr ng thư ng ư c các bác
  4. sĩ ông y tác ng là huy t th a sơn n m b p chân, khi co b p chân s hi n lên ch trũng c a hai b p cơ sinh ôi. Huy t túc tam kí n m g n u g i, cách hõm ngoài ug i m t bàn tay. Huy t bách h i n m chính gi a nh u. Ngoài ra, ch c n m t vài ng tác duy trì theo thói quen cũng giúp b n phòng b nh này như dùng hai bàn tay t ch ng lên nhau xoa b ng t ph i sang trái theo chi u kim ng h kho ng 50 vòng. Nh ng lúc ngh ngơi t i văn phòng, b n có th d dàng t p ng tác này ngày 2 l n gi m thi u nguy cơ m c ph i căn b nh khó ch u này. M n nh t Nh ng n t m n mông tuy kín áo nhưng l i làm b n khó ch u mà l i không ti n kêu ca. B n ng i ngùng tham kh o cách ch a tr hay phòng tránh v i ng nghi p, còn nh ng n t m n khi n b n au và ng i không yên trên chi c gh văn phòng. Nguyên nhân là do các nang lông b viêm khi các tuy n bài ti t dư i mông b ách t c do ng i nhi u. Chưa k chi c màn hình vi tính là k thù c a da khi n da m t khô và n i m n.
  5. B n nên s d ng các lo i qu n chip cotton, tránh m c các lo i qu n bó ch t, c bi t là qu n jeans vào mùa hè khi n m h i không th m hút gây các t n thương da khu v c này và sinh m n. Thoái hóa t s ng c Vì u thư ng xuyên cúi th p nên nguy cơ b vôi hóa, xơ c ng t s ng c kéo r t cao. B thoái hóa t s ng c còn kéo theo m t lo t các b nh khác v c như có c m giác tê d i vùng c và b vai, vai và cánh tay, nh hư ng nr i lo n tu n hoàn não. i u tr ch ng b nh này ch y u là dùng thu c gi m au k t h p v i bi n pháp tr li u như t p luy n v n ng c , t xoa bóp b m huy t. B n có th t xoa bóp gáy, vùng gi a hai xương b vai t 10-15 l n. Ngoài ra, b n có th n các trung tâm ho c phòng khám y h c c truy n ư c b m huy t chính xác và hi u qu . Giãn tĩnh m ch chân T l m c ch ng này ph n cao g p 3 l n nam gi i nh t là nh ng ph n làm vi c văn phòng vì h thư ng xuyên
  6. ph i ng hay ng i m t ch quá lâu trên nh ng ôi giày cao gót. Nh ng tĩnh m ch nông chân b giãn khi n máu ch y theo nhi u ư ng ngư c nhau. Khi ph i ng lâu, b n s th y chân n ng, có c m giác ki n bò. Chân xu t hi n nh ng s i tĩnh m ch xanh ho c tím, chúng ph ng lên khi ng hay di chuy n và x p xu ng khi b n n m. B nh này gây ra nh ng bi n ch ng ph c t p v r i lo n huy t, viêm t c tĩnh m ch, viêm loét, nhi m trùng n u b nh tr n ng… B n có th ph i ph u thu t n u b nh n ng. Tuy nhiên, ch c n có s lưu ý hàng ngày trong sinh ho t, b n có th lo i b tên b nh này trong danh sách lưu ý ch b ng vi c tránh ng, ng i quá lâu, tránh i giày cao gót u n và kéo dài, gác chân cao khi ng và chăm sóc ôi chân b ng xoa bóp ho c ngâm chân nư c m vào mùa ông.
  7. Ngư i làm văn phòng nên chú ý chăm sóc ôi chân. nh: Inmagine au vùng xương s ng Nguyên nhân ôi khi do b n thi u chú ý tư th ng i c a mình. B n ng i b t chéo chân quá nhi u, ĩa m xương s ng b nh hư ng do m t ph n c a khung xương ch u ch u nhi u s c n ng. Ng i ki u này khi n dây th n kinh b bó ch t d n n au xương s ng, xương s ng b v n theo hư ng ngư c l i gi cân b ng cho cơ th chưa k nó còn c n tr lưu thông máu, gây sưng ph ng dây ch ng, co kéo dây th n kinh t a làm chân tê.
  8. Châm c u, b m huy t tuy là phương pháp ch a b nh ơn gi n. Ch c n b n có ôi chút hi u bi t v các huy t, b n cũng có th t b m huy t tr cho mình m t s b nh thông thư ng nh c m i do thói quen ng i nhi u gây ra. Tuy nhiên, không ph i c b b nh gì b n cũng t b m huy t ho c t n các cơ s châm c u là kh i. V cơ b n, các b nh c p và mãn tính liên quan n th n kinh, cơ xương kh p, tu n hoàn, tiêu hóa… thì có th áp d ng phương pháp ch a tr này. Nhưng phương pháp này cũng ch ng ch nh i v i nh ng ngư i có cơ a y u, nh ng ngư i có th tr ng suy ki t, b nh nhân b ti u ư ng… ôi khi v i phương pháp châm c u, n u bác sĩ có trình chuyên môn không t t cũng d gây ra nh ng r i ro gây li t, teo cơ.
Đồng bộ tài khoản