BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM

Chia sẻ: Lưu Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
543
lượt xem
165
download

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM

  1. Đơn vị:.............................. Mẫu số 03 – VT Bộ phận:........................... (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM Vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá Ngày........tháng........năm…… Số:................. - Căn cứ số:................ngày................tháng.............năm .................của............................................ Ban kiểm nghiệm gồm: - Ông/Bà:......................................chức vụ....................Đại diện.....................................Trưởng ban - Ông/Bà:......................................chức vụ....................Đại diện..........................................Uỷ viên - Ông/Bà:......................................chức vụ....................Đại diện..........................................Uỷ viên Đã kiểm nghiệm các loại: Phương Đơ Số Kết quả kiểm nghiệm Tên nhãn hiệu, quy thức n vị lượng Số lượng Số lượng Số cách vật tư, công cụ, Mã Ghi chú kiểm tính theo đúng quy không đúng T sản phẩm, hàng hoá số nghiệm chứng cách, phẩm quy cách, T từ chất phẩm chất A B C D E 1 2 3 F Cộng Ý kiến của Ban kiểm nghiệm: ............................................................................................................ ........................................................................................................................................................... Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản