Quyết định 15

Xem 1-20 trên 1609 kết quả Quyết định 15
 • Tổng hợp tất cả những mẫu văn bản, sổ sách theo quyết định 15 của Chính Phủ bao gồm bảng lương, bảng chấm công, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ ....

  xls188p havang 06-07-2009 18650 5327   Download

 • Quyết định 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp

  doc57p trongthuy 18-08-2009 20741 2287   Download

 • Quyết định 15/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng điện tử

  doc12p hueman 16-08-2009 507 157   Download

 • Quyết định 15/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc2p mychau 18-08-2009 210 80   Download

 • Quyết định 15/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm

  pdf6p mychau 18-08-2009 257 61   Download

 • Quyết định 15/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

  pdf3p nguyenchien 08-08-2009 348 44   Download

 • Quyết định 15/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng

  doc10p trucsinh 19-08-2009 380 37   Download

 • Quyết định 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số điều Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước do UBND Thành phố Hà Nội quản lý theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công tr...

  pdf7p trucsinh 19-08-2009 182 23   Download

 • Quyết định 15/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Cần thơ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  pdf2p lawttnh11 13-11-2009 112 14   Download

 • Quyết định 15/2013/QĐ-UBND định mức tiêu hao nhiên liệu áp dụng đối với xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

  pdf4p tanhthanhthanh23 17-04-2014 153 14   Download

 • Quyết định 15/2006/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại quốc tế do Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam cung cấp

  doc2p phamvu 14-08-2009 68 13   Download

 • Quyết định 15/2006/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng môi chất lạnh CFC cấm nhập khẩu

  doc2p nhatson 18-08-2009 119 11   Download

 • Quyết định 15/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định chế độ bảo trì công sở các cơ quan hành chính nhà nước

  doc7p thienthan 19-08-2009 100 10   Download

 • Quyết định 15/2003/QĐ-TTg về danh mục bí mật Nhà nước độ tuyệt mật và tối mật trong ngành ngân hàng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p quyenlinh 23-10-2009 72 10   Download

 • Quyết định 15/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 08/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc2p trongthuy 18-08-2009 111 9   Download

 • Quyết định 15/2003/QĐ-BTP về việc ban hành biểu mẫu, sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài do Bộ Tư pháp ban hành

  pdf4p lawqds3 09-12-2009 53 7   Download

 • Quyết định 15/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt

  doc24p chanhson 19-08-2009 82 6   Download

 • Quyết định 15/2006/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf13p lawgd3 04-11-2009 57 5   Download

 • Quyết định 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý và khai thác nơi đỗ xe trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  pdf6p lawgtvt1 26-11-2009 73 5   Download

 • Quyết định 15/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng

  doc18p quynhtrang 19-08-2009 74 4   Download

Đồng bộ tài khoản