Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu mẫu: Thuyết minh báo cáo tài chính

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

2.412
lượt xem
320
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo Biểu mẫu: Thuyết minh báo cáo tài chính để phục vụ công tác lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cái kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính cho doanh nghiệp của mình. Chúc các bạn thành công!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Thuyết minh báo cáo tài chính

  1. Bộ, (Sở): ………. Mẫu số: B05 ­H Đơn vị: ………… THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm:....................... I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP 1­ Tình hình biên chế, lao động, quỹ lương` ­ Số CNVC có mặt đến ngày 31/12 : người Trong đó : Hợp đồng thử việc: người ­ Tăng trong năm: ngườI ­ Giảm trong năm: người ­ Tổng quỹ lương thực hiện cả năm: Đồng Trong đó : Lương hợp đồng: Đồng 2­ Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản:  .............................................................................................................................. ............................................................................................................................................ II. CÁC CHỈ TIÊU CHI TIẾT STT Chỉ tiêu Mã số Dư đầu kỳ Dư cuối kỳ A B 1 2 3 III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC QUỸ STT Chỉ tiêu Quỹ khen  Quỹ phúc  Quỹ  Tổng số thưởng lợi khác A B 1 2 3 4 IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘP NGÂN SÁCH STT Chỉ tiêu Số phải nộp Số đã nộp Số còn phải  nộp A B 1 2 3 V. THUYẾT MINH 1­ Những tình hình và phát sinh không bình thường trong năm: .............................................................................................................................. ............................................................................................................................................  Nguyên nhân của các biến động tăng, giảm so với dự toán, so với năm trước: ..............................................................................................................................
  2. 2 ............................................................................................................................................  NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................................................................................. ............................................................................................................................................ Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2