intTypePromotion=1

Bộ 9 đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2019-2020 có đáp án

Chia sẻ: Baongu999 Baongu999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
9
lượt xem
0
download

Bộ 9 đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2019-2020 có đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luyện tập với Bộ 9 đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2019-2020 có đáp án giúp các bạn hệ thống kiến thức đã học, làm quen với cấu trúc đề thi học kì 2, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề giúp bạn tự tin đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ 9 đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2019-2020 có đáp án

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học năm 2019-2020

1. Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học - Trường Tiểu học Bao La

I. PHẦN LÝ THUYẾT (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1. (0.5đ) Để chèn hình ảnh vào văn bản em cần thực hiện.

 1. Vào Insert -> Picture                       C. Vào Home -> Picture     
 2. Vào Design -> Picture                      D. Vào Insert -> Table 

Câu 2. (0.5đ) Bạn Nam muốn tạo một thời khóa biểu trong phần mềm Word .Vậy bạn Nam phải sử dụng nút lệnh nào dưới đây để chèn bảng tạo thời khóa biểu.

Câu 3. (0.5đ) Phát biểu nào sau đây là đúng. Mục đích của việc chèn ảnh vào văn bản là:

 1. Làm cho văn bản thêm sinh động và hấp dẫn.
 2. Làm cho người đọc hiểu hơn về nội dung văn bản
 3. Làm cho văn bản có tranh ảnh.
 4. Cả a và b đều đúng

Câu 4 (0.5đ)

Câu lệnh Repeat 4[Repeat 4[fd 50 rt 90] rt 360/4] để vẽ hình gì sau đây:

 1. Vẽ 4 hình tam giá                       C. Vẽ 4 hình chữ nhật
 2. Vẽ 4 hình vuông                         D. Vẽ 5 hình vuông

Câu 5 (0.5đ) Để vẽ 3 cánh của hình chong chóng (hình bên) bạn Duy Anh có thể sử dụng câu lệnh

Repeat ... [Repeat … [fd 50 rt …] rt ….] để vẽ hình này.

Em hãy giúp bạn chọn đáp án đúng để điền vào dấu … ở trên?

A) 3,3,90,90                         B) 3,3,120,90

C) 3,3,90,120                      D) 3,3,120,120

Câu 6 (0.5đ) Để thực hiện viết một thủ tục trong phần mềm Logo câu lệnh nào sau đây đã được viết đúng?

 1. edit  “tamgiac1                B. Edit  “123456            C. edit “hình vuông               D. Edit  “1234a”

Câu 7 (0.5đ) Một bạn học sinh viết thủ tục hìnhvuong để vẽ hình vuông. Nhưng khi gõ lệnh tạo thủ tục bạn ấy chỉ được kết quả như hình dưới. Em hãy chỉ ra câu lệnh bạn đó thực hiện dẫn đến kết quả như vậy trong các câu lệnh sau.

A. edit“hinh vuông

B. edit“hinhvuong

C. edit“hinhvuong”

D. edit“hinhvuong

Câu 8 (0.5đ) Bảng dưới đây trình bày hai thủ tục vẽ hình trang trí  bên phải.  Em hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ (...)

to lucgiac

repeat 6 [fd 50 rt 60] end

to trangtri

………………. 4

setpensize [3 3]

....... 6 [.......rt 360/6]

end

 1. setpencolor, repeat và lucgiac
 2. setpensize, repeat và lucgiac
 3. setpenwidth, repeat và trangtri
 4. setpenwidth, repeat và  lucgiac

II. PHẦN THỰC HÀNH (6 điểm)

Câu 1: Em hãy tạo bảng và chèn hình ảnh theo mẫu sau (các tệp ảnh có trong thư mục hinhlop5 ở ổ đĩa D):

Câu 2: Hãy tạo 1 hoặc nhiều thủ tục trong Logo sử dụng câu lệnh lặp để vẽ hình sau đây:

 Gợi ý:  Hình sau được tạo bởi 5 hình tam giác và độ dài các cạnh là 70.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5

A. Trắc nghiệm (mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

A

C

D

B

D

A

A

A

 

 

 

B. Thực Hành

Câu 1. (3 điểm)

Mỗi ô chèn hình ảnh đúng (tương đương), tạo được bảng đúng số dòng số cột (tùy chỉnh hợp lí).

Câu 2: (3 điểm)

Viết đúng câu lệnh hoặc viết bằng thủ tục đúng sẽ được điểm tối đa.

Repeat 5[Repeat 3[fd 70 rt 120] rt 70]


2. Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học - Trường Tiểu học Chiềng Lề

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1. Để xóa màn hình và rùa quay về vị trí xuất phát em dùng lệnh:   

A. Home

C. CS

B. Clean

D. Bye

Câu 2. Để lưu các thủ tục em đã viết trong Logo vào tệp TONGHOP.LGO em gõ lệnh:

A. SAVE “TONGHOP.LGO

C. TO [TONGHOP.LGO]

B. SAVE [TONGHOP.LGO]

D. TO “TONGHOP.LGO

Câu 3.  Khi thực hiện lệnh PU rùa sẽ:

A. Hạ bút

C. Ẩn mình

B. Nhấc bút

D. Hiện hình

Câu 4. Trong LOGO để viết lên màn hình dòng chữ “Xin chào Việt Nam”, ta dùng câu lệnh:

A. LABEL { Xin chào Việt Nam }

C. PRINT {Xin chào Việt Nam}

B. LABEL [Xin chào Việt Nam]

D. PRINT [Xin chào Việt Nam]

Câu 5. Để thay đổi kích thước nét vẽ em dùng lệnh:

A. SETPENCOLOR n  

C. SETPENSIZE n       

B. SETPENCOLOR [m n]

D. SETPENSIZE [m n]

Câu 6.  Một thủ tục trong LOGO gồm mấy phần:

A. 1

C. 3

B. 2

D. 4

Câu 7.  Để vẽ hình vuông có độ dài cạnh là 100 bước chân của rùa em sử dụng lệnh nào sau đây:

A. REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

C. REPEAT 4 [FD 100 RT 60]

B. REPEAT 6 [FD 100 RT 90]

D. REPEAT 6 [FD 100 RT 60]

Câu 8. Thủ tục dưới đây còn thiếu đoạn lệnh nào để vẽ được hình bên?

TO BAIHOC2

REPEAT 6 [ ..................... FD 100 RT 60] 

END

A. REPEAT 8 [FD 10 BK 10 RT 45]

C. REPEAT 8 [FD 10 BK 10 RT 60]         

B. REPEAT 6 [FD 10 BK 10 RT 45]

D. REPEAT 6 [FD 10 BK 10 RT 60]

Câu 9. Thủ tục dưới đây thực hiện công việc gì?

                   TO BAIHOC1

                             REPEAT 6 [FD 50 WAIT 60 RT 60] WAIT 60

                   END

A. Vẽ hình tam giác

C. Vẽ hình vuông

B. Vẽ hình ngũ giác

D. Vẽ hình lục giác

Câu 10. Để thay đổi màu bút trong LOGO, ta dùng lệnh:

A. SETPENCOLOR n  

C. SETPENSIZE n       

B. SETPENCOLOR [m n]

D. SETPENSIZE [m n]

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Em hãy điền nội dung còn thiếu để hoàn thiện các câu lệnh viết thủ tục vẽ chiếc chong chóng hình dưới đây.

TO CHONGCHONG

SETPEN.................................................................... 5

REPEAT 6 [FD 50 REPEAT  ...........[FD 50 RT 90] BK  ........... RT..............]

END

Câu 2. Em hãy viết thủ tục vẽ hình trang trí như hình mẫu dưới đây

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

Câu 3. Em hãy viết thủ tục vẽ hình trang trí như hình mẫu dưới đây

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................


3. Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học - Trường Tiểu học Đại Hợp

Phần A: Trắc nghiệm (4 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Câu 1: Để ghi lời cho bản nhạc trong phần mềm MuseScore, em chọn nốt nhạc cần ghi lời sau đó nhấn tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + N

B. Shift + N

C. Ctrl + L

D. Shift + L

Câu 2: Đâu là câu lệnh đúng để tạo thủ tục hinhvuong trong phần mềm Logo trong các lệnh sau?

A. Edit “hinhvuong”

B. Edit hinhvuong

C. Edit “hinhvuong

D. Edit [hinhvuong]

Câu 3: Lệnh nào sau đây dùng để thay đổi màu nét vẽ trong LOGO

A. Setpencolor n

B. Setcolor n

C. Pencolor n

D. Setpen n

Câu 4:  Để nhập nốt nhạc trong phần mềm MuseScore em nhấn phím?

A. Phím M

B. Phím L

C. Phím B

D. Phím N

Câu 5: Cho hình sau:

Hãy chọn phát biểu đúng nói về hình trên

A. Thay đổi nốt nhạc

B. Thay đổi tựa đề, tiêu đề, tên nhạc sĩ

C. Thay đổi ô nhịp

D. Thay đổi bản nhạc

Câu 6: Lệnh sau đây cho kết quả là hình gì : FD 100 BK 20 REPEAT 4[FD 20 RT 360/4]

A. Ngôi sao

B. Hình tròn

C. Dấu cộng

D. Lá cờ

Câu 7: Để thủ tục trong Logo không bị mất khi tắt máy tính em dùng lệnh nào ?

A. save cacthutuc

B. save cacthutuc.lgo

C. save “cacthutuc.logo

D. save “cacthutuc.lgo

Câu 8: Điền vào chỗ trống để vẽ hình lục giác trong LOGO: Repeat ...[FD 100 RT ...]

A. 5 và 360/5

B. 6 và 6

C. 6 và 360/6

D. 6 và 360

Phần B: Thực hành: (6 điểm)

Câu 1: Em hãy thực hành mở phần mềm Logo, sau đó viết lệnh tạo thủ tục chumlucgiac để vẽ 10 hình lục giác quay quanh nhau, mỗi cạnh của hình lục giác có độ dài 100 bước, yêu cầu trong thủ tục có lệnh thiết lập độ dày nét vẽ bằng 3.

 

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5

Phần A: Lý thuyết: 4 điểm

Mỗi câu chọn đúng đáp án học sinh được 0.5 điểm

Câu 1

Câu  2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

C

C

A

D

B

D

D

C

 

Phần B: Thực hành: 6 điểm

- HS mở được phần mềm Logo (0.5 điểm).

- HS  viết được lệnh tạo thủ tục chumlucgiac (1.0 điểm).

- HS gọi đúng tên thủ tục để vẽ được hình, chính xác về hình dạng và kích thước (3.5 điểm).

- HS Trong thủ tục có lệnh thiết lập nét vẽ (1.0 điểm).


4. Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học - Trường Tiểu học Gia An 3

I. TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT – 15 phút (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

Câu 1(0,5đ): Trong các cặp nút lệnh dưới đây, cặp nút lệnh nào dùng để sao chép và dán văn bản?

Câu 2(0,5đ): Để chèn hàng lên phía trên hàng có con trỏ soạn thảo em sẽ chọn?

A.  Table → Insert  → Rows Below           B.  Table → Delete → Columns

C.  Table → Insert  → Rows Above           D.  Table → Delete → Rows

Câu 3(0,5đ): Để chèn 1 tệp hình vẽ vào văn bản ta đặt con trỏ đến vị trí muốn chèn. Sau đó ta chọn?

A. Insert → Picture → From File …           B. Insert → Table → Clip Art …

C. Insert → Table → From File …             D. Insert → Prom File → Picture

Câu 4(0,5đ): Để vẽ hình ngũ giác bạn Lan khai báo một thủ tục như sau:

          To   hình5canh

          Repeat  5 [FD  50  RT  72]

          End

Theo em thủ tục trên là đúng hay sai?

A. Đúng                                            B. Sai

Câu 5(0,5đ): Bạn Lan muốn thay đổi màu bút của Rùa. Em hãy giúp Lan chọn cách thực hiện đúng?

A. Chọn Set à Label Pont,  chọn màu rồi nháy OK.

B. Chọn Set àPenSize,  chọn màu rồi nháy OK.

C. Chọn Set à PenColor,  chọn màu rồi nháy OK.

D. Cả 3 câu trên đều đúng.              

Câu 6(0,5đ): Để viết được dòng chữ  Học sinh tiểu học  nằm ngang lên màn hình Logo em dùng câu lệnh nào sau đây?

A. LABEL “Học sinh tiểu học              B. LT  90 LABEL {Học sinh tiểu học}

C. RT  90 LABEL [Học sinh tiểu học]           D. LABEL [Học sinh tiểu học]

Câu 7(0,5đ): Để xoá hình ảnh ta nháy chuột vào hình,  sau đó:

A. Nhấn phím Enter

B. Nhấn phím Shift

C. Nhấn phím Backspace

D. Nhấn phím Delete

Câu 8(0.5đ): Được biết trong Logo, câu lệnh  REPEAT  4 [FD  100  RT  90] để vẽ hình vuông với độ dài cạnh là 100 bước. Vậy theo em phát biểu nào dưới đây dùng để giải thích đúng về câu lệnh sau: REPEAT  10 [ REPEAT  4 [FD  100  RT  90] RT 36] có nghĩa là:

A. Vẽ 10 hình vuông có độ dài  cạnh là 100 ở vị trí bất kì.

B. Vẽ 10 hình vuông có độ dài  cạnh là 100 ở 1 vị trí duy nhất.

C. Vẽ 10 hình vuông có độ dài  cạnh là 100, ở vị trí ngẫu nhiên.

D. Vẽ 10 hình vuông có độ dài  cạnh là 100, các hình nằm lệch nhau một góc 36 độ.

II. THỰC HÀNH – 45 phút (6 điểm)

Câu 9: (3 điểm) Soạn thảo văn bản theo mẫu:

Hồ Chí Minh – Tên Người là cả một niềm thơ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa bao giờ nhận mình là nhà thơ. Nhưng với gia tài là những áng thơ vô cùng đa dạng và phong phú về thể loại, nội dung và ngôn ngữ, Người đã trở thành nhà thơ lớn của thời đại. Thơ Hồ Chí Minh hàm súc, thâm thúy, mang màu sắc cổ diển nhưng luôn ngời sáng tinh thần thời đại. Và cao hơn thế, chính cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo không bao giờ cạn của rất nhiều thi sĩ. Chúng ta đã có hàng trăm bài thơ bất hủ của các nhà thơ tên tuổi trong nước  viết về Người như: Sáng tháng  Năm, Bác ơi, Theo Chân Bác (Tố Hữu), Viếng lăng Bác  (Viễn Phương)…

(Gợi ý:- tựa đề bài cỡ chữ 20, phông chữ Times new roman, trình bày chữ in đậm, căn lề giữa.

        - Nội dung cỡ chữ 16, phông chữ Times new roman, trình bày chữ thường, căn cả hai lề )

Câu 10: (3 điểm) Sử dụng phần mềm Logo để vẽ hình bên dưới:

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5

I. Trắc nghiệm lý thuyết: (4 điểm - mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm)

Câu

Mức

1-M1

2-M1

3-M1

4-M2

5-M1

6-M2

7-M1

8-M2

Đáp án

B

C

A

B

C

C

D

D

II. Thực hành: (6 điểm)

Câu 9: (3đ) Gõ đúng yêu cầu ở phần gợi ý, có chọn màu chữ. Mỗi chữ gõ sai, thiếu chữ sẽ bị trừ 0,25đ. – M4

Câu 10: (3đ) Viết câu lệnh đúng, có chọn màu, chọn size phù hợp. Thiếu 1 yêu cầu trừ 0,5. – M3

 

Trên đây là phần trích nội dung Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2019-2020 có đáp án để tham khảo đầy đủ, mời các bạn đăng nhập và tải về. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2019-2020 có đáp án tại đây.

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2