intTypePromotion=1
ADSENSE

Cách trình bày đồ án học phần Kỹ thuật xử lý nước cấp - GVHD Trần Thị Minh Hà

Chia sẻ: Hoang Viet | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

198
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Cách trình bày đồ án học phần Kỹ thuật xử lý nước cấp trình bày những thông tin chung về cách trình bày, nội dung, hình thức và mẫu bìa khi thực hiện đồ án cho môn học Kỹ thuật xử lý nước cấp. Tài liệu giúp các bạn biết được chuẩn chung để thực hiện đồ án của mình đạt hiệu quả về mặt nội dung lẫn hình thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách trình bày đồ án học phần Kỹ thuật xử lý nước cấp - GVHD Trần Thị Minh Hà

  1. KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG BÁO CÁO TIỂU LUẬN HỌC PHẦN: KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC CẤP TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP CHO 3000 DÂN – NGUỒN NƯỚC NGẦM. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH LẮNG VÀ LỌC SVTH: Nhóm 5_CNMT GVHD: Trần Thị Minh Hà Đăk Lăk, 2013
  2. 1.1.Format a. Font chữ Times new Roman, cỡ chữ 13 b. Paragraph: befor: 0 pt; after: 0 pt; line spcing: multiple; At: 1,3 c. Canh lề 2 bên d. Khổ giấy A4, lề trái 1.2’’; lề phải 0.8’’; header, footer 0,4’’. e. Nội dung header: tên báo cáo. Ví dụ: Tính toán hệ thống xử lý nước cấp, công suất 1.000m3/ng.d (cỡ chữ 12) h. Nội dung footer: chỉ để số trang. 1.2.Nội dung bên ngoài (bìa) a. Bìa ngoài: theo mẫu b. Bìa trong: giống bìa ngoài, có liệt kê họ tên và MSSV của các thành viên 1.3.Nội dung bên trong a. Có trang tổng hợp: DANH SÁCH BẢNG, HÌNH, MỤC LỤC để trước nội dung chính của báo cáo. b. Tài liệu tham khảo, phụ lục (nếu có) để báo cáo chính. c. Tên bảng in đậm-cỡ 12, để trước bảng. Đánh số theo chương và thứ tự. (Ví dụ: bảng 1 trong chương 3 viết: Bảng 3.1…..) d. Tên hình,sơ đồ in đậm- cỡ chữ 12, để sau hình. Đánh số thứ tự theo chương và thứ tự. (Ví dụ: hình 3 trong chương 2, viết Hình 2.3….) e. Dưới các bảng số liệu các em phải đề rõ nguồn (nếu không phải của các em tự làm). Cách ghi: đậm và nghiên – cỡ chữ 12. (Ví dụ: Nguồn: Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tháng 9/2013) f. Các dấu chấm, phẩy, hai chấm…sát chữ trước, cách chữ sau 1 ký tự. g. Dấu ngoặc kép cách chữ trước, sát chữ phía sau. Ví dụ: đề tài: “Nghiên cứu x ử lý nước bằng công nghệ nano”. h. Công thức phải đánh rõ ràng, thống nhất cho toàn bộ bài báo cáo, theo cách đánh công thức (Mathtype hoặc Insert→ Oject→ Equation). i. Đánh số thứ tự theo chương. Ví dụ nội dung thứ nhất trong chương 2. Các em ghi 2.1. tiểu mục không quá 4 số. Ví dụ: 2.1.1.1. j. Không gạch dưới các mục đề hay viết hoa tùy tiện. Nộp báo cáo trước hạn 3 ngày. h. Các nội dung mang tính liệt kê nên format rõ ràng (thẳng hàng). Lưu ý: 1. Một số tiêu chuẩn được thay thế bằng quy chuẩn, do đó phải đánh giá theo quy chuẩn. 2. Các sơ đồ phải vẽ rõ ràng, không vẽ hàng ngang. Các đường đi của nước, bùn, khí, hóa chất phải vẽ và được chú thích đầy đủ. 3. Nộp báo cáo hoàn chỉnh đúng hạn. Không chấp nhận trường hợp nào nộp không đúng hạn. Mail: (ttmha@ttn.edu.vn)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2