intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kỹ thuật xử lý nước cấp

Xem 1-20 trên 304 kết quả Kỹ thuật xử lý nước cấp
 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như Chất điện phân đa phân tử; Trợ keo tụ/tạo bông; Thiết bị cho quá trình Keo tụ - Tạo bông; Bể tạo bông vách ngăn; Nhu cầu năng lượng cho xáo trộn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf115p khanhchi2520 20-04-2024 2 1   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải: Chương 5 Xử lý bậc II xử lý sinh học – quá trình hiếu khí, cung cấp cho người học những kiến thức như quá trình sinh học hiếu khí; quá trình tăng trưởng lơ lửng; quá trình sinh trưởng bám dính; bể lọc sinh học; bể sinh học tiếp xúc quay; mương oxy hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf118p khanhchi2520 20-04-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải: Chương 7 Xử lý bậc II-Quá trình sinh học kỵ khí, cung cấp cho người học những kiến thức như Các quá trình xử lý nước thải; Mức độ xử lý nước thải; Quá trình Sinh học Kỵ khí; Công nghệ xử lý Kỵ khí; Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình kỵ khí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf82p khanhchi2520 20-04-2024 4 1   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải: Chương 8 Xử lý bậc II – xử lý nitơ và photpho, cung cấp cho người học những kiến thức như Xử lý Nitơ trong nước thải; Chuyển hóa nitơ trong quá trình xử lý sinh học; Quá trình Nitrate hóa; Đẳng lượng của nitrate hóa sinh học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf126p khanhchi2520 20-04-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải: Chương 9 Bùn sinh học và ổn định bùn, cung cấp cho người học những kiến thức như công nghệ xử lý nước thải; hệ thống xử lý bùn; bể lắng bùn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p khanhchi2520 20-04-2024 4 1   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải: Chương 10 cung cấp cho người học những kiến thức như Khái niệm về khử trùng; Các tác nhân khử trùng; Cơ chế khử trùng; Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của chất khử trùng; Khử trùng bằng Clo và các hợp chất của Clo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p khanhchi2520 20-04-2024 2 1   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải: Chương 1 + 2 cung cấp cho người học những kiến thức như khái niệm hệ thống nước thải thành phần, tính chất nước thải lựa chọn sơ đồ công nghệ xử lý nước thải các phương pháp xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf106p khanhchi2520 20-04-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như Các quá trình xử lý nước thải; Mức độ xử lý nước thải; Phân loại chắn rác; Song chắn rác làm sạch bằng cơ khí; Thông số thiết kế song chắn rác; Lưới chắn rác trung bình và mịn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf109p khanhchi2520 20-04-2024 2 1   Download

 • Cuốn giáo trình "Thực tập vi sinh kỹ thuật môi trường" bao gồm 8 phần đi từ hướng dẫn các thao tác cơ bản trong việc chuẩn bị môi trường nuôi cấy, phân lập vi sinh vật và giữ giống vi sinh vật đến việc phân tích các chỉ tiêu Coliforms; tổng vi khuẩn hiếu khí là những chỉ tiêu đáng quan tâm trong tiêu chuẩn xử lý nước thải; nước cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf87p dianmotminh00 17-04-2024 1 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Xử lý nước thải chi phí thấp" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 6 - Các quá trình và công nghệ xử lý nước thải tại chỗ; Chương 7 - Kỹ thuật xử lý bùn cặn trong điều kiện tự nhiên; Chương 8 - Tái sử dụng nước thải; Chương 9 - Tái sử dụng bùn trong nông nghiệp; Chương 10 - Các vấn đề về kinh tế và tài chính; Chương 11 - Đánh giá tác động môi trường; Chương 12 - Các yêu cầu về điều tiết và pháp lý;...

  pdf211p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 0 0   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Thiết kế kiến trúc công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị (Tập 1)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 3 - Thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý nước thải; Chương 4 - Thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý chất thải rắn, quy hoạch tổng mặt bằng và thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý chất thải rắn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf62p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 5 3   Download

 • Phần 2 của cuốn sách Thoát nước (Tập 2: Xử lý nước thải) cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý; xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học; khử hợp chất nitơ, khử hợp chất phôtpho trong nước thải; xử lý bùn cặn của nước thải; cơ sở thiết kế và quản lý kỹ thuật trạm xử lý nước thải;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf346p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 0 0   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Tiếng Anh cấp thoát nước" trình bày các bài về xử lý cấp nước (supply water treatment) gồm: kỹ thuật môi trường/vệ sinh, thách thức của việc thiết kế nhà máy xử lý nước, hòa trộn, keo tụ và tạo bông, công nghệ lắng, lọc tốc độ cao bằng vật liệu dạng hạt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf136p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 2 2   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Tiếng Anh cấp thoát nước" trình bày các bài về xử lý nước thải (waste water treatment) gồm: kỹ thuật xử lý nước thải, những mục tiêu và quy tắc xử lý nước thải, phân loại các phương pháp xử lý nước thải, thải bùn và sử dụng lại, thực hiện các chương trình quản lý nước thải;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf131p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 2 2   Download

 • Giáo trình Xử lý các vấn đề trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo của các thiết bị trong hệ thống lạnh và điều hoà không khí như hệ thống sản xuất nước đá, hệ thống điều hòa không khí trung tâm, chức năng nhiệm vụ, hoạt động của biến tần trong điều hoà không khí. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p boghoado02 19-12-2023 8 4   Download

 • Giáo trình Lắp đặt vận hành công trình xử lý nước cấp (Nghề: Cấp thoát nước - Trung cấp) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Lắp đặt thiết bị pha trộn hóa chất; Lắp đặt đường ống, thiết bị bể phản ứng, bể lắng; Lắp đặt đường ống, thiết bị bể lọc; Lắp đặt đường ống, thiết bị bể chứa; Lắp đặt hệ thống đường ống kỹ thuật hệ thống xử lý nước cấp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf125p boghoado02 19-12-2023 16 9   Download

 • Giáo trình Lắp đặt, vận hành hệ thống đường ống, thiết bị, công trình xử lý nước thải (Nghề: Cấp thoát nước - Trung cấp) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Lắp đặt cụm ống, thiết bị bể lắng, bể lọc, bể xả; Lắp đặt thiết bị, đường ống dẫn khí; Lắp đặt đường ống, thiết bị hóa chất, khử trùng; Lắp đặt hệ thống đường ống kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải; Vận hành bể lắng, bể lọc, bể xả; Vận hành thiết bị, đường ống dẫn khí; Vận hành hệ thống đường ống, thiết bị hóa chất, khử trùng; Vận hành hồ chứa sinh học;...

  pdf79p boghoado02 19-12-2023 15 7   Download

 • Cuốn sách "Nước thiên nhiên-Các nguyên lý lọc và khử trùng nước: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: nước và xử lý nước; thành phần của nước; các thông số đánh giá chất lượng nước; quy trình và kỹ thuật lọc nước; lọc và bể lọc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf141p minhquan0790 28-10-2023 8 3   Download

 • Bài viết Tái sử dụng nước thải sau xử lý cho các hoạt động đô thị tập trung trình bày một số kết quả đạt được từ đề tài trên. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cấp nước, cần thiết phải nghiên cứu xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật cho các mục đích sử dụng loại nước này.

  pdf6p viberbers 09-08-2023 5 3   Download

 • Bài giảng Thực hành xử lý nước cung cấp cho người đọc những kiến thức như: xử lý nước mặt bằng phương pháp keo tụ tạo bông; xử lý nước bằng phương pháp hấp thụ; khử sắt; xử lý nước thải bằng phương pháp hoá học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p dangnhuy08 15-05-2023 9 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2