intTypePromotion=1

ĐỀ THI CẤP THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ

Chia sẻ: Dinh Thanh Loi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
192
lượt xem
31
download

ĐỀ THI CẤP THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1 (3điểm): Các dạng sơ đồ hệ thống cấp nước, trong đó cho biết ý nghĩa từng bộ phận của hệ thống. Qua đó cho biết có thể rút gọn sơ đồ bằng cách bỏ đi bể chứa hay đài nước hay không? Tại sao? Câu 2 (3điểm): Kể tên (kèm theo các sơ đồ) các hệ thống thoát nước trong đô thị. So sánh hệ thống thoát nước nửa riêng và riêng hoàn toàn (đặc điểm hệ thống, ưu nhược điểm, phạm vi áp dụng)? Câu 3 (4 điểm): Vẽ sơ đồ hệ thống cấp nước có đài ở đầu mạng lưới...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI CẤP THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ

 1. [Type text] ĐỀ THI Trưởng Bộ môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỀ SỐ Ký duyệt KHOA CÔNG TRÌNH TÍN CHỈ BỘ MÔN CTGTCC & MT CẤP THOÁT NƯỚC Kỹ thuật XDCT ĐÔ THỊ 01 Giao thông TS. Hồ Anh Cương
 2. [Type text] Câu 1 (3điểm): Các dạng sơ đồ hệ thống cấp nước, trong đó cho biết ý nghĩa từng bộ phận của hệ thống. Qua đó cho biết có thể rút gọn sơ đồ bằng cách bỏ đi bể chứa hay đài nước hay không? Tại sao? Câu 2 (3điểm): Kể tên (kèm theo các sơ đồ) các hệ thống thoát nước trong đô thị. So sánh hệ thống thoát nước nửa riêng và riêng hoàn toàn (đặc điểm hệ thống, ưu nhược điểm, phạm vi áp dụng)? Câu 3 (4 điểm):
 3. [Type text] Chú ý: - Sinh viên không được sử dụng tài liệu.Thời gian làm bài 60 phút. - Sinh viên không được viết hoặc đánh dấu vào đề thi. ĐỀ THI Trưởng Bộ môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỀ SỐ Ký duyệt KHOA CÔNG TRÌNH TÍN CHỈ BỘ MÔN CTGTCC & MT CẤP THOÁT NƯỚC Kỹ thuật XDCT ĐÔ THỊ 02 Giao thông TS. Hồ Anh Cương
 4. [Type text] Câu 1 (3 điểm): Kể tên (kèm theo các sơ đồ) các hệ thống thoát nước trong đô thị. So sánh hệ thống thoát nước nửa riêng và riêng hoàn toàn. Câu 2 (3 điểm): Tiêu chuẩn thải nước có thể lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước không? Tại sao? Các hệ số thải nước không điều hòa? ý nghĩa áp dụng? Hệ số điều hòa nào thường được dùng trong tính toán đ ường ống thoát nước?
 5. [Type text] Chú ý: - Sinh viên không được sử dụng tài liệu.Thời gian làm bài 60 phút. - Sinh viên không được viết hoặc đánh dấu vào đề thi. ĐỀ THI Trưởng Bộ môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỀ SỐ Ký duyệt KHOA CÔNG TRÌNH TÍN CHỈ BỘ MÔN CTGTCC & MT CẤP THOÁT NƯỚC Kỹ thuật XDCT ĐÔ THỊ 03 Giao thông TS. Hồ Anh Cương
 6. [Type text] Câu 1 (3 điểm): Phân biệt độ sâu đặt cống thoát nước trong tính toán thủy lực và trong thi công? ý nghĩa c ủa vi ệc xác định chiều sâu chôn cống ban đầu Hbđ (không nêu tính toán). Các giải pháp để giảm Hbđ? Câu 2 (3 điểm): Các chế độ chảy và chế độ áp lực của dòng chảy trong đường ống của mạng l ưới thoát nước thải? Cho biết sự cần thiết phải bố trí trạm bơm trong hệ thống mạng lưới thoát nước thải hay không? Câu 3 (4 điểm):
 7. [Type text] Chú ý: - Sinh viên không được sử dụng tài liệu.Thời gian làm bài 60 phút. - Sinh viên không được viết hoặc đánh dấu vào đề thi. ĐỀ THI Trưởng Bộ môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỀ SỐ Ký duyệt KHOA CÔNG TRÌNH TÍN CHỈ BỘ MÔN CTGTCC & MT CẤP THOÁT NƯỚC Kỹ thuật XDCT ĐÔ THỊ 04 Giao thông TS. Hồ Anh Cương
 8. [Type text] Câu 1 (3 điểm): Trình bày các qui tắc khi nối 2 đoạn cống thoát nước khác nhau về đường kính, độ đầy, cao độ (vẽ hình)? Nối cống cho các trường hợp này khác gì về ý nghĩa và cấu tạo so với mối nối ống c ống thông thường (mối nối xảm cống)? Câu 2 (3 điểm): Cho biết ý nghĩa của các đại lượng sau trong hệ thống cống thoát nước thải: đường kính tối thiểu D min, độ đầy tối đa (h/D)max tốc độ tính toán Vtt (Vmin và Vmax), độ dốc tối thiểu lòng cống imin.?
 9. [Type text] Chú ý: - Sinh viên không được sử dụng tài liệu.Thời gian làm bài 60 phút. - Sinh viên không được viết hoặc đánh dấu vào đề thi. ĐỀ THI Trưởng Bộ môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỀ SỐ Ký duyệt KHOA CÔNG TRÌNH TÍN CHỈ BỘ MÔN CTGTCC & MT CẤP THOÁT NƯỚC Kỹ thuật XDCT ĐÔ THỊ 05 Giao thông TS. Hồ Anh Cương
 10. [Type text] Câu 1 (3điểm): Trình bày nguyên tắc cơ bản về cấu tạo mạng lưới thoát nước. Cho biết: Vai trò mối nối cống, các dạng mối nối, ưu nhược điểm? Vai trò giếng thăm, giếng chuyển bậc? Câu 2 (3 điểm): Giải quyết giao cắt giữa các cống thoát nước với nhau và với các công trình khác như: ao hồ, đ ường ô tô, đường sắt, các đường ống khác. Minh họa hình vẽ.? Câu 3 (4 điểm):
 11. [Type text] Chú ý: - Sinh viên không được sử dụng tài liệu.Thời gian làm bài 60 phút. - Sinh viên không được viết hoặc đánh dấu vào đề thi. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT ĐỀ THI NGÀNH ĐỀ SỐ Trưởng Bộ môn CHƯƠNG TRÌNH Ký duyệt KHOA CÔNG TRÌNH TÍN CHỈ
 12. [Type text] CẤP THOÁT NƯỚC Kỹ thuật XDCT BỘ MÔN CTGTCC & MT ĐÔ THỊ 06 Giao thông TS. Hồ Anh Cương
 13. [Type text] Câu 1 (3 điểm): Nêu trình tự tính toán hệ thống cấp nước trong mạng lưới cụt xét cho 2 dạng bài toán 1 và 2. Cho biết tại sao bài toán 2 thực chất là nội dung của một bước trong bài toán 1? Câu 2 (3 điểm): Tóm tắt trình tự tính toán mạng lưới thoát nước mưa. Cho biết có sự khác nhau về độ đầy trong cống thoát nước mưa và trong cống nước thải không? Câu 3 (4 điểm):
 14. [Type text] Chú ý: - Sinh viên không được sử dụng tài liệu.Thời gian làm bài 60 phút. - Sinh viên không được viết hoặc đánh dấu vào đề thi. ĐỀ THI Trưởng Bộ môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỀ SỐ Ký duyệt KHOA CÔNG TRÌNH TÍN CHỈ BỘ MÔN CTGTCC & MT CẤP THOÁT NƯỚC Kỹ thuật XDCT ĐÔ THỊ 07 Giao thông TS. Hồ Anh Cương
 15. [Type text] Câu 1 (3 điểm): Nêu thành phần nước thải trong đô thị? Cách xác định lưu lượng nước thải qua một đoạn ống thoát? Cách xác định lưu vực khi tính toán thoát nước trong đô thị có gì chú ý so với tính toán thoát nước ngoài đô thị? Câu 2 (3 điểm): Phân tích đặc điểm về mặt thủy lực của dòng chảy trong đường ống cấp nước. Cho biết khái niệm vận tốc kinh tế VKtế? Tại sao VKtế phụ thuộc vào đường kính ống D?
 16. [Type text] Chú ý: - Sinh viên không được sử dụng tài liệu.Thời gian làm bài 60 phút. - Sinh viên không được viết hoặc đánh dấu vào đề thi. ĐỀ THI Trưởng Bộ môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỀ SỐ Ký duyệt KHOA CÔNG TRÌNH TÍN CHỈ BỘ MÔN CTGTCC & MT CẤP THOÁT NƯỚC Kỹ thuật XDCT ĐÔ THỊ 08 Giao thông TS. Hồ Anh Cương
 17. [Type text] Câu 1 (3 điểm): Khác biệt cơ bản (vật liệu, dạng tiết diện) giữa đường ống cấp nước và đường ống thoát nước thải? So sánh quy luật biến thiên độ lớn đường kính ống khi đi từ đầu mạng lưới tới cuối mạng lưới? Câu 2 (3 điểm): Kể tên (kèm theo các sơ đồ) các hệ thống thoát nước trong đô thị. So sánh hệ thống thoát nước nửa riêng và riêng hoàn toàn. Câu 3 (4 điểm):
 18. [Type text] Chú ý: - Sinh viên không được sử dụng tài liệu.Thời gian làm bài 60 phút. - Sinh viên không được viết hoặc đánh dấu vào đề thi. ĐỀ THI Trưởng Bộ môn TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỀ SỐ Ký duyệt KHOA CÔNG TRÌNH TÍN CHỈ BỘ MÔN CTGTCC & MT CẤP THOÁT NƯỚC Kỹ thuật XDCT ĐÔ THỊ 09 Giao thông TS. Hồ Anh Cương
 19. [Type text] Câu 1 (3 điểm): Vai trò của trạm xử lý nước trong dây truyền hệ thống cấp nước? Kể tên các phương pháp xử lý nước cấp. Trình bày (không cần vẽ sơ đồ) các quá trình xử lý cơ bản đối với nước cấp (tên quá trình, nguyên tắc cơ bản, đối tượng nguồn nước tương ứng)? Câu 2 (3 điểm): Cho biết ý nghĩa của các đại lượng sau trong hệ thống cống thoát nước thải: đường kính tối thiểu Dmin, độ đầy tối đa (h/D)max tốc độ tính toán Vtt (Vmin và Vmax), độ dốc tối thiểu lòng cống imin.
 20. [Type text] Chú ý: - Sinh viên không được sử dụng tài liệu.Thời gian làm bài 60 phút. - Sinh viên không được viết hoặc đánh dấu vào đề thi. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT ĐỀ THI NGÀNH ĐỀ SỐ Trưởng Bộ môn CHƯƠNG TRÌNH Ký duyệt KHOA CÔNG TRÌNH TÍN CHỈ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2