intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cấu hình load balancing và failover cho 2 đường mạng

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

931
lượt xem
201
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn cấu hình server linux pfsense làm chức năng loadbalancing, failover cho nhiều hơn 02 kết nối WAN.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu hình load balancing và failover cho 2 đường mạng

  1. pfSense Linux: Balancing và failover cho 2x WAN  (DSL, cable modem) POSTED ON: SAT, 2007­10­13 23:42 BY TAPCHI Với pfSense, người dùng có thể dễ dàng cấu hình chia sẻ mạng và failover (đường mạng đầu tiên bị hỏng, đường thứ  nhì sẽ thế vào ngay và ngược lại). Bài viết dưới sẽ hướng dẫn tường bước cấu hình, giả sử đường nối mạng sử dụng DSL  với 1 IP động và 1 IP tĩnh (bạn có thể áp dụng với 2 IP động (dynamic) hoặc 2 IP tĩnh (static) hoặc cả 2 IP động vẫn không  sao). Bài viết sẽ chỉ tập trung vào việc cấu hình cho đường truyền đi ra từ mạng nội bộ. Điều quan trọng là bạn sẽ cần khai  báo Primary DNS với giá trị DNS của đường truyền thứ nhất (trong bài viết này sẽ được hiểu là WAN) và Secondary  DNS với giá trị DNS của đường truyền thứ nhì (trong bài viết này sẽ được hiểu là WAN2). Hệ thống sử dụng sẽ cần có ít nhất 3 card mạng. Nếu bạn có ý định sử dụng mạng không giây thì sẽ có 4 card mạng.  Tải vền phiên bản 1.2­RC2 (đây là phiên bản vừa phát hành ngày 13 tháng 10). Phiên bản cần tải về sẽ là pfSense­1.2­ RC2­LiveCD­Installer.iso.gz Đây là bản có thể chạy kiểu LiveCD hoặc cài xuống đĩa cứng. Sau khi boot lên, chọn Cài xuống đĩa cứng. Bạn có thể chấp  nhận các giá trị chuẩn trong lúc cài đặt. Lưu ý: pfSense sẽ xóa toàn bộ đĩa cứng pfSense sẽ thông báo thiết bị mạng tìm được trên máy và sẽ hỏi bạn muốn sử dụng thiết bị nào cho LAN và cho WAN.  Khai báo các giá trị cần thiết. Bạn cũng có thể khai báo thiết bị OPT1 (được xem là WAN2 trong bài này). Sau phần gán  thiết bị mạng, hệ thống sẽ khởi động lại và địa chỉ chuẩn cho mạng LAN sẽ là 192.168.1.1. Cable từ DSL modem 1 cắm vào máy pfSense; Cable từ DLS modem 2 cắm vào máy pfSense; Cable từ card sử dụng  cho LAN trên máy pfSense sẽ cắm vào switch/hub để các máy trạm nối vào switch/hub này. Sang một máy thứ nhì, mở browser tới địa chỉ http://192.168.1.1, đăng nhập với người dùng admin, mật khẩu pfsense.  Chọn System ­­> Setup wizard Bạn có thể giữ giá trị chuẩn hoặc thay đổi tùy ý cho hostname và domain Điền vào IP cho Primary DNS của WAN (đây là giá trị DNS của ISP1) Ví dụ đường truyền thứ nhất của bạn sử dụng V1ettel, điền vào DNS của V1ettel. Điền vào IP cho Secondary DNS của WAN2 (đây là giá trị DNS của ISP2)
  2. Vi dụ đường truyền thứ nhì của bạn sử dụng N3tnam, điền vào DNS của N3tnam Đừng chọn (uncheck) Allow DNS server list to be overridden by DHCP/PPP on WAN  Bạn có thể tiếp tục việc cấu hình bằng cách chọn múi giờ  Cấu hình WAN Nếu bạn sử dụng địa chỉ tĩnh, chọn Static. Nếu không thì chọn kiểu tương ứng (PPPoE, v..v..). Nếu dùng PPPoE, điền  vào tài khoản.
  3. Cấu hình LAN  Bạn có thể giữ giá trị chuẩn, 192.168.1.1, hoặc thay đổi tùy ý. Thay đổi mật khẩu cho admin và khởi động lại hệ thống Sau khi khởi động, tiếp tục việc cấu hình bằng cách Chọn Services ­­> DNS Forwarder Chọn DNS Forwarder Chọn Register DHCP leases in DNS forwarder Chọn Register DHCP static mappings in DNS forwarder Chọn Save 
  4. Cấu hình thiết bị mạng OPT1 (WAN2) Điền vào giá trị cần thiết tùy vào môi trường của bạn (static hay PPoE hay..v..v.). Nếu bạn không thấy thiết bị OPT1,  chọn Assign bên dưới Interfaces. Rồi bật OPT1 và điền vào Description là WAN2 Sau khi đã hoàn thành việc cấu hình card mạng và đã bật dịch vụ DNS Forwarder, việc kết tiếp sẽ là cấu hình Load  Balancing và fail­over. Cấu hình Load Balancing Bạn sẽ cần tạo 3 đường dẫn (pool). Đường thứ nhất sẽ được dùng để chia sẽ mạng giữa WAN và WAN1 (dùng để load  balance). Đường thứ nhì sẽ dùng WAN lúc WAN2 không nối mạng. Đường thứ ba sẽ dùng WAN2 khi WAN không nối  mạng.  Cấu hình đường dẫn 1 ­ Load Balancing Chọn Services ­­> Load Balancer
  5. Điền vào  Name: LoadBalancing Description: Đường dẫn chia mạng cho cả hai Type: Gateway Behavior:Load Balancing Monitor IP: chọn địa chỉ DNS của ISP 1 (trong ví dụ này DNS của V1etel) Interface Name: WAN Chọn Add To Pool Thêm vào Monitor IP thứ nhì Monitor IP: chọn địa chỉ DNS của ISP 2 (trong ví dụ này DNS của N3tnam) Interface Name: WAN2 Chọn Save  Cấu hình đường dẫn 2 ­ Fail­over Điền vào  Name: WANFailedUseWAN2 Description: WAN hỏng, sử dụng WAN2 Type: Gateway Behavior: Failover Monitor IP: chọn địa chỉ DNS của ISP 2 (trong ví dụ này DNS của N3tnam) Interface Name: WAN2 Chọn Add To Pool Thêm vào Monitor IP thứ nhì Monitor IP: chọn địa chỉ DNS của ISP 1 (trong ví dụ này DNS của V1etel) Interface Name: WAN Chọn Save  Cấu hình đường dẫn 3 ­ Fail­over Điền vào  Name: WAN2FailedUseWAN Description: WAN2 hỏng, sử dụng WAN Type: Gateway Behavior: Failover Monitor IP: chọn địa chỉ DNS của ISP 1 (trong ví dụ này DNS của N3tnam) Interface Name: WAN Chọn Add To Pool Thêm vào Monitor IP thứ nhì
  6. Monitor IP: chọn địa chỉ DNS của ISP 2 (trong ví dụ này DNS của V1etel) Interface Name: WAN2 Chọn Save 3 bước trên đã hoàn thành việc cấu hình cho load balancing và fail­over. Bước cuối cùng bạn sẽ cần cấu hình tường lửa  để có thể kết nối giữa LAN tới WAN và WAN2. Cấu hình tường lửa Chọn Firewall ­­> Rules ­­> LAN Bạn sẽ cần tạo 3 rules cho LoadBalance, đường dẫn 1 và đường dẫn 2. Rule cho LoadBalance  Action: Pass Interface: LAN Protocol: any Source: LAN subnet
  7. Destination: any Gateway: LoadBalance  Rule cho đường dẫn 1  Action: Pass Interface: LAN Protocol: any Source: LAN subnet Destination: WAN subnet Gateway: địa_chỉ_IP_của_WAN_gateway  Rule cho đường dẫn 2  Action: Pass Interface: LAN Protocol: any Source: LAN subnet Destination: WAN2 subnet Gateway: địa_chỉ_IP_của_WAN2_gateway  Vài điều cần để ý: nếu bạn không thể chọn địa chỉ IP của gateway, chọn WAN2FailedUseWAN hoặc  WANFailedUseWAN2 tùy vào lúc bạn cấu hình firewall rules cho đường dẫn 1 hay 2. Khi chọn Destination, nếu bạn không  thể chọn WAN subnet hay WAN2 subnet, chọn any. Bài viết cố tình làm mờ địa chỉ gateway của WAN2.
  8. Đổi mạng cho máy trạm (workstation, client) sử dụng DHCP. Mở browser đến trang http://vnlinux.org. Rút dây cable từ  router của ISP 1 ra, mở browser đến trang http://vnlinux.org, bạn vẫn có thể xem được. Làm tương tự cho router thứ nhì (dĩ  nhiên đừng rút cable của cả 2 routers ra thì sẽ không lên mạng được :) ).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2