intTypePromotion=1
ADSENSE

Chỉ thị số 47/2004/CT-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

66
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 47/2004/CT-BNN về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 47/2004/CT-BNN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔN ******** ****** Số: 47/2004/CT-BNN Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2004 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm theo tinh thần chỉ của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 22/2004/CP-TTg ngày 15/6/2004, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phát động “Tháng hành động phòng chống dịch cúm gia cầm” bắt đầu từ ngày 9/8/2004. Được sự hưởng ứng tích cực của các địa phương, ban ngành và người chăn nuôi, tháng hành động đã thu được những kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, theo nhận định của các tổ chức quốc tế, tình hình dịch cúm gia cầm ở các nước vùng Đông Nam Á. Tuy chúng ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trong phạm vi cả nước, nhưng mầm bệnh vẫn còn trong môi trường, vì vậy, khả năng bệnh cúm gia cầm tái phát cao, đặc biệt trong điều kiện thời tiết lạnh của mùa Đông. Với tình hình trên, cần phải tiếp tục đẩy mạnh và củng cố công tác phòng chống dịch cúm gia cầm; phát huy những kết quả đã đạt được qua “Tháng hành động phòng chống dịch cúm gia cầm”. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm yêu cầu: 1. Các Sở Nông nghiệp và PTNT: a. Tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 22/2004/CP-TTg ngày 15/6/2004 về việc tiếp tục phòng chống dịch cúm gia cầm và Công điện số 917/CP-NN ngày 1/7/2004 chỉ thị thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm gia cầm của Thủ tướng Chính phủ. b. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung như trong “Chương trình tháng hành động phòng chống dịch gia cầm”, bao gồm: - Tuyên truyền, giáo dục; - Thực hiện triệt để công tác phòng bệnh; - Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia cầm;
  2. - Giám sát dịch bệnh, kịp thời bao vây xử lý khi dịch xảy ra; - Bảo đảm sử dụng con giống sạch bệnh. c. Tiếp tục thực hiện Quyết định 396/QĐ-TTg ngày 20/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm và khôi phục, phát triển sản xuất sau dịch. 2. Cục Thú y tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, theo dõi, kiểm tra đôn đốc các địa phương; tăng cường năng lực xét nghiệm và đáp ứng tốt nhu cầu xét nghiệm của địa phương và cơ sở sản xuất. 3. Viện Thú y hoàn tất việc nghiên cứu và báo cáo về sự hiện diện của mầm bệnh trên đàn thuỷ cầm. 4. Các đơn vị thuộc Bộ, theo chức năng, hoàn thành các nhiệm vụ có liên quan đến phòng chống dịch cúm gia cầm./. Q. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Cao Đức Phát
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2