intTypePromotion=3

Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở (ở đô thị) (Đang thực hiện theo đúng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
4
download

Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở (ở đô thị) (Đang thực hiện theo đúng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở (ở đô thị) (Đang thực hiện theo đúng tinh thần của Luật công chứng) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ (nếu nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ trước 15 giờ); Chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo (nếu nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ sau 15 giờ); Trường...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở (ở đô thị) (Đang thực hiện theo đúng

  1. Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở (ở đô thị) (Đang thực hiện theo đúng tinh thần của Luật công chứng) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ (nếu nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ trước 15 giờ); Chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo (nếu nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ sau 15 giờ); Trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Giá trị tài sản dưới 20.000.000 đồng: thu 1. 10.000 đồng/ trường hợp Từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 2. đồng: 20.000 đồng/ trường hợp Từ 50.000.000 đến dưới 100.000.000 đồng: 3. 50.000 đồng/trường hợp Từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 4. đồng: 100.000 đồng/trường hợp Từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 5. đồng: 200.000đ/trường hợp Từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 6. 2.000.000.000 đồng: 500.000đ/trường hợp Từ 2.000.000.000 đồng đến dưới 7. 3.000.000.000: 1.000.000 đồng/trường hợp
  3. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 8. 5.000.000.000: 1.500.000 đồng/trường hợp Từ 5.000.000.000 đồng trở lên: 2.000.000 9. đồng/trường hợp. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chứng thực Các bước Tên bước Mô tả bước Người yêu cầu chứng thực nộp một (01) bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và xuất trình bản chính của 1. giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu; cán bộ có thẩm quyền tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ yêu cầu chứng thực;
  4. Tên bước Mô tả bước Trường hợp hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi vào Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch (mẫu số 61/SCT). Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc khi giải quyết yêu cầu chứng thực mà phát hiện người có bất động sản không đủ điều 2. kiện thực hiện quyền của người có bất động sản theo quy định của pháp luật thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người yêu cầu chứng thực; Người có thẩm quyền chứng thực thực hiện ký chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản. Trường hợp không chứng thực được trong ngày nhận hồ sơ thì cán bộ tư pháp ghi vào Sổ chứng 3. thực hợp đồng, giao dịch, viết Phiếu hẹn (Mẫu số 32/PH) trao cho người yêu cầu chứng thực. H ồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản;
  5. Thành phần hồ sơ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng 2. minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện); 3. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Bản sao giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp thế chấp tài sản hình thành trong 4. tương lai mà theo quy định của pháp luật thì tài sản đó phải được cấp phép xây dựng hoặc phải lập dự án đầu tư. 5. Các giấy tờ cần thiết khác cho việc chứng thực theo quy định của pháp luật; 6. Dự thảo Hợp đồng (trường hợp người yêu cầu chứng thực soạn thảo sẵn). Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, 1. văn bản Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản