Chương 6: Quản trị doanh thu và chi phí trong nhà hàng

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
347
lượt xem
78
download

Chương 6: Quản trị doanh thu và chi phí trong nhà hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm doanh thu nhà hàng: số tiền thu được khi bán các dịch vụ chính và dịch vụ bổ sung trong nhà hàng Cơ cấu doanh thu. Doanh thu từ hàng ăn: hàng tự chế; hàng chuyển bán Doanh thu từ hàng uống: hàng tự chế; hàng chuyển bán Doanh thu từ các dịch vụ bổ sung

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 6: Quản trị doanh thu và chi phí trong nhà hàng

 1. Chương 6 Quản trị doanh thu và chi phí trong nhà hàng 6.1. Các phương pháp sử dụng trong công tác phân tích 6.2. Tổ chức công tác phân tích trong hoạt động kinh doanh nhà hàng 6.3. Quản trị doanh thu, chi phí trong nhà hàng 6.4. Xác định doanh thu hòa vốn và điểm đóng cửa của nhà hàng 6.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế của nhà hàng
 2. 6.3. Quản trị doanh thu, chi phí trong nhà hàng A. Quản trị doanh thu 6.3.1. Nội dung và kết cấu doanh thu 6.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu 6.3.3. Nội dung phân tích doanh thu 6.3.4. Biện pháp tăng doanh thu
 3. 6.3.1. Nội dung và kết cấu doanh thu  Khái niệm doanh thu nhà hàng: số tiền thu được khi bán các dịch vụ chính và dịch vụ bổ sung trong nhà hàng  Cơ cấu doanh thu  Doanh thu từ hàng ăn: hàng tự chế; hàng chuyển bán  Doanh thu từ hàng uống: hàng tự chế; hàng chuyển bán  Doanh thu từ các dịch vụ bổ sung
 4. 6.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu  Thị trường người mua:  Thay đổi số lượng khách  Cơ cấu khách  Thay đổi sở thích và thị hiếu của khách  Thay đổi mức sống vật chất và tinh thần  Thay đổi về khả năng tài chính của khách  Thị trường người bán  Những biến đổi về quy mô; sự tiện nghi của CSVCKT  Thay đổi về cơ cấu, chủng loại, số lượng các HH, dịch vụ  Những thay đối trong chính sách kinh doanh của đối thủ cạnh tranh
 5. 6.3.3. Nội dung phân tích doanh thu  Phân tích tình hình biến động doanh thu  Phân tích cơ cấu doanh thu  Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu
 6. 6.3.4. Biện pháp tăng doanh thu  Tăng số lượng khách đến với nhà hàng  Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ  Huấn luyện đội ngũ nhân viên  Xác định giá bán món ăn  Phương pháp sử dụng cùng hệ số  Phương pháp sử dụng hệ số khác biệt cho từng món ăn  Những nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá bán món ăn
 7. B. Quản trị chi phí trong nhà hàng 6.3.1. Nội dung và kết cấu chi phí 6.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí 6.3.3. Nội dung phân tích chi phí 6.3.4. Biện pháp tiết kiệm chi phí
 8. 6.3.1. Nội dung và kết cấu chi phí  Khái niệm: là tất cả các hao phí lao động sống và lao động vật hóa cần thiết nhằm thực hiện các chức năng cần thiết của nhà hàng  Nội dung: bao gồm chi phí chế biến; chi phí lưu thông và chi phí phục vụ  Phân loại
 9. Phân loại chi phí  Dựa vào thời gian tiêu hao chi phí: chi phí một lần; chi phí thường xuyên  Dựa vào thành phần kết cấu của quá trình sx: chi phí cho tư liệu lao động; chi phí cho đối tượng lao động; chi phí cho sức lao động  Dựa vào sự phụ thuộc của tổng doanh thu: chi phí bất biến; chi phí khả biến
 10. 6.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí  Công thức chế biến chuẩn  Tính thời vụ  Số lượng và cơ cấu doanh thu  Sự thay đổi của hệ thống giá cả và tiền lương  Nhân tố sức lao động
 11. 6.3.3. Nội dung phân tích chi phí  Các chỉ tiêu đánh giá chi phí  Nội dung phân tích:  Phân tích biến động  Phân tích cơ cấu  Phân tích nhân tố ảnh hưởng
 12. 6.3.4. Biện pháp tiết kiệm chi phí  Kiểm soát chu trình chế biến thực phẩm  Hoàn thiện công tác tổ chức lao động  Nâng cao chất lượng nhằm thu hút ngày càng nhiều khách  Khai thác và mở rộng kinh doanh bằng cách tăng cường các dịch vụ bổ sung  Giảm thiểu ảnh hưởng bất lợi của thời vụ kinh doanh
 13. 6.4. Xác định doanh thu hòa vốn và điểm đóng cửa của nhà hàng 6.4.1. Xác định doanh thu hòa vốn 6.4.2. Xác định điểm đóng cửa
 14. 6.4.1. Xác định doanh thu hòa vốn  Chi phí bất biến  Chi phí khả biến Tiền thuê nhà 40 Giá vốn 40%DT Dịch vụ công cộng 10 Giá LĐ 30%DT Bảo dưỡng 20 Tổng 70%DT Khấu hao 20 Bất thường 10 Tổng 140 DT hòa vốn = Tổng chi phí = FC + VC = 140+70%DT = 140/0.3 = 466.6
 15. 6.4.2. Xác định điểm đóng cửa  Giá vốn 40% DT  Chi phí khả biến khác 8% DT  Lương tối thiểu 42$ DT đóng cửa = Chi phí hoạt động tối thiểu = = 42 + 48% DT = 42/0.52 = 81.7$
 16. 6.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế trong kinh doanh nhà hàng  Khái niệm  Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá  Phương hướng nâng cao hiệu quả kinh tế

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản