intTypePromotion=1
ADSENSE

Công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông

Chia sẻ: Anh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

103
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông. c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông. d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông

  1. Thủ tục hành chính Viễn thông và Internet-Cục QLCL CNTT&TT
  2. Công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn Tên thủ tục : thông Cơ quan thực Cục QLCL CNTT&TT hiện : Nội dung : Thủ tục Công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông. 1. Chuẩn bị hồ sơ Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đăng ký công bố sự phù hợp của công trình viễn thông. 2. Nộp hồ sơ Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại các Tổ chức kiểm định thuộc Cục Quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông ở địa chỉ sau: a. TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH - Địa chỉ: Toà nhà Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. - Tel: 04.37820990, Fax: 04.37820997 b. TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN 2 - Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm,Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh. - Tel: 08.39111386, Fax: 08.39110680 - Trình tự thực hiện: c. TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN 3 - Địa chỉ: Số 42 Trần Quốc Toản – Đà Nẵng - Tel: 0511.3843007, Fax: 0511.3843007 3. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ Tổ chức kiểm định thực hiện: - Tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố sự phù hợp; - Thẩm định và đánh giá sự phù hợp của hồ sơ đăng ký công bố sự phù hợp công trình viễn thông của doanh nghiệp Trả kết quả 4. - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Tổ chức kiểm định gửi Thông báo tiếp nhận Bản công bố sự phù hợp cho doanh nghiệp. - Trường hợp hồ sơ công bố sự phù hợp không đáp ứng yêu cầu, Tổ chức kiểm định thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp đăng ký công bố sự phù hợp về nội dung chưa phù hợp. - Trực tiếp tại trụ sở Cục và Trung tâm Kiểm định và Chứng - Cách thức thực hiện; nhận 2, Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3. - Thông qua hệ thống bưu chính. - Đơn đăng ký công bố sự phù hợp công trình viễn thông (theo mẫu tại Phụ lục III, Quyết định số 84/QĐ-QLCL); - Giấy tờ thể hiện tư cách pháp nhân của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bản phôtô có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh); - Giấy chứng nhận kiểm định còn thời hạn hợp lệ (đối với công trình viễn thông thuộc danh mục công trình viễn thông bắt - Thành phần, số lượng hồ sơ: buộc kiểm định); - Kết quả tự đánh giá kèm theo kết quả đo kiểm công trình viễn thông (đối với công trình viễn thông thuộc danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố sự phù hợp) (theo mẫu tại Quyết định số 83/2009/QĐ-QLCL); - Bản công bố sự phù hợp (theo mẫu tại Phụ lục II, Thông tư 09/2009/TT-BTTTT). Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành Tổ chức chính: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc - Cơ quan thực hiện thủ tục hành phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông. chính:
  3. d) Cơ quan phối hợp (nếu có): - Kết quả thực hiện thủ tục hành Thông báo tiếp nhận Bản công bố sự phù hợp chính: - Lệ phí (nếu có): -Đơn đăng ký công bố sự phù hợp công trình viễn thông. - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có - Bản công bố sự phù hợp và đề nghị đính kèm): - Kết quả tự đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Thông tư số 09/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy định về kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông"; - Quyết định số 84/QĐ-QLCL ngày 29/5/2009 của Cục Quản lý - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông ban hành "Quy định thủ tục kiểm định và công bố sự phù hợp công trình viễn chính: thông". - Quyết định số 83/QĐ-QLCL ngày 29/5/2009 của của Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông ban hành mẫu Kết quả tự đánh giá sự phù hợp và Kết quả đo kiểm sự phù hợp công trình viễn thông
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2