Công điện số: 12536 CĐ/BCT-PCTT năm 2016

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
15
lượt xem
0
download

Công điện số: 12536 CĐ/BCT-PCTT năm 2016

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số: 12536 CĐ/BCT-PCTT năm 2016 ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công thương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số: 12536 CĐ/BCT-PCTT năm 2016

BAN CHỈ HUY PHÒNG<br /> CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM<br /> KIẾM CỨU NẠN BỘ CÔNG<br /> THƯƠNG<br /> ---------<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br /> ---------------<br /> <br /> Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016<br /> <br /> Số: 12536 CĐ/BCT-PCTT<br /> <br /> CÔNG ĐIỆN<br /> BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN BỘ CÔNG<br /> THƯƠNG<br /> ĐIỆN:<br /> - Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên;<br /> - Các Tập đoàn, Tổng công ty, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương;<br /> - Các nhà máy thủy điện khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên.<br /> Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cơn Bão số 10 (tên quốc tế<br /> là Nock-ten) đã đi vào biển Đông. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh sẽ gây ra<br /> mưa to tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Đặc biệt các hồ thủy điện đã đạt mực nước dâng<br /> bình thường. Thực hiện Công điện số 44/CĐ-TW hồi 16h ngày 26/12/2016 của Ban Chỉ đạo<br /> Trung ương về Phòng chống thiên tai và Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và chỉ đạo của<br /> Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tại cuộc họp sáng 27/12/2016, Ban<br /> Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương yêu cầu các Sở Công<br /> Thương, các Tập đoàn, Tổng công ty, nhà máy thủy điện thực hiện:<br /> 1. Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và không khí lạnh để chủ động ứng phó<br /> theo phương án. Thường xuyên kiểm tra để chủ động khắc phục, ứng phó kịp thời mọi tình<br /> huống do mưa, bão gây ra, đặc biệt là tình huống chống ngập, lụt và hỗ trợ khi có yêu cầu.<br /> 2. Các chủ đập hồ chứa thủy điện<br /> - Vận hành đúng quy trình liên hồ, đơn hồ đã được phê duyệt; thông báo thường xuyên cho địa<br /> phương vùng hạ du các thông tin vận hành hồ chứa.<br /> - Kiểm tra công trình hồ, đập, xử lý ngay các hiện tượng nguy cơ gây mất an toàn cho công trình<br /> do ảnh hưởng của các đợt mưa vừa qua.<br /> - Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác vận hành xả lũ, bảo đảm an toàn<br /> cho nhân vùng hạ du.<br /> 3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam<br /> <br /> - Tổ chức các Đoàn kiểm tra việc sẵn sàng ứng phó của các đơn vị thành viên.<br /> - Chỉ đạo các nhà máy thủy điện thực hiện các nội dung tại Mục 2 của Công điện này.<br /> - Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện để khắc phục, xử lý nhanh<br /> chóng sự cố do mưa bão gây ra.<br /> 4. Các Sở Công Thương<br /> - Kiểm tra việc dự trữ hàng hóa thiết yếu theo kế hoạch để sẵn sàng phục vụ nhân dân khi có yêu<br /> cầu, đặc biệt là khu vực có khả năng bị chia cắt do mựa, lũ.<br /> - Kiểm tra và đôn đốc các chủ đập hồ thủy điện trên địa bàn triển khai thực hiện các nội dung tại<br /> Mục 2 của Công điện này.<br /> Trước diễn biến của bão và không khí lạnh, yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo và thực hiện, tổ<br /> chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên<br /> tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương.<br /> Điện thoại: 04.22218311; Fax: 04.39393661;<br /> Email: PCLB_BCT@moit.gov.vn./.<br /> <br /> Nơi nhận:<br /> - Như trên;<br /> - Lãnh đạo Bộ;<br /> - Chánh Văn phòng Bộ;<br /> - BCĐTW về PCTT;<br /> - UBQG Tìm kiếm cứu nạn;<br /> - Các thành viên BCH PCTT và TKCN;<br /> - VPTT PCTT và TKCN;<br /> - Lưu: VT, VPTT.<br /> <br /> KT. TRƯỞNG BAN<br /> PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC<br /> <br /> PHÓ CỤC TRƯỞNG<br /> CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ<br /> MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP<br /> Cao Anh Dũng<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản