intTypePromotion=1

Công văn 2107/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
57
lượt xem
2
download

Công văn 2107/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2107/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2107/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số: 2107/VPCP-ĐMDN ------------------ V/v sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2009 UBND tỉnh Hưng Yên Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (công văn số 396/UBND-KTTH ngày 18 tháng 3 năm 2009) về việc sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Hưng Yên, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau: Đồng ý chuyển các Công ty: Xổ số kiến thiết Hưng Yên, Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên, Khai thác công trình thủy lợi thành phố Hưng Yên, Công ty cấp nước Hưng Yên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo cổ phần hóa Xí nghiệp In Báo Hưng Yên theo quy định hiện hành. Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTg; (Đã ký) - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nội vụ; - VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP, TKBT; Phạm Viết Muôn - Lưu: VT, ĐMDN (3).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2